Creëer ademruimte, en bezin je op het leven

Creëer ademruimte, en bezin je op het leven

Laatste update: 15 mei, 2017

Als mensen zijn we niet alleen geïnteresseerd in het vinden van genot en het vermijden van pijn; we verlangen er ten diepste naar de zin van het leven te ontdekken, en vooral ook te ervaren (hoewel we ons onderweg vaak genoeg laten af- en verleiden door allerlei andersoortige motivaties). Zelfs in tijden van tegenslag, verzacht zulke overkoepelende en verbindende betekenis de rauwe impact van de existentiële klappen die we – onverbiddelijk – te verduren krijgen. Dankzij deze ruimere blik, houden we het hoofd boven water.

Niemand kan persoonlijk jouw plaats innemen, of jouw leed overnemen. Hoe licht of donker het pad is dat je uit het moeras der smart, of de woestijn der weemoed leidt, hangt helemaal van jouw eigen houding af. Iedereen heeft een bestaansreden, maar soms kennen we die nog niet, en dienen we dapper in onze ziel af te dalen om onze zogeheten ”raison d’être” van binnenuit te ontwaren, en vervolgens te durven openbaren.

Zoals neuroloog en psychiater Viktor Frankl vlak na de Tweede Wereldoorlog schreef in zijn wereldberoemde boek ‘De zin van het bestaan’: “wanneer een mens zich er werkelijk bewust van is dat iemand op hem (of haar) wacht om geliefd te worden, en lief te hebben, of in geval van onvoltooid werk (een baan, een boek, een project, een hoger doel), dan neemt hij geheid zijn verantwoordelijkheid, en begrijpt de ware betekenis van het leven.”

“Te worden wie, en waartoe, we (in staat) zijn, is de enige bedoeling, en bestemming, van ons leven.”

-Robert Louis Stevenson-

Blijf kalm, blijf ademen, en vertrouw op de wijsheid die je nooit in de steek laat

Soms sta je op het punt van instorten, en misschien is dat het teken dat je even moet stoppen, om je af te vragen óf en waarom je op dezelfde voet verder wilt gaan, met het oog op alles wat er gebeurd is. Zonder diepgravend onderzoek naar de spelonken en potentie van je eigen ziel zul je jezelf nooit loepzuiver leren kennen. Dát is het grootste avontuur en de meest spannende reis waar we onszelf ooit op kunnen meenemen!

We hebben allemaal een roeping, of op zijn minst een drijfveer nodig om de toekomst hoopvol tegemoet te zien, en zelfs om vrijuit van het heden te kunnen genieten. Wie zich volledig overgeeft aan en onderdompelt in zijn of haar eigen leven, zal zulke hartgrondige beweegredenen vroeg of laat vinden. Beraad je op de volgende aanbevelingen, en kom bovendrijven.

Leven

Waardeer wat je hebt

Zonder onze wensen en onze dromen zou het leven haar schwung verliezen, en hoewel enig realisme echt geen kwaad kan, is het net zo belangrijk nooit onze goede hoop op te geven. Het leven leert ons namelijk dat de wildste ambities en fantasieën soms wel degelijk bewaarheid worden, zodat de moed ons nimmer in de schoenen hoeft te zinken.

Door op angstvallige, dwangmatige of bezitterige wijze dingen te begeren – wat dat dan ook is – maak je jezelf tot slaaf van je eigen gedachten en impulsen, en heb je – eigenlijk ten onrechte – voortdurend het gevoel dat je iets tekort komt, of dat je tekort gedaan wordt. Als één of meer van je verlangens vervuld worden, wees dan onzelfzuchtig: geniet er met volle teugen van, maar laat het stromen, zodat je blijft ontvangen, en tegelijk voldoening vindt in het delen en doorgeven zelf.

“Wie al zijn bezittingen weggeeft, zal de grootste schatten van deze wereld ten deel vallen.”

-Mahatma Gandhi-

Focus op kwaliteit, niet kwantiteit

In deze moderne maatschappij willen we altijd méér: geld, vrienden, tijd… Maar meer spullen en zelfs meer indrukken (bijv. reizen) leiden niet per se tot meer geluk. Bij elke ervaring gaat het namelijk om kwaliteit, niet om kwantiteit. Het is beter om enkele dierbare, trouwe vrienden te hebben, dan duizend oppervlakkige kennissen.

Leven

Zo velen streven ernaar om steeds meer te vergaren, zonder te beseffen dat de impliciete belofte van onze materialistische ideologie een illusie is: geen enkele hoeveelheid spullen zal ons het ware geluk brengen. We vergeten dat de oorspronkelijke, meest eenvoudige, en meest directe weg bestaat uit het ons simpelweg gelukkig voelen, met wat we hebben, met wie we zijn – inclusief alle kleine details, alle ditjes en datjes.

“Beoordeel je tuin op de bloemen die zij produceert, niet op het aantal gevallen bladeren.”

-Roger Patrón Luján-

Richt je op wat je wilt vinden

Het leven is een verrijkende zoektocht zonder einde, maar toch is het heel handig om ongeveer te weten waar je naar uitkijkt, en wat je (het liefst) voor ogen hebt. Het gaat er niet om hoe anderen mensen daar over denken, of wat zij jou voorspiegelen. Nee, essentieel is enkel dat je de hogere intuïtie van je hart volgt.

Leven

Als je belust bent op conflict, dan zul je conflict krijgen ook. Als je daarentegen oprecht naar schoonheid hunkert, of naar liefde, dan geldt hetzelfde. Laat jezelf ook onverminderd verrassen door de pure spontaniteit van dit onbeheersbare moment, vind verwondering in de alledaagse dingen. Kijk om je heen, met een open blik, en ervaar hoe fris en uniek alles is.

Laaf je aan intelligent optimisme

Ter bescherming van je innerlijke rust en balans, is het zaak zo vaak en zo consistent mogelijk de daad bij het woord te voegen, dat wil zeggen: je normen en waarden steeds opnieuw in de praktijk te brengen. Wees je bovendien scherp bewust van alle positieve en opbeurende gebeurtenissen die zich in je leven voordoen – dat zijn er ongetwijfeld een hele hoop.

Ieder van ons heeft zeker en vast een boel ellende, en legio gecompliceerde, of zelfs gevaarlijke situaties meegemaakt. Maar als je al het goede bij elkaar optelt, dat je ooit overkomen is, verschijnt er gegarandeerd ook een grote grijns op je gezicht, zodra je snapt, voelt en herinnert hoeveel redenen je eigenlijk hebt om opgelucht adem te halen, om optimistisch te zijn, en dankbaar voor het leven.

“Het grote geheim van geluk is niet te doen wat je wilt, maar te willen wat je doet.”

-Lev Tolstoj-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.