De 5 sleutels tot assertiviteit

De 5 sleutels tot assertiviteit

Laatste update: 01 augustus, 2018

De sleutels tot assertiviteit zijn eigenlijk vrij simpel. Ze stammen uit respect, nederigheid en een verlangen om een beter leven te leiden. Het kost natuurlijk wat moeite om assertief te leren zijn, maar je krijgt er ontzettend veel voor terug. Eén ding dat je ermee wint is bijvoorbeeld een minder gecompliceerd en meer lonender leven.

De 5 sleutels tot assertiviteit

Assertiviteit wordt gedefinieerd als het vermogen om te communiceren op een open, directe en vriendelijke manier. Hierbij zet je mensen niet onder druk en kwets je ze niet, maar censureer je je eigen gedachten niet.

Het is een karaktereigenschap die tussen communicatieve passiviteit en agressie zit. Bij passiviteit hou je je een beetje in. Bij agressie leg je de ander vaak stilte op or verklaar je zijn gedachten of gevoelens tot ongeldig. Assertiviteit ligt precies in het midden.

“De manier waarop we met anderen en onszelf communiceren bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van onze levens.”

-Tony Robbins-

Het kennen van de sleutels tot assertiviteit en het toepassen hiervan zal je helpen uit te drukken wat je wilt uitdrukken. Je leert ook ‘nee’ te zeggen en geschillen recht te trekken zonder anderen te beledigen.

Het is belangrijk om deze vaardigheid te bezitten als je goede communicatie (en relaties in het algemeen) met anderen wenst. Dus hierbij delen we graag de vijf sleutels tot assertiviteit met jullie.

1. Flexibiliteit

Door onze levens heen leren we vaak aan ons of passief communicatief, of agressief communicatief op te stellen. Oké, het is misschien nooit zodanig zwart-wit, maar de meeste mensen leunen naar één van de twee kanten. Naarmate de tijd vordert, leer je dat ze je allebei in de problemen kunnen brengen.

De sleutels tot assertiviteit

Dat is precies waar flexibiliteit van pas komt. Het is één van de meest belangrijke sleutels tot assertiviteit. Flexibel zijn betekent dat je je realiseert dat je, net zoals je ooit hebt geleerd op een negatieve manier te communiceren, je ook kunt leren assertief te zijn. Maar dat kan alleen veranderen wanneer je eenmaal begrijpt dat jij het vermogen hebt je gedrag te veranderen. Zo kun je een beter, blijer persoon worden.

2. Het juiste mentale schema

We hebben allemaal mentale schema’s die helpen om de wereld om ons heen te interpreteren. De belangrijke hiervan zijn diegenen die betrekking hebben op onszelf. Sommigen hiervan zijn gericht op hoe je jezelf ziet en behandelt. Zo bestaan er ook verwachtingen die je hebt over je eigen doen en laten, en ook je prestaties.

Wanneer je mentale schema over jezelf negatief is, is het moeilijk om fatsoenlijk te communiceren. Je verwacht ofwel dat mensen zichzelf aan jou opdringen, of dat jij je aan hun opdringt. Eén van de sleutels tot assertiviteit is dan ook een goed gevoel over jezelf en wat je doet. Dat helpt je om op een veel efficiëntere manier te reageren op de eisen van de buitenwereld.

3. Probleemdefinities kennen

Denken aan problemen is zelden aangenaam, maar het is toch nodig. Veel mensen vinden het nutteloos. Zij denken dat dat soort gedachten ze juist slechter zal laten voelen. Maar probeer je gedachten aan moeilijke tijden niet te vermijden. Probeer ze in plaats daarvan op een neutralere manier te zien.

Geometrische figuren

Één van de sleutels tot assertiviteit is het vermogen om problemen te kunnen definiëren. Je weet dus wat gebeurt, wanneer het gebeurt, met wie het gebeurt en hoe het gebeurt.

Wanneer je op deze manier over dingen nadenkt, worden je problemen een stuk makkelijker te hanteren. Het definiëren van je problemen an sich is behulpzaam — en het zal je natuurlijk ook helpen assertiever te zijn wanneer het tijd is om je problemen op te lossen.

4. Je eigen rechten en die van anderen kennen

Respect is de basis van goede communicatie, dus ook die van goede relaties. Respect omvat in deze zin het erkennen van andermans waardigheid en die van jezelf. Uiteindelijk zal dit zich uiten als het in act nemen van je eigen behoeften en die van anderen. Men zal zien dat je mensen wilt accepteren voor wie ze zijn.

Een manier om respect voor jezelf en anderen te hebben is de rechten van iedereen te kennen. Onze rechten zijn bijvoorbeeld overweging van onze belangen en gevoelens, acceptatie en waardigheid.

5. Je defensief gedrag veranderen of wegwerken

Defensief gedrag komt voort uit vooroordelen en angst. Het is de manier waarop we soms omgaan met de angst om aangevallen, ondervraagd of geconfronteerd te worden. Het is het product van onzekerheid. Mensen die zich goed voelen over zichzelf hebben geen probleem met de standpunten van anderen of levenswijzen die anders zijn.

Vrouw omringd door klokken

Het probleem met defensief gedrag is dat het mensen dikwijls tot onattente en soms zelfs agressieve mensen maakt. Je ziet verschillen tussen jezelf en anderen als een persoonlijke belediging. In plaats van ze te zien als een kans om jezelf te verrijken, zie je ze als een bedreiging naar jezelf als persoon. Defensief gedrag herkennen en heroverwegen is één van de sleutels voor assertiviteit, en de laatste die we hier behandelen.

Wanneer je leert om assertiever te zijn, wordt je leven makkelijker. Assertiviteit is een extreem belangrijke vaardigheid om met conflicten om te gaan. Je kunt ze namelijk echt niet altijd uit de weg gaan. Dus wat denk je ervan? Ga jij leren om conflicten aan te gaan en het merendeel hiervan als een kans om te groeien zien?

Wellicht ook interessant voor jou
Hoe assertieve mensen conflicten oplossen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Hoe assertieve mensen conflicten oplossen

Assertieve mensen zijn niet onderdanig noch ondergeschikt, maar maken ook geen gebruik van narcistische of respectloze arrogantie. Iets dat ongetwi...


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.