Angst is besmettelijk: wanneer emotie de rede overheerst

Angst kan zo besmettelijk worden als een virus... en zonder dat we het in quarantaine kunnen plaatsen. In de huidige context is het een groot voordeel om de echte gevaren te kunnen identificeren, daarnaar te handelen en paniek te voorkomen.
Angst is besmettelijk: wanneer emotie de rede overheerst
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 19 februari, 2024

Angst is besmettelijk. Weinig emoties kunnen de stabiliteit van een persoon en de wereld als geheel zo veranderen als de meest irrationele angst. Sommige onderzoeken suggereren dat mensen, net als dieren, angst kunnen ruiken.

Misschien is dit waar, maar wat vandaag de dag duidelijk is, is dat deze emotie zich verspreidt via clicks, nieuwsberichten, beelden die we delen en commentaren die we plaatsen.

Angst voelen… Is dit misschien onze grootste zwakte? Of nog meer, is het een weerspiegeling van onze duidelijke irrationaliteit als mens? Helemaal niet. Het is dankzij angst dat we kunnen overleven. Angst bindt ons aan het leven en daarom moeten we ernaar luisteren, het aanwezigheid geven, het begrijpen en ernaar handelen, terwijl we een logische benadering aanhouden.

Zoals de neuroloog Antonio Damasio opmerkt, zijn emoties uitsluitend bedoeld om onze homeostase in stand te houden en een betere aanpassing aan onze omgeving te bevorderen. Het probleem met angst is echter dat het in de meeste gevallen gebaseerd is op een reeks onrealistische en tegenstrijdige feiten.

Iemand kan bijvoorbeeld bang zijn voor vliegtuigen omdat hij denkt dat hij bij een ongeluk om het leven zal komen en toch een dwangmatige roker zijn (en geen gevaar zien in roken).

Angsten zijn gratis, meestal ongegrond en zo besmettelijk als een virus. Het is normaal om ze te voelen, en nog meer in contexten zoals de huidige, waarin de onrust over een mogelijke pandemie al deel uitmaakt van ons dagelijks leven. Te midden van dit scenario is het het beste om “alert” te zijn zonder het “alarm” te activeren.

Angstige vrouw

Angst is besmettelijk: de kracht van emoties in een onzekere context

Angst is die vreemde emotie die ons soms banger maakt voor een spin dan voor een auto-ongeluk. Het is ook een mentale knop en een psychologische realiteit die zo manipuleerbaar en gevoelig is dat hij in korte tijd kan worden uitgebreid als iemand dat wil, als iemand met macht dat wil.

Deze emotie heeft ongetwijfeld vele prisma’s en elk van deze prisma’s heeft bijna altijd hetzelfde effect: ons blokkeren en ons laten reageren gedreven door emotie en niet door rede. Iedereen die lijdt aan een of andere fobie, een stoornis waarbij de meest intense en irrationele angst het gedrag en de beslissingen volledig inperkt, is zich hier terdege van bewust.

Echter, naast fobieën , hypochondrieën en andere psychologische aandoeningen, is er de alledaagse angst. Die wordt geactiveerd wanneer je geconfronteerd wordt met het onbekende, met het alarmerende nieuws, met het onbekende virus dat zich over de grenzen verspreidt en waar iedereen het over heeft.

Angst is besmettelijk en het ervaren van dit gevoel wanneer je geconfronteerd wordt met iets wat je niet kunt beheersen (of zelfs maar begrijpen) is normaal en zelfs logisch. Maar voordat we worden ontvoerd door onze amygdala en de gevangenis van paniek, moeten we rekening houden met een aantal aspecten.

Angstige man

Angst is besmettelijk en kan ons de controle doen verliezen

Angst is besmettelijk en begrijpt quarantaine niet. Als het de kop opsteekt, is er altijd wel iets dat het voedt en de omvang ervan vergroot. En wanneer dit gebeurt, springt het van de een naar de ander, van geest naar geest en van hart naar hart totdat het de kalmte kaapt en plaats maakt voor paniek. We zien dit momenteel met de recente kwestie: het coronavirus.

De aankoop van gezichtsmaskers en ontsmettingsmiddelen is omhooggeschoten. Evenementen werden afgelast, we bedachten ons wel twee keer voordat we een reis naar bepaalde landen planden. We werden bang als iemand hoest of niest en we hielden het laatste nieuws in de gaten, de laatste update die via sociale netwerken werd doorgegeven.

Angst voelen in deze context is, zoals we zeggen, logisch en normaal. Angst is besmettelijk en activeert ons waarschuwingssysteem, en het is ook begrijpelijk dat dit gebeurt.

Wat niet langer toelaatbaar is, is dat angst irrationeel wordt en leidt tot ongepast gedrag. Als emoties uit de hand lopen en we ons allemaal laten meeslepen door onlogische en zinloze angst, leidt dat tot massale reacties waarbij paniek elke situatie nog erger maakt. Dat is niet het juiste om te doen.

Een weegschaal

De controle terugkrijgen: kader het risico, verminder de paniek

Angst wil niet dat we verlamd raken. Buiten wat we misschien denken, speelt deze emotie een onmisbare rol in onze hersenen en in ons gedrag. Angsten maken deel uit van ons om ons uit te nodigen te reageren op gevaar. Als we afglijden naar irrationele gedragingen en benaderingen, zal niets wat we doen ons helpen.

Dus wat moeten we doen in een context zoals die waarin we nu leven? In een scenario met een vastberaden dreiging is het het beste om het risico in te kaderen en de paniek te verminderen.

We weten dat angst besmettelijk is. Om te voorkomen dat angst irrationeel wordt, moeten we daarom altijd officiële, waarheidsgetrouwe en betrouwbare bronnen raadplegen. Op die manier kunnen we concrete en objectieve gevaren identificeren, daarnaar handelen en de richtlijnen van experts volgen.

Als we de echte risico’s identificeren, rationaliseren we de angst, handelen we veiliger en verliest paniek zijn kracht. We genereren redelijkere reacties en alleen op deze manier en gedreven door kalmte, zullen we elke tegenslag beter aankunnen. Laten we dit in gedachten houden op dit moment.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.