De diepten en de achtergrond in de Aziatische wijsheid

De diepten en de achtergrond in de Aziatische wijsheid
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 20 november, 2018

De diepten en de achtergrond zijn begrippen die in verschillende oosterse filosofieën van de Aziatische wijsheid voorkomen. Eén daarvan heeft plaatsgemaakt voor wat bekend is als de ‘psychologie van zelfkennis’.

Op dit vlak zijn de verschillende bewustzijnsniveaus en hun onderlinge interacties belangrijk. Men gelooft dat je een toestand van welzijn verwerft wanneer deze niveaus bereikt zijn.

Dit is strikt gesproken geen onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Toch zijn de overeenkomsten tussen de Aziatische wijsheid en de westerse kennis interessant. Dit is zelfs nog meer zo aangezien deze begrippen zoals achtergrond en andere al duizenden jaren oud zijn.

Het is ook de reden dat het fascinerend is dat ze zo nauw verbonden zijn met wat wij in de westerse wereld de richtingen van de psychologie noemen.

“Het geweten is de stem van de ziel. Passies zijn de stem van het lichaam.”

-William Shakespeare-

Zowel hier als daar neemt de bewuste geest een fundamentele plaats in. Het uiteindelijke doel in het oosten en in het westen is een hoger bewustzijnsniveau bereiken. Ze delen het onderliggende idee dat onwetendheid de bron van fouten en ongelukkig zijn is.

Het is ook de reden dat we welzijn in zelfkennis kunnen vinden. De uitdrukking van deze kennis zit in het bewustzijn. Laten dit eens diepgaander bekijken.

Vormen en het leven in de Aziatische wijsheid

Voor de zogenaamde ‘psychologie van zelfkennis’ is de wereld van de vormen de wereld van het schijnbare. Dit is verbonden met het dagelijks leven, met wat we dagelijks zien en waarnemen.

Het betreft de voorwerpen, plaatsen en situaties waarmee we voortdurend moeten worstelen. Dit komt overeen met wat we in het westen ‘perceptie’ noemen. We komen in contact met de werkelijkheid via de zintuigen.

De waarneming van vormen en van het leven

Het oosterse standpunt stelt dat deze dimensie onze gewoontegedragingen omvat. Dit is wat we van onszelf aan de wereld tonen. Het zijn onze routines en de manier waarop we op een dagelijkse basis met anderen omgaan. De wereld van de vormen is volgens de Aziatische wijsheid een wereld van bedrog.

Dat komt omdat het ons alleen de oppervlakte laat zien. Perceptie in het westen ziet men ook als het eerste niveau van kennis. Het kan iemand gemakkelijk aanzetten tot het maken van fouten.

De diepten – een grijs gebied

Volgens de Aziatische filosofie stemmen de diepten overeen met een gebied van ons wezen waar onze onbewuste gedachten liggen. Het is specifiek op die plek dat problematische aspecten van onszelf zoals complexen en fobieën, zich bevinden.

Het komt overeen met wat we in het westen ‘het voorbewuste’ noemen. Het is in feite alles dat we over onszelf aanvoelen maar niet bewust weten.

De Aziatische wijsheid stelt dat de diepten heel geconcentreerde trillingen zijn. Die hebben gevolgen voor de manier waarop we onszelf waarnemen en hoe we met anderen omgaan. Ze bepalen veel van ons gedrag. Daar bevinden zich ook een groot deel van onze angsten, zorgen en zwakheden. Je kan dit alleen door middel van zelfkennis overstijgen.

De achtergrond – de wereld van het onbekende

De kern van de oosterse filosofie is de stelling dat de achtergrond het meest diepgaande en onbekende terrein is bij alle mensen. Toch is het precies daar dat zich een duistere kracht en een kracht van licht bevinden.

Alle ondeugden en tekortkomingen bevinden zich in de donkere zone. De grootste deugden van elk menselijk wezen bevinden zich in de zone van het licht.

De achtergrond of de wereld van het onbekende

In de achtergrond kan je dus de meest diepgaande redenen voor al je gedrag vinden. Tekortkomingen zijn de krachten die jouw groei belemmeren. Ze werken als een verborgen energie die ervoor zorgt dat je op een vernietigende manier handelt. Ze kunnen optreden zonder dat jij ooit weet waarom of hoe.

Op hun beurt komen de deugden op extreme momenten te voorschijn. Ze worden dan bewijs van onze grootheid. Het begrip achtergrond komt overeen met wat het westerse denken het ‘onbewuste’ noemt.

De diepten en de achtergrond: de bewuste geest

Dit standpunt stelt dat een groter bewustzijn ontstaat wanneer je in staat bent om harmonie tot stand te brengen. Het kan ook gebeuren wanneer je de diepten en de achtergrond verenigt. Dit is de vrucht van zelfkennis.

Het zorgt ervoor dat de grootste waarden van de mensheid tot een vol wasdom komen. Dit komt overeen met de grootste verwezenlijking in het leven. Bij uitbreiding leidt het tot gelukkig zijn.

De diepten en de achtergrond zijn twee bewustzijnsniveaus waarlangs we voortdurend bewegen. Wanneer ze in harmonie gebracht worden, ontwikkelen zich vele waarden.

Daartoe behoren onder andere liefde, oprechtheid, empathie, moed, nederigheid, spiritualiteit en broederschap. Kortom, het zijn waarden die enorm opbouwend zijn, zowel voor jezelf als voor anderen.

De rol van de bewuste geest

Het is interessant om te zien hoe oosterse filosofieën grote waarde hechten aan een voorbewuste of onbewuste wijsheid. We bedoelen hiermee wat zich in de diepten en in de achtergrond bevindt.

Het is dus niet de zuivere rede die ons de waarheid en welzijn brengt. Het is eerder de rede die toepast wordt op alles wat we leren. Dit blijft latent aanwezig in die grijze en donkere zones binnenin ons.

We willen hiermee besluiten. In het oosten hechten ze ook een grote waarde aan één van de fundamenten waarop de westerse cultuur opgebouwd is: ‘ ken jezelf’. 

Ze zijn door grote afstanden van elkaar gescheiden en lijken in de tijd tegenstrijdig. Uiteindelijk zijn er echter vele aspecten waarbij men tot dezelfde conclusies dezelfde komt. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.