Dit zegt jouw handtekening over jou

Dit zegt jouw handtekening over jou

Laatste update: 25 juli, 2017

Hoewel je iemands karakter niet kunt afleiden door simpelweg naar zijn handtekening te kijken, biedt het ons wel belangrijke aanwijzingen over diegene. Sommigen zeggen zelfs dat een handtekening is als een dagboekfragment of een zelfportret, als we haar opvatten als een vorm van zelfbeoordeling.

In tegenstelling tot andere vormen van schrijven, omvat de handtekening tevens de krullen en slagen die de naam vergezellen of vervangen. Dat wil zeggen, alle lijnen, versieringen of onderscheidende elementen die worden toegevoegd, zodat de handtekening niet zomaar vervalst kan worden, maar ook om onbewust informatie over onszelf weg te geven. Hier zijn enkele van de belangrijkste interpretaties van handtekeningen:

Algemene kenmerken van handtekeningen

Een van de belangrijkste elementen van de handtekening die we kunnen waarnemen is de manier waarop de naam geschreven wordt. Sommige mensen schrijven hun naam voluit, terwijl anderen hem afkorten of helemaal weglaten. Overweeg de volgende variaties:

Handtekening

 • De naam voluit schrijven: dit is een teken van zelfwaardering, zelfverzekerdheid en zelfacceptatie.
 • De voornaam afkorten of weglaten: dit wijst op enige afwijzing van ervaringen uit de jeugd en een verlangen om het verleden te vergeten.
 • De achternaam afkorten of weglaten: waarschijnlijk is er sprake van een onopgelost conflict met één of beide ouders dat onbewust op de geest drukt.
 • Alleen initialen: dit suggereert dat de persoon een groot schuldgevoel in zich draagt.
 • De voornaam en achternaam staan niet op gelijke hoogte: dit wijst erop dat de persoon zichzelf onderwaardeert en zich verdeeld voelt als gevolg van een innerlijk conflict.

Ook de grootte van de handtekening is belangrijk. Grote handtekeningen komen overeen met mensen die het belangrijk vinden om een hoge status te hebben of om op te vallen, terwijl kleine handtekeningen aangeven dat de persoon liever niet opvalt. Als de voornaam groter is dan de achternaam, dan suggereert dit dat de persoon gehecht is aan jeugdervaringen. Als de achternaam groter is, dan weerspiegelt dit een sterke behoefte aan succes op sociaal vlak.

Wat de stijl van de handtekening ons vertelt

In de grafologie, of schriftkunde, is er een gezegde bekend dat stelt ‘hoe simpeler de handtekening, hoe groter de persoonlijkheid’. Dit betekent dat eenvoudigere handtekeningen vaak overeenkomen met mensen die zich zelfverzekerder voelen, en andersom. En er zijn nog meer elementen van de handtekening die wat kunnen verklappen over de ondergetekende.

Handtekening

 • Ingesloten handtekeningen: bij dit soort handtekeningen, wordt de naam omringd door lijnen die hem insluiten. Dit suggereert onzekerheid, afhankelijkheid, onvolwassenheid, en een sterke hechting met de moeder. Het verwijst tevens naar de behoefte om zich te verstoppen, omdat er sprake is van een verborgen gevoel van zelfafwijzing.
 • Handtekeningen waar de naam wordt doorgestreept: soms lijkt de naam wel te zijn doorgekrast door de lijnen van de handtekening. Dit representeert een angst om aangevallen te worden door een van de ouders, in het bijzonder de vader. Het wijst op een overmatige drang naar perfectie en een leven dat onderhevig is aan strenge criteria.
 • Handtekeningen waar de naam onleesbaar is: in plaats van een naam, lijkt deze handtekening meer op een reeks lijnen of krabbeltjes, die niets lijken te betekenen. Dit kan worden geïnterpreteerd als vluchtgedrag, omdat de persoon ontzettend bang is om te laten zien wie hij werkelijk is. Het wijst op een minderwaardigheidsgevoel en verborgen angsten.

De plaats van de handtekening

Ook de manier waarop de handtekening op het papier geplaatst wordt kan ons iets vertellen over mensen, en in het bijzonder over de manier waarop zij verband houden met zichzelf en de wereld. Zo zou het uitmaken of de handtekening naar links helt of links op het papier geplaatst wordt, of juist in het midden of rechts.

 • Naar links hellend of links geplaatst: dit wijst op teleurstelling en angst voor anderen. Deze mensen beperken zichzelf zodat ze hun doelen kunnen bereiken.
 • In het midden geplaatst: dit suggereert dat de persoon besluiteloos is, en dat hij geneigd is om zijn plannen en projecten uit te stellen. Als de handtekening groot is, dan is de persoon geneigd theatraler gedrag te vertonen.
 • Naar rechts hellend of rechts geplaatst: dit wijst erop dat de persoon onafhankelijk, trots en individualistisch is. Er is tevens sprake van een bepaalde vorm van instabiliteit en een behoefte om veel omhanden te hebben.
Handtekening

Beïnvloedt je land van herkomst jouw persoonlijkheid?


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.