9 vragen om te stellen over het omgaan met emoties

Dit artikel gaat over emotionele intelligentie. We bespreken de complexiteit van het omgaan met emoties en andere zorgen.
9 vragen om te stellen over het omgaan met emoties

Laatste update: 30 oktober, 2021

Aristoteles zei ooit dat iedereen boos kan worden. Boos worden op de juiste persoon, in de juiste mate, op het juiste moment en met het juiste doel is echter moeilijker. Dit artikel gaat over emotionele intelligentie. We bespreken de complexiteit van het omgaan met emoties en andere zorgen hiermee gepaard gaan.

Maar weten we eigenlijk wel wat emotionele intelligentie is? We willen het concept ophelderen en ook een aantal reflecties delen over dit onderwerp. Lees verder om meer te leren over hoe je kunt omgaan met emoties.

1. Wat is emotionele intelligentie?

Betekent emotioneel intelligent zijn dat je gemotiveerd bent om alles te doen, zelfverzekerd bent bent en ontzettend optimistisch? Het antwoord is nee. Volgens sommigen betekent emotioneel intelligent zijn dat je een gevarieerd repertoire aan eigenschappen bezit.

Jarenlang is ons verteld over het belang van het ontwikkelen van zelfverzekerdheid, emotionele intelligentie en ons zelfbeeld. Vandaag de dag weten we dat er veel vaardigheden zijn waar we naartoe moeten werken. We weten echter vaak niet hoe we dit moeten aanpakken of hoe deze vaardigheden met elkaar verbonden zijn.

Dit komt door het feit dat als anderen over emotionele intelligentie spreken, ze vaak een capaciteit bedoelen (zoals Salovey en Mayer het hebben genoemd).

Ook wordt er veel over gesproken als een reeks aan eigenschappen of kwaliteiten waar we naar moeten streven. Voorbeelden hiervan zijn karaktereigenschappen, motivatie en emotionele eigenschappen (waar Daniel Goleman over sprak).

Omgaan met emoties: emotionele intelligentie

2. Wat zijn de gevolgen het beschouwen van emotionele intelligentie als een reeks eigenschappen?

Vraag 1 heeft het nadeel dat het een persoon forceert om een ‘totaal emotioneel’ wezen te zijn. Emotionele vaardigheden worden niet onderscheiden van empathie, doorzettingsvermogen, optimisme of motivatie.

Dit perspectief zorgt ervoor dat we de mens kunnen beschrijven op een globale manier. Ja, alles is verbonden, maar kunnen we wel zeggen dat we de een bepaald soort persoon zijn door hoe we omgaan met emoties? Willen we dat anderen dat van ons denken? Natuurlijk niet, en dat is het eerste dat tot verwarring leidt.

Het is onze persoonlijkheid die een breed gebied van ons mentale leven omvat (zoals emotionele intelligentie), niet onze emotionele intelligentie die onze persoonlijkheid omvat.

Als dit begrijpen kunnen we voorkomen advies te krijgen om emotioneel intelligenter te worden zonder daadwerkelijk de ideeën te kunnen internaliseren. Het is van belang deze inzichten te kunnen integreren, het onderdeel van ons leven te maken zodat we emotionele stabiliteit kunnen bereiken.

Het lijkt erop dat de beschrijving van emotionele intelligentie door Salovey en Mayer behulpzamer is. Volgens hen is het:

“… de mogelijkheid om gecompliceerde informatie te verwerken over onze eigen en andermans’ emoties, en de capaciteit om deze informatie te gebruiken als een gids voor gedachten en gedrag. Dat wil zeggen, individuen die een hoge emotionele intelligentie hebben, hebben aandacht voor, gebruiken en beheersen emoties. Deze vaardigheden dienen adaptieve functies die henzelf en anderen helpen. “

Omgaan met moeilijke emoties

3. Waarom is deze term pas nu bekend geworden?

De maatschappij wordt langzaam ‘wakker‘, dankzij de onderzoekers, trainers en media die aandacht hebben gevestigd op emotionele intelligentie. Dit heeft de hele wereld bereikt en is belangrijk voor een maatschappij die traditioneel gewend is aan het bestraffen van emoties.

