7 eigenschappen van assertieve mensen

7 eigenschappen van assertieve mensen

Laatste update: 19 januari, 2018

Assertieve mensen worden niet gewoon maar zo geboren, ze worden gemaakt. Natuurlijk zijn er voorwaarden die helpen bij het ontwikkelen van bepaalde vermogens of vaardigheden. Maar uiteindelijk moeten we er alles aan doen om de manier waarop we ons gedragen en handelen te veranderen om deze adequater en constructiever te maken. Er zijn bepaalde eigenschappen van assertieve mensen die we kunnen identificeren.

Assertiviteit kan worden gedefinieerd als het vermogen om op een oprechte en opbeurende manier met anderen om te gaan, waarmee we een brug vormen die leidt tot vertrouwen tussen mensen. Het kan ook worden gedefinieerd als een houding tegenover zichzelf en anderen die leidt tot een evenwicht tussen mensenrechten en de verantwoordelijkheden die we tegenover anderen hebben, terwijl we tegelijkertijd wederzijds respect behouden.

Het is veel makkelijker om hierover te theoretiseren dan het uit te voeren in ons dagelijks leven. Assertieve mensen zijn de vrucht van de inspanningen en acties die samenkomen om deze houding te vormen. Uiteindelijk maken al onze inspanningen deel uit van de lange weg om goed te leren leven. Het is de moeite waard om de eigenschappen te identificeren die ons assertief maken. Hier zullen we het over zeven van deze eigenschappen hebben.

“Het fundamentele verschil tussen assertief en agressief zijn, is hoe onze woorden en gedragingen de rechten en het welzijn van anderen beïnvloeden.”

-Sharon Anthony Bower-

1. Assertieve mensen weten wat respect echt is

Het woord respect wordt gedefinieerd als het vermogen om waarde te geven aan iets of iemand en het of hem/haar met aandacht te behandelen. Assertieve mensen ontwikkelen deze capaciteit. Ze passen het toe op zichzelf, maar vooral op alles om hen heen, of het nu mensen, ideeën, werk of zelfs dieren zijn.

Allereerst wordt respect uitgedrukt als het afzweren van geweld. Misbruik is in geen enkel geval een optie. Als er een meningsverschil of conflict is, zullen assertieve mensen hiermee omgaan door gebruik te maken van zelfrespect en respect voor anderen. Dit vertaalt zich vaak in een poging om de eigen waardigheid en die van anderen te behouden.

Deze respectvolle houding manifesteert zich ook in concepten, ideeën en ideologieën. Zelfs al deelt iemand zijn principes en overtuigingen niet, een assertieve persoon kijkt niet neer op anderen. Iemand die assertief is, begrijpt dat er waarde is in alle menselijke wezens en hun inspanningen, waarde die niet over het hoofd mag worden gezien.

Man vol zelfvertrouwen, een van de eigenschappen van assertieve mensen

2. Ze leven zich oprecht in anderen in

Een van de eigenschappen van assertieve mensen is dat ze goede relaties met anderen voorop zetten. Ze begrijpen dat ze geen relaties kunnen opbouwen met leugens of hypocrisie. In plaats daarvan laten ze zien wie ze zijn en willen ze dat anderen begrijpen wat ze van hen kunnen verwachten.

Ze willen gedrag dat op lange termijn onbehagen creëert, zoals neerbuigendheid, vermijden. Als ze het ergens niet mee eens zijn, zeggen ze het direct. Ze geven hun identiteit niet op om tegenstrijdigheden te voorkomen. Zo ook kiezen ze hun vrienden zorgvuldig. Als ze geen echte band met iemand voelen, zullen ze geen vriendschap afdwingen. Ze worden niet gemotiveerd door voordelen, maar eerder door overtuigingen.

3. Ze begrijpen, accepteren en waarderen zichzelf

Assertieve mensen hebben zelfvertrouwen, maar hun zelfvertrouwen komt niet voort uit trots of superioriteitsgevoel. Ze hebben vertrouwen in wie ze zijn omdat ze zichzelf begrijpen; dit begrip komt voort uit observatie, zelfevaluatie en leren om een constructieve innerlijke dialoog te hebben. Dit betekent dat ze verantwoordelijkheid voor zichzelf accepteren als mensen die zowel sterke als zwakke punten hebben.

Zelfkennis leidt tot begrip. En op zijn beurt leidt het tot acceptatie en zelfrespect. Assertiviteit vereist dat we nederig zijn en begrijpen dat mensen menselijk zijn en daarom onvolmaakt. Het is een ‘gevoel van imperfectie’ waarin de wil en motivatie om te groeien en jezelf te verbeteren in verschillende aspecten wordt gevonden.

