Beïnvloedt je land van herkomst jouw persoonlijkheid?

Beïnvloedt je land van herkomst jouw persoonlijkheid?

Laatste update: 23 juni, 2017

Hoe beïnvloedt het land waarin je geboren bent jouw persoonlijkheid? Deze vraag is door vele denkers en wetenschappers gesteld. De antwoorden op deze vraag reiken van zaken als geografische voorbeschikking tot een universele menselijke essentie.

De cultuur waarin je opgroeit heeft beslist een grote invloed op jouw manier van denken en voelen. Het heeft tevens invloed op de vorming van jouw zelfbeeld. Het is niet zozeer dat er een nationale manier van zijn bestaat, maar eerder dat elk land bepaalde overheersende kenmerken en waarden heeft.

Er zijn ook bepaalde kenmerken die bij alle mensen voorkomen, ongeacht de cultuur waar ze vandaan komen. Margaret Mead, een antropologe uit Engeland die beroemd was in de vroege jaren twintig, toonde aan hoe zelfs in de meest exotische culturen sprake is van een scheiding van de taken en machten op basis van geslacht. En elke cultuur heeft esthetische expressies die sterk gewaardeerd worden door de gemeenschap.

Manieren van zijn en stereotypen

Het is niet makkelijk om op basis van iemands land van herkomst een reeks kenmerken vast te stellen die iemands manier van zijn definiëren. Soms worden we beïnvloed door de vooroordelen en stereotypen die we van bepaalde culturen hebben. En zelfs al lukt het ons om de kenmerken objectief vast te stellen omdat het inderdaad zo is dat bepaalde kenmerken opvallend zijn voor bepaalde culturen, dan betekent dit nog niet dat iedereen die binnen deze cultuur leeft hetzelfde is.

Persoonlijkheid

Natuurlijk zijn er altijd wel overheersende gewoonten die zich gevestigd hebben in de persoonlijkheden van de mensen die tot die bepaalde cultuur behoren. Het is tevens duidelijk dat mensen die uit hetzelfde land komen blootgesteld zijn aan dezelfde historische feiten en dat de meest relevante hiervan een stempel achterlaten op de mensen op wie zij van invloed zijn.

Tegelijkertijd is het zo dat elke natie haar eigen waarden heeft die zowel binnen het gezin als in de gemeenschap worden hooggehouden. Maar vergeet niet dat bepaalde stereotypen, die vaak ontwikkeld worden als gevolg van politieke en economische interesses, soms de waardigheid van hele groepen mensen onderuit kunnen halen.

Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de Joden, die als ‘verraders’ te boek kwamen te staan. Of de indianen, over wie gezegd werd dat ze achterbaks, vies en ontaard waren. Of de Vietnamezen, die bloeddorstig, vadsig en gestoord zouden zijn. En ga zo maar door.

Principiële kenmerken en stereotypen

Met als doel het definiëren van de ‘manier van zijn’ zien we vaak dat er op basis van culturele herkomst een verdeling gemaakt wordt die verschillende blokken creëert: Angelsaksen, Latijns-Amerikanen en Aziaten. Hoewel elk van deze blokken landen omvat waartussen belangrijke verschillen bestaan, zijn er toch enkele kenmerken die deze landen met elkaar gemeen hebben.

Persoonlijkheid

Gezegd wordt dat Angelsaksen voornamelijk gekenmerkt worden door hun individualisme. Dit zorgt ervoor dat ze behoorlijk terughoudend, onafhankelijk en praktisch zijn. Ze zijn vaak competitief en hechten bovenal waarde aan vrijheid en autonomie.

Ze waarderen precisie, nauwgezetheid en methoden. Over het algemeen wordt over ze gedacht dat ze systematisch zijn. Ze zien een gevoel voor humor als een uitdrukking van intelligentie, en niet als een stemming. De concepten succes en mislukking zitten diep in hen, en ze organiseren hun leven hieromheen.

Aziaten hebben vaak een diep respect voor autoriteit en kunnen erg veeleisend naar zichzelf toe zijn. In Aziatische landen bestaat ontzettend veel respect voor alle typen hiërarchieën, zoveel zelfs dat we bijna van aanbidding kunnen spreken. Bepaalde instituties zoals het gezin, de religie, de politiek etc, zijn dan ook heilig.

Dit zijn gedisciplineerde mensen die respect en tolerantie voor anderen verheerlijken. Al hun daden moeten in overeenstemming zijn met deze ethische principes. Boven alles waarderen ze iemands vermogen om te werken en om eervol te zijn.

Persoonlijkheid

Latijns-Amerikanen worden geassocieerd met mensenkennis, goede gesprekken en extraversie. Gezegd wordt dat ze niet zo veel waarde hechten aan normen, en dat ze zich in plaats hiervan liever overgeven aan de geneugten van het leven. Ze zijn creatief, gastvrij, hartelijk en gul.

Ze kunnen hun professionele succes opgeven in ruil voor een rustiger leven met vrienden en familie. Ze hebben een geweldig gevoel voor humor en ze uiten graag hoe ze zich voelen, het liefst door middel van kunst. Ze staan bekend als de beste minnaars en ze zijn ontzettend gehecht aan hun families.

Ik houd van authentieke mensen, zonder kunstgrepen