Zingen kan de hersenfunctie verbeteren, beweert de wetenschap

Onderzoek onder leiding van de Universiteit van Helsinki heeft voordelen van zingen vastgesteld voor een breed spectrum van de bevolking. Het lijkt erop dat deze beloningen vooral belangrijk zijn voor mensen die problemen hebben om zich uit te drukken.
Zingen kan de hersenfunctie verbeteren, beweert de wetenschap

Laatste update: 04 september, 2022

 Het is al enkele jaren bekend dat zingen de hersenfunctie kan verbeteren. Niet alleen versterkt het de ademhaling. Het blijkt ook een belangrijke rol te spelen bij het voorkomen van ernstige aandoeningen, zoals dementie. Bovendien helpt het om endorfines vrij te maken.

Dit zijn hormonen die ons minder gevoelig maken voor prikkels die gewoonlijk stemmingen met een negatieve valentie opwekken, zoals je hopeloos voelen.

Een studie (Engelse link) van de Universiteit van Helsinki heeft ontdekt dat zingen de hersenfunctie kan verbeteren bij mensen met spraakstoornissen zoals afasie. Bovendien bleek dat het helpt bij het matigen van bepaalde verliezen die samenhangen met het ouder worden.

Bijgevolg hebben we vandaag bewijs dat zingen gevolgen heeft die we ons vroeger nooit hadden kunnen voorstellen. Inderdaad, de resultaten zijn echt veelbelovend. Bovendien doet men momenteel onderzoek om meer te weten te komen over een mogelijk verband tussen zingen en de ziekte van Alzheimer.

Als je zingt, stel je je open voor de emoties die door je heen gaan, en tegelijk blijf je verbonden met de noten die je wilt bereiken om een melodie te vormen.”

-Mathias Malzieu-

Oudere vrouw zingt
Zingen bij mensen die aan afasie lijden helpt de hersenfunctie te verbeteren.

Afasie en zingen

De studie waar we het eerder over hadden werd geleid door Dr. Teppo Särkämö. Hij is de directeur van het PREMUS-project (Engelse link), een al lang bestaand onderzoek dat zich richt op afasie.

Afasie kan veroorzaakt worden door een beroerte of een hersentumor. Lijders ondervinden moeilijkheden bij het communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. De ziekte kan ook hun vermogen aantasten om zowel gesproken als geschreven taal te begrijpen.

In dit onderzoek testten de onderzoekers 25 afasielijders en hun verzorgers. Met deze vrijwilligers vormde men koren. Door een techniek toe te passen die bekend staat als ‘melodische intonatietherapie’, ontdekten ze dat de patiënten zich beter konden uitdrukken. Door te zingen wat ze wilden zeggen in plaats van het te zeggen vonden ze het in feite gemakkelijker om zich uit te drukken.

Zingen kan de hersenfunctie verbeteren

De onderzoekers voerden verschillende FMRI-tests uit op de afasielijders. Ze waren van verschillende leeftijden. Het doel was vast te stellen of zingen de hersenfunctie in verschillende levensfasen verbetert.

De onderzoekers stelden vast dat hersennetwerken die met zingen geassocieerd zijn in de loop van de tijd minder verandering ondergaan dan netwerken die met spreken geassocieerd zijn. Met andere woorden, het vermogen om te spreken wordt meer beïnvloed door de leeftijd dan het vermogen om te zingen.

De directeur van het onderzoek wees erop dat “als je zingt, de frontale en pariëtale systemen van de hersenen geactiveerd worden, die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van gedrag, en dat er meer motorische en cognitieve middelen gebruikt worden die geassocieerd zijn met verbale controle en uitvoerende functies.”

Hij beweerde ook dat oudere mensen die zingen een betere neurocognitieve functie hebben dan zij die niet zingen.

Oplichtend brein
Volgens de wetenschap helpt zingen ook bij het herstel van sommige hersenfuncties die eerder verloren gingen.

Veelbelovende resultaten

Uit het onderzoek van Teppo Särkämö en zijn team bleek dat koorleden beter presteerden bij neuropsychologische tests. Bovendien vertoonden ze minder cognitieve moeilijkheden en vertoonden ze betere indicatoren van sociale integratie. Kortom, zingen verbeterde de werking van hun hersenen en gaf hen een betere kwaliteit van leven.

Het lijkt erop dat deelname aan een koor complexe vaardigheden in het spel brengt. Tegelijk vraagt het minder inspanning dan spreken. In feite neemt men aan dat zingen de hersenfunctie kan verbeteren, zelfs bij mensen met Alzheimer. Daarom gaan onderzoekers nu het effect van zingen op deze soorten patiënten onderzoeken.

Mensen met Alzheimer hebben het moeilijker, omdat ze zich oude liedjes herinneren, maar grote moeite hebben nieuwe teksten en melodieën te leren. Toch denken de onderzoekers dat door sommige van de hersennetwerken die bij hen actief blijven te stimuleren, een doorbraak mogelijk is.

Het is mogelijk dat hetzelfde kan gebeuren als bij de afasiepatiënten gebeurde. Bij deze patiënten verbeterde het zingen niet alleen hun hersenfunctie, maar het hielp hen ook die te herstellen. Hoewel deze resultaten nog niet veelzeggend zijn, is er toch een veelbelovende nieuwe weg ingeslagen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Pentikäinen E, Pitkäniemi A, Siponkoski S-T, Jansson M, Louhivuori J, Johnson JK, et al. (2021) Beneficial effects of choir singing on cognition and well-being of older adults: Evidence from a cross-sectional study. PLoS ONE 16(2): e0245666. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245666.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.