8 geweldige citaten van Aaron Beck

8 geweldige citaten van Aaron Beck

Laatste update: 25 september, 2018

In dit artikel stellen we je enkele citaten van Aaron Beck voor. Ze vatten zijn ideeën samen over cognitieve vervormingen en gelijkvormig denken. Het gaat ook over hun invloed op de verschillende verstoringen van de geest en de persoonlijkheid. In de jaren ’60 heeft deze Amerikaanse psychiater en professor één van de relevantste bijdragen geleverd aan de hedendaagse psychotherapie. Hij heeft bovendien geholpen om vorm te geven aan de Cognitieve Therapie ook wel de Cognitieve Gedragstherapie genoemd

Beck is de enige psychiater die zowel voor de American Psychiatric Association als voor de American Psychological Association artikels gepubliceerd heeft. Deze laatste organisatie beschouwde hem eigenlijk als één van de vijf meest invloedrijke psychotherapeuten aller tijden.

De citaten van Aaron Beck hebben het over hoe een doelgerichte en nauwkeurige herstructurering van onze cognitieve modellen ons kan laten genieten van een betere geestelijke gezondheid en een beter emotioneel evenwicht. Deze verandering betekent dat we vaardigheden kunnen verwerven die we nodig hebben om vooruit te gaan en te overleven. Want ze zullen ons helpen om onze problemen te overwinnen en hoe we met en van onze partner kunnen leren.

Citaten van Aaron Beck

De interpretatie kwetst, niet het feit zelf

“De cognitieve therapie probeert psychologische spanningen te verlichten door misvattingen te corrigeren. Door verkeerde overtuigingen te verbeteren kunnen we een eind maken aan overdreven reacties.”

Het denken van Beck is gebaseerd op het idee dat mensen lijden omdat ze een specifieke interpretatie hebben van de dingen die hen overkomen, niet wegens de feiten zelf. Het meeste lijden dat we ervaren, zou afhangen van de betekenis en het belang dat we geven aan wat met ons gebeurt en niet van wat werkelijk ons overkomt.

Beck gelooft dat psychotherapeuten de persoon moeten helpen om zijn vervormde overtuigingen te veranderen. De doelstelling is de cognitieve modellen begrijpen die iemand gebruikt. Dit zal het dan mogelijk maken om ze te veranderen en hun starre manier van denken te verwijderen. Deze cognitieve herstructurering maakt een verandering mogelijk in de interpretatie en in de benadering van wat op een subjectief niveau gebeurt.

De interpretatie kwetst, niet de feiten

De theorie van Aaron Beck toegepast op koppels

De manier waarop we de werkelijkheid interpreteren, beïnvloedt elk gebied van ons leven. Deze gedachten verstoren en raken ook koppels. Deze verstoringen treden zowel op individueel niveau op als in de relatie zelf.

“De echtgenoten moeten samenwerken, tot een schikking komen en verder gaan, door op een solidaire manier beslissingen te gebruiken.”

Zijn boek Love is Never Enough: How Couples Overcome Misunderstandings, Resolve Conflicts, and Solve Relationship Problems Through Cognitive Therapy is een referentie. Het verschaft richtlijnen hoe je koppels vanuit een cognitief perspectief moet onderrichten zodat ze deze modellen kunnen herkennen en veranderen.

“Er zijn speciale eigenschappen zoals betrokkenheid, gevoeligheid, gulheid, overleg, trouw, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, die allemaal van levensbelang zijn voor een gelukkige relatie.”

De doelstelling is dat ze proberen om schadelijke patronen te herkennen. Daarna gaan ze op zoek naar alternatieven waarmee ze die patronen kunnen vervangen. Alleen wanneer de partners zich hiervan bewust zijn, zal het koppel in staat zijn om geluk te vinden en zich te ontwikkelen. We geven je hier één van de citaten van Aaron Beck. Het verduidelijkt zijn visie op relaties en liefde:

“Hoewel liefde voor echtgenoten en echtgenotes een krachtige drijfveer is om elkaar te helpen en te steunen, elkaar gelukkig te maken en een gezin te stichten, is het op zich niet de essentie van de relatie. Want het verschaft niet de persoonlijke eigenschappen en de talenten die fundamenteel zijn om de relatie te ondersteunen en te laten groeien.”

