Wat voor invloed hebben leugens op ons?

Wat voor invloed hebben leugens op ons?

Laatste update: 11 juni, 2017

We leven in een maatschappij waarin achter elke omstandigheid een dubbele betekenis schuilgaat. Waar we ons niet bewust van zijn, is de macht die leugens over ons lichaam hebben. De last die ze op onze schouders leggen, die op een later moment onvermijdelijk gevolgen zal hebben die weerspiegeld worden in onze persoonlijkheid en de manier waarop we met anderen omgaan.

Waarom liegen we?

Als mensen zijn we ons volledig bewust van onze handelingen wanneer we tegen iemand staan te liegen. Het geheim om te begrijpen wat voor invloed leugens op onze geest hebben, is weten hoe groot de leugen is die we vertellen en wat voor soort leugen het is.

Een groot deel van de mensen die liegen gebruiken leugens als een manier om aan de werkelijkheid te ontsnappen, door een fantasie te creëren die ook wel ‘parallelle werkelijkheid’ wordt genoemd. Een fantasie waarin het goed met ons gaat en we precies datgene doen waar we van genieten, terwijl de werkelijkheid geheel anders is.

Daarnaast bestaat er nog zoiets als de ‘rauwe werkelijkheid’. Dit is een vicieuze cirkel die alleen maar erger kan worden als iemand zichzelf niet onder controle weet te krijgen, en die uiteindelijk een hoop lichamelijke en zelfs psychologische schade kan veroorzaken.

Leugens zijn het resultaat van belangrijke factoren als stress, angst, pijn en weinig zelfvertrouwen. Stress en angst worden weerspiegeld wanneer iemand een leugen zeer lange tijd in stand houdt.

Dit soort leugens brengen een hoop onrust, stress en het gevoel ‘achtervolgd’ te worden met zich mee, de persoon heeft het gevoel dat hij altijd alert moet zijn. Het ernstige gevolg hiervan is een verlies van onze moraliteit en een verhoogde innerlijke staat van onrust.

Een goede oplossing is om altijd de waarheid te vertellen, zelfs als deze pijnlijk en hard is. Daarnaast geven veel psychologen aan dat het belangrijk is om de situatie met volledige openheid, respect en goede communicatie te bespreken.

De oorzaak van gelieg kan ook gevonden worden in een andere factor: laag zelfvertrouwen. Mensen die de neiging hebben om vaak te liegen beschikken vaak over deze eigenschap, samen met eigenschappen als kwetsbaarheid, faalangst en niet doen of op zoek gaan naar hetgeen ze werkelijk willen.

Om dit probleem op te lossen, kan het dus helpen om op zoek te gaan naar manieren om je zelfvertrouwen te vergroten, je angsten te overwinnen en te accepteren dat je fouten maakt net als elk ander mens. Probeer om controle over de situatie te krijgen.

Hoewel leugens zich over het algemeen in verschillende vormen en omstandigheden voor kunnen doen, zullen we altijd de slachtoffers of boosdoeners zijn van dingen die eraan verbonden zijn.

Daarom veranderen mensen door te liegen hun essentie van licht en vrij, naar vervolgd en kwetsbaar.

Leugens veranderen onze manier van communiceren en gunnen ons geen rust. Als gevolg leiden ze tot ziektes en psychologische veranderingen die invloed hebben op zowel onszelf als de mensen om ons heen.

Afbeelding met dank aan Hibiki Kita          


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.