Angst als een teken van intelligentie

Angst als een teken van intelligentie

Laatste update: 22 april, 2017

In ons dagelijkse leven komt het vrij vaak voor dat we gestrest zijn of angst ervaren. We voeren bepaalde taken veel te snel uit, terwijl we tegelijkertijd ook stil willen staan om onze omgeving te begrijpen. We moeten het punt dat we voor ogen hebben zonder al te veel vertraging zien te bereiken, waardoor we allerlei losse eindjes achter ons laten en ons overal veel te druk om maken…

Op dit soort momenten zeggen een hoop mensen om je heen vast tegen je dat je soms ook eens bij het leven stil moet staan om ervan te genieten. Misschien hebben ze zelfs weleens gesuggereerd dat je last hebt van angstproblemen, omdat je van alles onafgemaakt laat, en dat je hulp nodig hebt om deze angst te kunnen overwinnen.

Het is inderdaad zo dat we om een gezond en evenwichtig leven te kunnen leiden soms even stil moeten staan om van dit leven te genieten. Vandaag zal ik je echter ook vertellen dat die momenten waarop je zo veel zorgen aan je hoofd hebt ook tekenen kunnen zijn van een verhoogde intelligentie. Desalniettemin blijft het natuurlijk belangrijk om deze angst op een gezonde manier te handhaven.

“Angst met vrees en vrees met angst zorgen ervoor dat een mens van zijn meest essentiële eigenschappen wordt beroofd. Een daarvan is reflectie.”

-Konrad Lorenz-

Vlinders voor Ogen

Angst wijst op een hogere taalkundige intelligentie

In het blad Science Direct werd een studie gepubliceerd waarin de relatie tussen algemene angststoornis, depressie, zorgen en het handhaven van onze emoties en de maten van taalkundige en niet-taalkundige intelligentie werd bestudeerd. Aan deze studie deden 126 deelnemers mee.

Deze studie toont aan dat verbale intelligentie op een positieve manier verbonden is aan angststoornissen en de symptomen van depressie, waardoor de onderzoekers die de studie uitvoerden tot de conclusie kwamen dat mensen die last hebben van angststoornissen en symptomen van depressie vertonen ook een verhoogde taalkundige intelligentie hebben.

Het verband tussen angst en intelligentie

Deze studie zal februari 2017 gepubliceerd worden door onderzoekers Alexander Penney, Victoria Miedema en Dwight Mazmanian, werkzaam aan de afdeling Psychologie aan de Universiteit van Lakehead in Canada. Deze studie dient om de bestaande relatie tussen angst, intelligentie en een staat van mentale drukmakerij aan te tonen.

Het is het waard om aan te geven dat er in het verleden meerdere studies en onderzoeksprojecten zijn uitgevoerd die de bestaande relatie tussen angst en intelligentie bewijzen. In dit geval voerden de psychologen uit Lakehead een veel breder onderzoek uit, waarmee ze tot de conclusie kwamen dat mensen die zich geregeld erg veel zorgen maken, vaak veel intelligenter zijn.

“Er bestaan momenten waarop alle angst en het gezwoeg gekalmeerd worden in de oneindige vrije tijd en rust van de natuur.”

-Henry David Thoreau-

Kalmte

Aan de hand van deze gegevens zou je ook vast kunnen stellen dat verbale intelligentie in dit geval de perfecte indicator bleek te zijn van angst en de intensiteit van emotionele zorgen. Dit kunnen we gebruiken om te zeggen dat mensen die over meer taalkundige intelligentie beschikken zich vaak veel meer zorgen maken en hierdoor regelmatig angststoornissen en depressie ontwikkelen.

Jeremy Coplan voerde in 2011 een studie uit waarmee bevestigd werd dat de mate waarop mensen die last hadden van algemene angststoornis zich zorgen maakte op een positieve manier in verband kon worden gebracht met een hoog IQ. Ditzelfde verband kan echter ook aan worden getoond met de mate van intelligentie van mensen die zich niet veel zorgen maken en die geen last hebben van een angststoornis.

We kunnen dus concluderen dat beide studies aantonen dat er een nauwe relatie bestaat tussen intelligentie en angst, waarmee het idee dat mensen die grotere talenten en vaardigheden hebben vaak meer aanleg hebben om een psychische stoornis te ontwikkelen, ook bevestigd kan worden.

“Ik werd ooit getergd door angst, maar ik duwde deze angst weg door de lucht te bestuderen, door te bepalen waar de maan zichtbaar zou worden en waar de volgende ochtend de zon op zou komen.”

-Louise Bourgeois-


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.