Meisje vol zelfvertrouwen, een van de eigenschappen van assertieve mensen

4. Ze hebben zelfbeheersing en emotionele stabiliteit

Assertieve mensen vinden manieren om hun emoties te reguleren. Hierdoor is hun houding over het algemeen kalm en beheerst. Ze begrijpen dat we allemaal gevoelens hebben en dat emoties verwerkt moeten worden. Het is niet dat ze geen woede of angst of pijn voelen. Ze hebben gewoon geleerd dat als ze de controle verliezen, deze krachtige gevoelens kunnen leiden tot een onjuiste expressie van emoties.

Dit principe kan ook worden toegepast op gedrag ten opzichte van anderen. Assertieve mensen leven zich in in de emoties van anderen en streven ernaar dat ook anderen kalm blijven en het gevoel hebben dat ze de controle hebben. Mensen die assertief zijn, voeden de vlam niet, noch lijken ze anderen te manipuleren die erop uit zijn om schuld af te schuiven of zwakke punten aan te wijzen. Ze helpen anderen zichzelf te centreren, zodat geen enkele situatie ervoor kan zorgen dat ze de controle verliezen.

5. Ze cultiveren hun vermogen om te communiceren

Veel problemen komen voort uit miscommunicatie. Op dezelfde manier worden veel problemen opgelost door communicatie en dialoog. Wanneer noodzakelijke communicatietools niet op de juiste manier worden gebruikt, wordt het delen van meningen moeilijk. We missen misschien eerlijkheid, de ware intentie om tot wederzijds begrip te komen, het vermogen om de beste manier te vinden om iets uit te drukken, of gewoon duidelijkheid.

Zelfkennis en reflectie laten ook de ontwikkeling van deze communicatieve vaardigheden toe. Dit houdt in dat een persoon het vermogen heeft om – duidelijk, eenvoudig en waarheidsgetrouw – uit te drukken wat hij of zij voelt. En dat niet alleen, hij of zij is tevens in staat om actief te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Feit is dat assertieve mensen de waarde van communicatie begrijpen en bereid zijn te investeren in het verbeteren van de manier waarop ze communiceren.

6. Een van de eigenschappen van assertieve mensen is dat ze grenzen weten te stellen

We kunnen niet altijd uitstekende relaties met anderen hebben. De realiteit is dat we soms in contact komen met mensen die geneigd zijn om misbruik van ons te maken of die bitterheid koesteren of de wens hebben om kwaad te doen. Dit genereert spanningen, waarop assertieve mensen weten hoe ze ‘genoeg’ moeten zeggen. Ze begrijpen dat alles een limiet heeft en dat er situaties zijn die van hen verlangen dat ze een duidelijke grens stellen.

In dezelfde zin kunnen ze niet altijd voldoen aan de verwachtingen of wensen van anderen. Hierdoor kunnen uiteindelijk schuldgevoelens of verwijten ontstaan ​​die soms niet erkend worden. Assertiviteit laat niet toe dat dit gebeurt: een assertieve persoon kan ‘nee’ zeggen zonder conflicten te veroorzaken

7. Ze zijn emotioneel onafhankelijk

Assertieve mensen zijn ook in staat om afwijzing of onverschilligheid van anderen te tolereren en te assimileren. Ze handelen niet om goedkeuring van anderen te ontvangen, maar om consistent te zijn met hun principes, overtuigingen en behoeften. Net als iedereen, willen assertieve mensen graag door anderen worden erkend. Als dit echter niet gebeurt, zullen ze niet in de verleiding komen om tegen hun eigen geweten in te handelen.

Meisje vol zelfvertrouwen, een van de eigenschappen van assertieve mensen

We hebben niet al deze eigenschappen; dat wil zeggen, we zullen geen mensen kunnen vinden die assertief zijn in alles wat ze zeggen en doen. Niets menselijks is compleet, in elk aspect hebben we ruimte om te groeien. Om dit doel te bereiken, volstaat het om het gewoon te proberen, om het steeds wat beter te doen. This might interest you...

Grenzen stellen: de kunst van authentieke assertiviteit
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Grenzen stellen: de kunst van authentieke assertiviteit

Assertiviteit is een essentiële sociale vaardigheid, bijvoorbeeld in situaties waarin mensen meer vrijheid nemen, of claimen, dan hen eigenlijk bet...