Een model voor depressie

Als kind leed Aaron Beck aan angstgevallen waarmee hij op dat moment moest omgaan. Hij pakte zijn problemen op een cognitieve manier aan. Deze manier inspireerde hem om jaren later zijn therapeutische theorie te ontwikkelen. Hij richtte zich specifiek op depressie. Eén van de citaten van Aaron Beck verwijst naar zijn kijk op depressie:

“Als ons denken verzand raakt door vervormde symbolische betekenissen, onlogisch redeneren en verkeerde interpretaties, worden we waarachtig blind en doof.”

Volgens hem begonnen de symptomen van de depressie met de activatie van negatieve cognitieve schema’s en de daaruit volgende vervormingen. Hij bestudeerde depressie op een diepgaande manier. Hij beschreef ook heel duidelijk één van de instrumenten die het vaakst gebruikt worden om de ernst van de depressie te meten. Het kreeg dan ook zijn naam: de Beck Depression Inventory (BDI). Dit vormde een heel belangrijke bijdrage aan de psychiatrie en de psychologie. De vragenlijst werd één van de krachtigste alternatieven voor de psychoanalytische begripsvorming rondom depressie.

Het model van Aaron Beck voor depressie

De toepassing van deze theorie bij andere stoornissen

Beck heeft ook de doeltreffendheid van zijn Cognitieve Therapie bij vele andere problemen onderzocht. Hij bestudeerde de toepassing bij angstgevoelens, middelengebruik en verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Dit is nog een ander citaat van Aaron Beck dat ons kan helpen om zijn benadering te begrijpen:

“Wat betreft middelengebruik helpt de cognitieve aanpak mensen omgaan met de problemen die leiden tot emotionele stress. Het helpt hen een breder perspectief te verwerven omtrent hun afhankelijkheid van drugs in functie van genot en/of verlichting van ongemak.”

Zijn stelling over schizofrenie was dat de stoornissen van deze patiënten gewoon kwetsbaarheden zijn. Hij wijst er ons op dat het de taak van de deskundige is om meer realistische alternatieven te ontwikkelen voor hun overtuigingen, wanen en hallucinaties.

Een beginpunt voor persoonlijke verandering

“Er is meer aan de oppervlakte dan wat onze ogen kunnen zien.”

We kunnen het model van Beck als basis nemen om een grote persoonlijke verandering te bevorderen. Het is waar dat we de context of de gebeurtenissen niet kunnen kiezen die ons zullen overkomen. Maar we kunnen wel op een bewuste manier in de interpretatie tussenkomen die we over de dingen die met ons gebeuren, maken. We kunnen dit dus ook toepassen op de dingen die ons soms kwetsen.

Citaten van Aaron Beck

We kunnen kiezen wat we ons over bepaalde feiten eigen maken. Bovendien is het onze keuze of we ons op het positieve of op het negatieve richten.

Dit alles hangt af van hoe onze geest dingen verwerkt. We kunnen ook kiezen hoe we handelen. We bedoelen hiermee dat we kunnen beslissen wat onze reactie zal zijn. Al deze citaten van Aaron Beck hebben een zeer hoopvolle ondertoon. Vaak voelen we ons niet in staat om een alternatief en hoopvol standpunt te vinden en te begrijpen wat ons overkomt. We beseffen dan niet dat we de intensiteit van ons lijden kunnen veranderen door ons bewust te zijn van hoe we de dingen interpreteren. Wellicht ook interessant voor jou

Aaron Beck en zijn nieuwe model voor depressie
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Aaron Beck en zijn nieuwe model voor depressie

De bekende psycholoog Aaron Beck heeft een nieuw model ontwikkeld om een meer globale en coherente uitleg van depressie te geven.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1987). Beck depression inventory. New York:: Harcourt Brace Jovanovich.
  • Beck, A. T. (2013). Terapia cognitiva para trastornos de ansiedad. Desclee de brouwer.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.