Blijf onbevooroordeeld - dingen zijn niet wat ze lijken

Als je onbevooroordeeld blijft en geduld en nieuwsgierigheid toepast, kun je je veronderstellingen zo snel mogelijk corrigeren. Zoals je zult zien, zijn de dingen niet altijd wat ze lijken.
Blijf onbevooroordeeld - dingen zijn niet wat ze lijken

Laatste update: 16 september, 2021

Je moet onbevooroordeeld blijven, want de dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Mensen, situaties en bepaalde gebeurtenissen blijken vaak heel anders te zijn dan je ze ziet. Het komt je duidelijk maken dat je oordelen en veronderstellingen niet altijd juist zijn. De geest heeft echter de gewoonte te gehaast te zijn.

Uitgaan van deze ‘perceptuele misvattingen’ is een daad van verantwoordelijkheid. Onthoud echter dat niet alle verantwoordelijkheid bij jou ligt; althans niet bewust.

Dit komt omdat de hersenen de echte boosdoener zijn van deze uit de toon vallende interpretaties. Het brein is het orgaan dat beslissingen neemt op de automatische piloot en die ervoor kiest om zich te laten meeslepen door vooroordelen in plaats van door delicate reflectie.

Blijf onbevooroordeeld, want de dingen zijn niet altijd wat ze lijken

Mensen die hun leven wijden aan geestelijke gezondheid weten heel goed dat het essentieel is om te weten hoe je de knop van het oordeel en de valkuil van het vooroordeel kunt uitzetten. Als je anderen wilt helpen om te groeien en beter te maken, is het essentieel om overhaaste etiketten te vermijden. Het is belangrijk om open te staan als het gaat om je begrip.

Alleen ruimdenkende of onbevooroordeelde mensen zijn in staat authentiek te zijn en zich met empathie te verbinden. Dit alles om de vooruitgang die iemand nodig heeft, te kunnen begeleiden en vergemakkelijken. Want uiteindelijk laat de ervaring zien dat niet alles altijd is wat het lijkt. Tenminste niet in het begin. Geloof ook niet alles wat je hoort of denkt.

Dit dompelt je ongetwijfeld onder in een toestand van voortdurende onzekerheid waarin er maar één optie overblijft: loslaten en jezelf toestaan om elkaar te ontdekken. In feite is dat het geheim van het leven. Het gaat erom dat je deuren durft te openen en binnen te gaan om te ontdekken wat erachter ligt. Het gaat erom dat je ervan uitgaat dat er vele realiteiten en perspectieven zijn. Blijf dus onbevooroordeeld.

Niet alles is zoals het lijkt dus blijf onbevooroordeeld

Blijf onbevooroordeeld

Er zijn momenten waarop wat men waarneemt niets te maken heeft met de ware realiteit. Hoe kan dit? Bedriegen je zintuigen je? Helemaal niet. Wat er gebeurt is dat alles wat je waarneemt en alles wat zich buiten je geest afspeelt, door het filter van je hersenen gaat.

Dit orgaan interpreteert alles wat je ziet en ervaart. Het kanaliseert elke gebeurtenis, persoon en omstandigheid door de sluier van je ervaring, persoonlijkheid en unieke nuances.

Dingen zijn niet altijd wat ze lijken en het is verrassend te ontdekken dat ze dat niet zijn. Het is iedereen overkomen. Wanneer je bijvoorbeeld te maken hebt met pesterijen, is het heel gemakkelijk om te zien wie het slachtoffer is en wie de agressor.

Je perceptie moet echter verder gaan dan dit. Soms is de agressor namelijk ook slachtoffer van zijn sociale en familiale context, van die microwereld waar geweld de enige vorm van taal is.

Wat je waarneemt is misschien niet altijd de ware werkelijkheid (Engelse link), maar perceptie is de lens waarmee je bijna elke dag naar de wereld kijkt. Het kristal waarvan het gemaakt is, is verre van scherp en doorzichtig, en heeft de aanblik van je eerdere ervaringen, emoties, vooroordelen, interesses en cognitieve vervormingen.

Het brein is een fabriek van veronderstellingen

De menselijk geest bevat vele veronderstellingen, irrationele schema’s, vooropgezette ideeën en vooroordelen waarvan je je niet bewust bent. Als je je afvraagt wie ze daar heeft geplaatst, is het antwoord heel eenvoudig: jijzelf.

Daniel Kahneman, de bekende psycholoog die in 2002 de Nobelprijs voor de Economische Wetenschappen kreeg, wijst de wereld er in zijn boeken en werken op dat mensen bestaan uit honderden cognitieve vooroordelen. Met andere woorden, door subjectieve (en vaak onjuiste) manieren om de werkelijkheid te interpreteren die volledig afwijken van de objectieve werkelijkheid.

Vroeg of laat zul je je dus realiseren dat bepaalde dingen niet zijn wat ze lijken, althans in eerste instantie. En dat is niet omdat je totaal verkeerd afgestemde vooroordelen gebruikt.

Een haastig brein vult zich met onjuiste dingen

Een brein dat tijd wil winnen vult wat het niet begrijpt met vooroordelen

De hersenen werken vaak op de automatische piloot terwijl ze gebruik maken van cognitieve blinde vlekken. Dit zijn situaties waarin je, in plaats van je in te leven in het perspectief van de ander, in plaats van je te beperken tot er alleen maar te zijn en rustig en aandachtig te kijken en te luisteren naar wie er voor je staat, er in plaats daarvan voor kiest om jezelf te beperken, nogmaals, tot overhaast oordelen.

Je geeft geen tijd of ruimte, en je geeft de ander ook niet iets wat nog kostbaarder is: jouw begrip. Misschien zit je weer eens vast in die cognitieve blinde vlek waarin je je niet bewust bent van de vooroordelen, ongefundeerde ideeën en verkeerde interpretaties. Soms duurt het dagen of weken voor je beseft dat bepaalde dingen niet altijd zijn wat ze lijken.

Verboden te anticiperen, toegestaan om onbevooroordeeld te blijven

Telkens wanneer je met iemand praat of voor een nieuwe of moeilijke situatie staat, probeer dan een eenvoudige visualisatie-oefening te doen. Je moet twee zeer specifieke beelden in je geest vastleggen. In het eerste zet je een schakelaar uit (vooroordelen of gedachten die vooruitlopen op zinloze interpretaties).

Het tweede beeld is eenvoudig: stel je voor dat je een raam opent. Dat grote raam is je geest. Helder, immens, en verbonden met alle wonderen die het omringen. Dat gevoel moet je een flinke dosis nieuwsgierigheid, perspectief en een positieve gevoel geven.

Zo kun je veel ontvankelijker zijn voor anderen en hen met al hun nuances begrijpen, waardoor je niet langer de neiging hebt om hen een etiket op te plakken en veronderstellingen te maken. Deze mentale focus vereist inspanning en toewijding. Het betekent ook dat je jezelf moet bevrijden van het extra gewicht van oordelen die je niet helpen anderen te begrijpen. Wellicht ook interessant voor jou

Onverzoenlijkheid, het probleem van een gesloten geest
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Onverzoenlijkheid, het probleem van een gesloten geest

Onverzoenlijkheid betekent een gesloten geest hebben. Dit soort mensen zijn het nooit eens met wat je zegt. Lees hier enkele tips.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.