Betekent een goed mens zijn dat je dom bent?

Het vinden van een middenweg tussen vriendelijkheid en ‘dom’ zijn is moeilijk. Het is echter noodzakelijk.
Betekent een goed mens zijn dat je dom bent?
Fátima Servián Franco

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Fátima Servián Franco.

Laatste update: 30 april, 2024

Een goed mens zijn is niet hetzelfde als dom zijn.Volgens een onderzoek van de Asturische Vereniging voor Psychiatry is het waardevol om een goed mens te zijn. Want dit geeft jou een gevoel van emotioneel welzijn. Menselijke waarden dienen immers als beschermende factoren.

Er zijn zeven waarden die in bijna alle culturen toepasbaar zijn en universeel als goed beschouwd worden. Vriendelijkheid, universalisme, onafhankelijk denken, een boeiend leven, de zoektocht naar plezier, persoonlijk succes of verwezenlijking, en macht. En er zijn drie traditionelere waarden: veiligheid, overeenstemming en traditie.

Een leven dat in overeenstemming is met goede waarden, beschermt je tegen een samenleving die een erg lage graad van verdraagzaamheid voor problemen vertoont. Deze tolerantie lijkt na verloop van tijd alsmaar alleen maar lager te worden. In onze wereld zijn er voortdurend problemen die uiteindelijk ziekten doen ontstaan zoals depressie, toestanden van angstgevoelens, stress enzovoort.

“Wanneer elke dag op den duur hetzelfde is, dan komt dit omdat de mens gestopt is alle goede dingen waar te nemen die in het leven opduiken telkens als de zon aan de hemel verschijnt.”

-Paulo Coelho-

Door voor je naasten het goede te zoeken, zal je het jouwe vinden

Alles wat je anderen geeft, werkt als een boemerang. Want terwijl je verdergaat met je leven, zal het in nog grotere mate naar jou terugkeren. Wanneer je voor je naasten het goede zoekt, of het nu door middel van een gedachte, een gevoel of een daad is, dan geef je extra kracht aan je banden met anderen. Deze banden verschaffen je troostende emoties die een essentiële rol spelen in je emotioneel welzijn.

Knuffelkoe die een knuffelbeer helpt

Het meeste van wat je weggeeft, keert op een bepaald punt of in een bepaalde situatie in het leven naar jou terug. Vaak gebeurt dit ook in grotere mate. Het gaat dus allemaal over het helpen van anderen door een goed mens te zijn. Je moet beseffen dat je door het weg te geven jezelf automatisch openstelt zodat een natuurlijke wet zich kan manifesteren. Volgens deze wet wordt alles, elk gevoel, altijd opnieuw gebruikt.

Het creëren van algemeen welzijn is de verantwoordelijkheid van iedereen. Tegenwoordig zien we in onze maatschappij een gevoel van onverschilligheid. Mensen zijn uitgeput. En dit heeft wantrouwen veroorzaakt. In veel gebieden van het leven hebben we allemaal dit gevoel ervaren. We zijn bedrogen of verraden. Los van het omschrijven van de situatie is de fundamentele vraag hoe we van dit onaangename gevoel kunnen afraken door een goed persoon te zijn.

De maatschappij heeft gedragingen nodig die als rolmodellen dienen voor elk individu in de samenleving. Zonder mensen te beoordelen die zich in het verleden slecht gedragen hebben, is dit de enige eerlijke manier om een betere toekomst te verzekeren.

Wat je weggeeft, geef je aan jezelf. Wat je ontzegt, ontzeg je jezelf.

Het enige teken van grootheid is vriendelijkheid

Elk daad van vriendelijkheid is een uiting van kracht. Een goed mens zijn houdt niet in dat je jouw verdraagzaamheid voor alle gemene dingen moet vergroten. Het wil ook niet zeggen dat je met het zinloze moet instemmen. Maar het betekent integendeel  de wil om goed te doenOnthou dat je slechts zo goed bent als het beste wat je ooit gedaan hebt.

Voor de Boeddha staat hartelijke vriendelijkheid boven al het andere. Het maanlicht schijnt zestig keer helderder dan de sterren. Op dezelfde manier bevrijdt hartelijke vriendelijkheid het hart op een zestig keer meer doeltreffende manier dan al jouw andere verwezenlijkingen samen. Als je je voedt met goedheid, zullen je angsten en verdriet sterven van de honger.

Geduld is de deugd die goede mensen het beste omschrijft. Het omvat het vermogen om de mensen die je graag ziet, vrijheid te geven. De kunst van de vriendelijkheid lijkt vandaag de dag redelijk zeldzaam te zijn. Maar misschien komt het meer voor dan je denkt.

Jongetje dat zijn ijsje deelt met een meisje, want een goed mens zijn betekent delen

De beste manier waarop het leven goede mensen terugbetaalt, is door middel van dankbaarheid. Een compliment betekent dat iemand je harde werk erkend heeft. Iemand die om je geeft, betekent dat jouw gezelschap belangrijk voor hem is. En dat je een goed mens bent. Dankbaarheid betekent ook dat je in staat bent om behulpzaam te zijn, of het nu met je woorden, je houding of je gedrag is. Deze drie elementen samen (complimenten, zorg en dankbaarheid) geven je de mogelijkheid om intiemere en hechtere relaties te hebben.

Goede mensen zijn wijs, omdat ze bewust of onbewust begrijpen waarover het allemaal gaat. Wat we voor anderen doen, doen we voor onszelf.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.