Zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen werkelijkheid of mythe?

Ze zeggen dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Zou dit waar kunnen zijn? We weten dat mannen en vrouwen tot dezelfde dingen in staat zijn, maar wat zegt de wetenschap over wat ons werkelijk onderscheidt?
Zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen werkelijkheid of mythe?
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 17 september, 2023

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn, anatomisch gezien, meer dan duidelijk. Maar wat ligt er buiten het fysieke domein? Wat vindt de neurowetenschap of gedragspsychologie ervan? Eén ding is zeker: al eeuwenlang is er een duidelijk verschil tussen de seksen. En bij dit verschil werden mannen van oudsher superieur geacht aan vrouwen.

Aspecten als fysieke kracht, vindingrijkheid en intellect zijn altijd deugden geweest die geassocieerd werden met het mannelijke. Dimensies als genegenheid, emotie, intuïtie en zorgzaamheid zijn daarentegen gekoppeld aan het vrouwelijke.

Gelukkig wordt er steeds meer vooruitgang geboekt op het gebied van gendergelijkheid. Daarom zien we nu dat vrouwen machtsposities bekleden in het publieke domein en dat mannen zich bezighouden met taken zoals het opvoeden van kinderen in de meest intieme sferen.

Daarom kunnen we nu zeggen dat de uitspraak dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus belangrijke nuances heeft. Het is inderdaad waar dat we in verschillende aspecten verschillen (meer dan we misschien denken), maar er zijn ook veel dingen waarin we gelijk zijn. Laten we eens kijken wat de wetenschap te zeggen heeft over de verschillen tussen mannen en vrouwen.

“Zou het kunnen dat het niet zo belangrijk is om gelijk te zijn als om nieuwsgierig te zijn? Omdat we verschillend zijn, kunnen we het plezier hebben van het uitwisselen van werelden, het geven van onze liefdes en opwindingen aan elkaar.”

Richard Bach

Stel maakt een selfie

De verschillen tussen mannen en vrouwen

De neurowetenschappen, genetica en evolutiebiologie en recente onderzoeken naar transseksualiteit vertellen ons dat er duidelijke psychologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Naast de voor de hand liggende verschillen die te maken hebben met sekse en biologie, zijn er nog andere, vaak controversiële, maar altijd interessante verschillen.

Het onderwerp van de verschillen tussen mannen en vrouwen wordt al eeuwenlang behandeld. Het was zelfs Charles Darwin die met zijn boek The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1871) het onderwerp voor het eerst vanuit een wetenschappelijk perspectief behandelde.

Laten we eens kijken wat de meest voor de hand liggende verschillen tussen de seksen zijn.

Hersenverschillen

Bij het bestuderen van de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke hersenen richten wetenschappers zich op vier specifieke gebieden. Dit zijn verwerking, chemie, structuur en activiteit. Dr. Dardo Tomasi, van de Universiteit van Florence (Italië), voerde een onderzoek uit dat het volgende suggereerde.

Grijze stof en witte stof

Het mannelijk brein gebruikt bijna zeven keer meer grijze stof dan het vrouwelijk brein. Aan de andere kant gebruiken de vrouwelijke hersenen bijna tien keer meer witte stof.

De reden hiervoor is dat grijze stof ons helpt om ons gericht op een specifieke taak te concentreren. Witte stof daarentegen stelt ons in staat om op veel meer stimuli te letten. Dit lijkt aan te tonen waarom vrouwen gemiddeld beter zijn in multitasking.

Hippocampus en informatieverwerking

Vrouwen hebben meestal een grotere hippocampus. Hierdoor kunnen ze gegevens over emoties beter verwerken en onthouden. Verder heeft het vrouwelijke brein de neiging om verbale centra in beide hersenhelften te hebben, terwijl mannen een groter aantal alleen in de linkerhersenhelft hebben.

Dit betekent dat mannen soms grotere beperkingen hebben als het gaat om het faciliteren van meer emotionele communicatie.

Grotere hersenen met een hogere pijntolerantie

Mannen hebben ook grotere hersenen dan vrouwen. Dit gegeven houdt verband met het feit dat het mannelijk geslacht een groter lichaam heeft dan het vrouwelijk geslacht. Mannen verdragen pijn ook beter dan vrouwen. Dat komt omdat hun neurale centra met betrekking tot deze dimensie een grotere weerstand vertonen.

Illuminated brain representing the differences between men and women

Verschillen tussen mannen en vrouwen

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn ook duidelijk op gedragsgebied. De ervaring leert ons dat we soms heel verschillend handelen, beslissen en reageren. Laten we dat eens nader bekijken.

Mannen en vrouwen communiceren anders

Zoals we al eerder zeiden, hebben de vrouwelijke hersenen een groter vermogen om het emotionele universum te verwerken. Hierdoor zijn ze gemiddeld bedrevener in het communiceren van hun emoties. Experts over dit onderwerp, zoals de taalkundige Deborah Tannen, wijzen erop dat vrouwen effectief zijn in het creëren van intimiteit en allianties.

Aan de andere kant zijn mannen vastberadener als het gaat om communiceren om hun autonomie te behouden en hun sociale positie te verbeteren.

Mannen zijn meer bedreven in het nemen van risicovolle beslissingen

In een onderzoek (Engelse link) naar seksegedifferentieerde besluitvorming, uitgevoerd door Judith E. Larkin en Harvey A. Pines (2003), werd aangetoond dat mannen eerder risicovolle beslissingen nemen dan vrouwen. In feite zijn ze gemiddeld impulsiever.

Vrouwen zijn gevoeliger voor stress

In een ander onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Psychiatry, werd aangetoond dat vrouwen twee keer zoveel stress ervaren als mannen.

De arts en neurowetenschapper Rita Valentino legde in dit onderzoek uit dat de vrouwelijke hersenen gevoeliger zijn voor het corticotropine hormoon (CRF). Mannen daarentegen zijn (gemiddeld) beter bestand tegen druk.

Zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen werkelijkheid of mythe

Concluderend, zoals we kunnen zien, zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen veelvoudig. Dit maakt ons echter niet beter of slechter dan elkaar. Sterker nog, er is geen superieur geslacht. We zijn allemaal geweldig en we zijn allemaal in staat om te bereiken wat we willen.

Biologie bepaalt ons potentieel niet, het geeft ons alleen mogelijkheden om onszelf te ontwikkelen en onze doelen te bereiken.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Feingold, A. (1994). “Gender differences in personality: a meta-analysis”. Psychological Bulletin. 116 (3): 429–456. doi:10.1037/0033-2909.116.3.429
  • Schmitt, David P.; Realo, Anu; Voracek, Martin; Allik, Jüri (2008). “Why can’t a man be more like a woman? Sex differences in Big Five personality traits across 55 cultures”. Journal of Personality and Social Psychology. 94 (1): 168–82. doi:10.1037/0022-
  • Tomasi, D., y Volkow, ND (2012). Diferencias de género en la densidad de conectividad funcional del cerebro. Mapeo del cerebro humano , 33 (4), 849-860. https://doi.org/10.1002/hbm.21252

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.