Over het algemeen denken we dat onze gevoelens ons minder effectief, zwakker en minder daadkrachtig maken. We voelen ons ontvoerd door de betekenis van het woord omdat we ons bewust zijn dat er geen morele superioriteit of redelijkheid bestaat in relatie tot emoties.

Die verdeling is fictief, want we kunnen emoties, gedachten en gevoelens niet onderscheiden.

4. Welke rol spelen onze emoties in het dagelijks leven?

Emoties spelen een essentiële rol. We kunnen ons dagelijks leven niet voorstellen zonder gevoelens of emoties. Van het moment dat we opstaan tot het moment dat we naar bed gaan worden we gedreven door emoties. Zelfs onze dromen maken bepaalde gevoelens in ons los.

We voelen terwijl we denken, en iedere situatie brengt een bepaalde emotie voort. Dit beïnvloed zonder twijfel wat we op anderen projecteren, welke beslissingen maken en welk pad we kiezen.

Emoties accepteren


5. Welke fouten maken we?

We wijzen vaak negatieve emoties af, omdat ze pijnlijk of ongemakkelijk zijn. Bij afwijzen bedoelen we niet alleen negeren, maar ook het bestraffen van anderen als ze deze emoties hebben.

Een opmerkelijk voorbeeld is als een kind een woedeaanval krijgt. Vaak zeggen we dan dingen als “niet huilen” of “het valt wel mee.” Hiermee geven we de boodschap dat sterke mensen niet huilen of zich gebroken voelen.

6. Zijn verdriet en boosheid gezond?

Absoluut. Dit is een schokkend feit, maar we moeten ons realiseren dat negatieve emoties zoals verdriet en boosheid niet onredelijk zijn. Ze dienen zich in feite in ons aan met een doel.

Het is ongezond onze gevoelens niet toe te laten. Iedere emotie heeft ons iets te vertellen, en we kunnen het niet verstoppen. Om dit uit te leggen is hier een voorbeeld: iemand die allergisch is voor stof zou nooit het stof onder het tapijt vegen en geloven dat het geen invloed op hem zou hebben. Omgaan met emoties betekent ook dat we ze in ons leven toe moeten laten.

vrouw met vogels

7. Wat zijn de gevolgen van het niet begrijpen van onze emoties?

Als we de informatie die onze emoties ons geven negeren, zullen we fouten maken in onze beslissingen en overwegingen. We zullen onszelf niet kennen, onszelf afwijzen, onderdrukken en zelfs straffen.

Emoties zijn altijd aanwezig en hoe passender onze strategieën zijn, hoe actiever en daadkrachtiger we worden. Ons welzijn hangt af van onze psychologische en lichamelijke gezondheid.

8. Welke rol spelen emoties op de werkvloer?

De professionele wereld is aan het veranderen. We worden niet alleen gewaardeerd om hoe ‘slim’ we zijn, maar ook hoe academisch. Ook onze opleiding en ervaring spelen een rol. Het is echter van groot belang om te bedenken hoe we ons tot onszelf en anderen verhouden.

Hoe we omgaan met emoties van onszelf en anderen beïnvloedt onze prestaties. Dit is wat Goleman, de vader van emotionele intelligentie, ‘draagbare vaardigheden’ noemt. Emotionele intelligentie voorspelt succes op de werkvloer nauwkeuriger dan wat we normaal gezien als ‘intelligentie’ beschouwen. Het bepaald namelijk hoe flexibel we zijn op de werkvloer.

De kosten van emotionele incompetentie zijn erg hoog voor het bedrijf, de werknemer en de maatschappij. Als we willen dat het leven functioneert kunnen we deze werkelijkheid niet negeren.

Schoenen

9. Hoe kunnen we beter leren omgaan met emoties?

We hebben nog steeds veel te leren. Onder andere krijgen kinderen en jongeren nog geen goede emotionele voorlichting op scholen. Om een ware revolutie te creëren moeten ook volwassenen opnieuw leren hun emoties te begrijpen en er mee om te gaan.

Daarom is de manier waarop we omgaan met emoties in de maatschappij, bijvoorbeeld in de media of in advertenties, zo belangrijk. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.