Collaboratieve intelligentie - denktanks

In een wereld die steeds competitiever en individualistischer wordt, zou kennis van samenwerkend denken de samenleving veel kunnen helpen. In het licht van de uitdagingen die de mensheid te wachten staan, is het van essentieel belang te leren samen te denken om een betere toekomst vorm te geven.
Collaboratieve intelligentie - denktanks

Laatste update: 23 juni, 2021

Collaboratieve intelligentie kan een transformerende kracht zijn voor de mens. Denktanks zijn groepen waar mensen ideeën, gedachten en benaderingen kunnen delen met één gemeenschappelijk doel: het algemeen welzijn. Velen zijn van mening dat dit soort mentale investering is wat bedrijven, instellingen, en elk sociaal scenario het meest nodig hebben.

Samen werken en denken aan gemeenschappelijke doelen is inspirerend. Je moet echter toegeven dat het niet altijd makkelijk is om ze te bereiken.

Werken in teamverband brengt bijvoorbeeld intrinsiek moeilijkheden en meningsverschillen met zich mee. Ook heeft niemand je geleerd hoe je een mentaliteit van samenwerking kunt ontwikkelen, of hoe interne hulpbronnen zoals creativiteit, motivatie en enthousiasme kunnen worden gemobiliseerd ten opzichte van anderen, waardoor een gezamenlijke harmonie wordt bereikt waarbij iedereen wint.

Dat is echter de sleutel tot de toekomst. We hebben slimmere bedrijven nodig, maar ook groepen mensen die kunnen samenwerken zonder dat hun ego’s in de weg zitten. Met andere woorden, zonder wrijving en het uitschakelen van dat starre denken dat ervoor zorgt dat je zoveel barrières opwerpt voor vooruitgang en welzijn.

Mensen gaan vooruit met een steeds complexer heden en toekomst waarin je inspanningen en middelen in dezelfde richting moet afstemmen. Hoe kunt je dat doen? Collaboratieve intelligentie zou de sleutel kunnen zijn.

Niemand weet alles, iedereen weet iets, alle kennis huist in de mensheid.”

-Pierre Levy-

Een silhouet van het hoofd van een vrouw

De pijlers van collaboratieve intelligentie

Collectieve intelligentie is een onderwerp dat altijd al de belangstelling heeft gehad van de gebieden van de psychologie, de sociologie en de zakenwereld (Engelse link). Bovendien bestudeert de biologie dit concept al eeuwen door het te observeren in het micro-universum van bacteriën en, natuurlijk, in andere die misschien dichter en zichtbaarder voor je zijn.

Zo is het collectieve gedrag van dieren ongetwijfeld het meest opvallende van allemaal. Denk aan die zwermen vogels die in dezelfde richting vliegen en altijd perfect synchroon. Visualiseer ook een school vissen, de zwermen krill, de groepen dolfijnen en natuurlijk die gemeenschap mieren die het leven parallel aan het uwe maken in een tuin, terras of park.

Wat maakt al deze soorten symbiotisch? Is het louter overleven? Het is mogelijk. Dr. Dawna Markova, een expert in leer-, leiderschaps- en talentprocessen aan het MIT, wijst in haar boek Collaborative Intelligence: Thinking with People Who Think Differently.

Leer om mee te denken met mensen die anders denken

Een van de principes van collectieve intelligentie is weten hoe je moet zijn en weten hoe je moet bijdragen aan een omgeving waar andere mensen anders denken. Het is echter nooit makkelijk om dat te worden omdat, volgens Dr. Markova, mensen gewend zijn om in de diepte van hun eigen individualiteit te leven.

Je zou kunnen zeggen dat mensen geleerd hebben meer competitief dan collaboratief te zijn (dat impliceert het niet aanvaarden van de mening van anderen), wat betekent dat je de ander ziet als een vijand die je in competitie moet overwinnen om je doelen te bereiken. Waar kom je als je individueel en competitief handelt? Duidelijk nergens.

Op dezelfde manier veranderen de dingen als je je talent benut door een collaboratieve mentaliteit aan te nemen. Twee denkenden denken immers beter dan één. En omdat je soms, als je anders denkt, je specifieke perspectief kunt combineren met iets groters, wonderbaarlijkers en inspirerends.

Intellectuele diversiteit is dus je sterke punten naar voren laten komen in een collectieve setting, waar alle individuele sterke punten in harmonie samenwerken.

Stem je intentie af op de intentie van anderen

Talenten die gedeeld worden in een gemeenschappelijk doel stellen je in staat om verder te gaan. Zoiets inspirerends als je doelen afstemmen op die van anderen zou je dagelijkse motivatie moeten zijn.

Je moet je er echter van bewust zijn dat dit heel moeilijk te bereiken is, omdat er nog steeds velen zijn die “het lievelingetje van de leraar” willen zijn, de slimste, degene die het meeste doet, degene die hoger wil reiken dan anderen, en degene die iedereen omver wil lopen.

Daarom is een van de fundamenten van collectieve intelligentie jezelf aan te moedigen te veranderen. Het is tijd om de meest geschikte omstandigheden te scheppen waarin dit soort competitie zich kan ontwikkelen. Lees verder om uit te vinden hoe dit werkt.

Mensen staan in een kring met de handen op elkaar

Sleutels tot collaboratieve intelligentie

José Ortega y Gasset wil zeggen: “Beschaving houdt stand als velen hun medewerking verlenen aan de inspanning alleen. Aan de andere kant, als iedereen veel liever van de opbrengst geniet, dan zal de beschaving ten onder gaan.”

Deze rechtvaardige woorden zijn nu relevanter dan ooit, want als er iets is wat iedereen nodig heeft in het licht van de uitdagingen die op je afkomen, dan zijn het briljante geesten die weten hoe ze samen moeten werken.

Met andere woorden, ieder moet zijn eigen uitmuntendheid, creativiteit, ervaring en specifieke visie in de groep inbrengen om een veel groter geheel te creëren dat gericht is op dezelfde doelen: vooruitgang en gemeenschappelijk welzijn.

Wat zijn de mechanismen om dit te bereiken? Hier zijn de sleutels.

  • Bereidheid en motivatie om kennis en middelen te delen.
  • Het creëren van zowel fysieke als virtuele samenwerkingsruimten.
  • Weten hoe voldoende vertrouwen met anderen kan worden opgebouwd, zonder concurrentie, trots of controle.
  • De groepen moeten dus horizontaal en niet verticaal zijn.
  • Het is essentieel om de dynamiek van een groep te begrijpen (weten hoe te communiceren, problemen op te lossen)
  • Altijd openstaan voor nieuwe ideeën.
  • Beschikken over de juiste hulpmiddelen (fysieke ruimtes, opleiding, maar ook virtuele ruimtes waar de communicatie kan gedijen).

Tot slot is attitude een ander element dat collaboratieve intelligentie nodig heeft. Een geëngageerde houding ten opzichte van verandering, waarbij individualisme en groepsvisie veel minder zwaar wegen, van een gemeenschap die weet hoe ze naar een betere vooruitgang moet toewerken. Wellicht ook interessant voor jou

Cohousing: een nieuwe manier van leven
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Cohousing: een nieuwe manier van leven

Cohousing, ook wel bekend als centraal wonen, bestaat al sinds de jaren 70. Het zijn groepen mensen die in een gemeenschap leven, maar ook privacy ...  • Markova, Dawna (2015) Collaborative Intelligence: Thinking with People Who Think Differently. Spiegel & Grau 
  • Tapscott, D. y Williams, AD (2008). Cómo la colaboración masiva lo cambia todo EEUU. Penguin Group