7 rechten van zelfbewuste mensen

7 rechten van zelfbewuste mensen
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 02 december, 2021

De rechten van zelfbewuste mensen zijn gebaseerd op het principe van loyaliteit aan zichzelf en respect voor anderen. Een nucleaire oefening in emotionele intelligentie, waarmee we onszelf met authenticiteit definiëren. We zeggen “dit ben ik, dit denk ik, dit is wat ik wil en wat ik voel”.

Tacitus, beroemd historicus van het Romeinse Rijk, zei dat niets meer geluk aan de mens kan brengen dan leven in een tijd waarin we kunnen denken wat we willen en kunnen zeggen wat we denken. Maar het vreemdst van alles is dat we ondanks het feit dat we in een tijdperk leven waarin we over een oneindig aantal kanalen beschikken om onszelf te uiten, we het nog steeds niet echt goed doen.

Laten we daar even over nadenken. Als er iets is dat tegenwoordig in overvloed aanwezig is, dan is het wel agressieve communicatie, hoewel we de passieve communicatie ook niet moeten vergeten. We zijn niet altijd helemaal eerlijk of in staat om onze persoonlijke rechten te verdedigen.

Het vinden van het ideale evenwicht, waarin er geen sprake is van agressiviteit noch passiviteit, is moeilijker dan we denken. Dat wordt bijvoorbeeld aangetoond door psycholoog Daniel Ames van Columbia University. De meesten van ons, zo vertelt deze wetenschapper, hebben nog steeds misvattingen over het betreffende onderwerp, tot het punt dat we denken dat we ‘agressief’ moeten zijn om te imponeren in welke context dan ook, of zelfs om leiding te geven.

Dat is een vergissing. Het type profiel dat het meeste succes en persoonlijk geluk bereikt, is juist het type dat wordt gekenmerkt door een ontspannen, zelfbewuste en intuïtieve persoonlijkheid.

Zelfbewuste mensen uiten hun gevoelens

1. Rechten van zelfbewuste mensen: het uiten van hun mening en gevoelens

De rechten van zelfbewuste mensen worden niet van de ene op de andere dag verworven. Niemand komt op deze wereld met een handleiding voor zelfbewustheid. Hoewel ze ons dit eigenlijk zowel thuis als op school zouden moeten leren, wordt dit niet altijd gedaan of niet op de juiste manier.

Weten hoe we zonder angst onze mening kunnen uiten of zonder ons op een gewelddadige manier op te dringen, is in werkelijkheid een kunst, die we dagelijks kunnen verbeteren. Hiervoor is wilskracht nodig, en vooral bewustwording in al onze dagelijkse contexten (school, familie, vrienden, werk, partner). Het is essentieel om te weten hoe je emoties, ideeën, gevoelens etc. kunt communiceren.

2. Het recht om de goedkeuring van anderen niet nodig te hebben

We willen er in de eerste jaren van onze kinder- en pubertijd allemaal bij horen. In die periodes denken we dat ‘overleven’ en ons geluk daarvan afhangen. Naarmate we volwassen worden, beseffen we echter dat het leven niet op die manier werkt. Harmonie ontstaat niet uit het persé in elk scenario passen als een soort multifunctioneel wezen.

Ons welzijn bestaat als we het beste wezen voor onszelf zijn, als we coherent zijn, als we onze waardigheid behouden. Deze coherentie vindt plaats als er een balans bestaat tussen wat je voelt en wat je doet, tussen wat je denkt en wat je zegt. We hoeven ons daarom niet te obsederen om iedereen te behagen en onze handelingen en meningen hoeven niet bij iedereen in de smaak te vallen.

Zelfbewuste mensen en hun rechten

3. Het recht om niet verantwoordelijk te zijn voor anderen

Een van de rechten van zelfbewuste mensen is het gezonde principe om niet verantwoordelijk te zijn voor alles wat anderen zeggen, doen, denken of nodig hebben.

We zijn verantwoordelijk voor onszelf, maar daarbuiten is het niet onze taak om ons bezig te houden met psychologische scenario’s die ons niet aangaan, die niet de onze zijn…

4. Het recht om fouten te maken

Een van de zelfbewuste rechten die we allemaal hebben, is het recht om fouten te maken. Wie heeft er gezegd dat we feilloos moeten zijn? Dat zijn we niet, en we hebben het volledige recht om één, tien, of twintig fouten te maken. Het is wel onze plicht om van onze fouten te leren en het is onze eigen verantwoordelijkheid om het de volgende keer beter te doen.

5. Je hebt het recht om te zeggen: ‘Ik weet het niet’

Iets niet weten is geen misdaad, noch een aanval op de persoonlijke waardigheid, noch is het een teken van ondoelmatigheid. Elk leerproces begint met het aannemen van de eigen onwetendheid en het hardop kunnen zeggen dat we iets niet weten biedt ons de kans om een beter mens te zijn. Laten we daarom niet aarzelen om erom te vragen elke keer dat we iets willen weten, als we een detail willen laten verduidelijken, of als we ons door een expert willen laten helpen.

6. Het recht om van mening te veranderen

‘Maar zei je niet dat je dit leuk vond en dat je het ermee eens was? Maar heb je me een tijdje geleden niet verteld dat het jouw droom was om dit en dat te doen? …’

Het is ons allemaal weleens gebeurd dat we iemand in de war brengen, omdat diegene niet begrijpt waarom we het leven nu op een andere manier zien of ervaren. We moeten begrijpen dat het veranderen van mening, het hebben van andere interesses dan vroeger, of het verdedigen van andere dingen, niet altijd een signaal is van instabiliteit of incoherentie. Mensen worden volwassen, en ouder worden betekent het aannemen van andere perspectieven die nuttiger voor ons zijn…

De rechten van zelfbewuste mensen

7. Het recht om trots op onszelf te zijn

Niemand heeft meer recht op het vieren van successen, prestaties en zelfs van het loutere feit van ‘er zijn en bestaan’ dan wijzelf. Het waarderen van wat we zijn maakt deel uit van het vieren van het leven. We zijn een waardevol geschenk dat we niet altijd beschouwen zoals we zouden moeten doen, en trots zijn op onszelf is ook een zelfbewust recht.

Dat doen, onszelf vertellen hoeveel we waard zijn en positieve dingen tegen onszelf zeggen is geen daad van ijdelheid of zelfzucht, integendeel. Daarom moeten we niet twijfelen om van elke cel, elke nuance en elke vezel van de persoon die we elke dag in de spiegel zien te houden…

Tot slot, de rechten van zelfbewuste mensen zijn ongetwijfeld goede hulpmiddelen voor ons welzijn en onze geestelijke gezondheid, die iedereen bij de hand zou moeten hebben. Laten we er gebruik van maken, laten we ze niet vergeten en laten we deze oefeningen van zelfrespect en respect voor anderen uitvoeren. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.