Wat is jouw dominante intelligentie?

Wat is jouw dominante intelligentie?

Laatste update: 27 april, 2017

Gezegd wordt dat Einstein en Chaplin, twee mensen die geroemd worden om hun intelligentie, ooit eens toevallig op dezelfde sociale bijeenkomst waren. Ze begonnen te praten en Einstein zei tegen Chaplin: “Waar ik je altijd zo om heb bewonderd, is dat je kunst universeel is; iedereen begrijpt en bewondert het.” Chaplin reageerde zeer geestig: “Jouw kunst verdient veel meer respect: iedereen bewondert het en vrijwel niemand begrijpt het.” Tegenover elkaar stonden hier twee mensen die elk over een andere soort intelligentie beschikten, want er bestaat niet maar één soort, maar meerdere soorten.

De meervoudige-intelligentietheorie werd in 1983 geïntroduceerd door Howard Gardner, een hoogleraar aan Harvard University. Deze theorie is gebaseerd op het idee dat er niet maar één vorm van intelligentie bestaat, die begrepen wordt als de bekwaamheid om te leren en problemen op te lossen, maar dat er sprake is van verschillende vormen die met elkaar verband houden.

Gardner en zijn collega’s aan Harvard University toonden aan dat er mensen zijn die goede cijfers halen op de universiteit en die een goede studieloopbaan hebben, maar die eigenlijk niet goed weten hoe ze met andere mensen moeten omgaan. Aan de andere kant zijn er mensen die niet de beste studenten zijn, maar die heel goed kunnen omgaan met de mensen die hen omringen. Dit feit toont aan dat het geen kwestie is van intelligenter zijn dan een ander, maar eerder een kwestie van het ontwikkelen van verschillende soorten intelligentie.

Soorten intelligentie

Gardner en zijn team brachten acht verschillende soorten intelligentie naar voren. Elke persoon beschikt over een zekere mate van elk van deze soorten en combineert ze tevens op andere wijze dan andere mensen. De wijze waarop we de verschillende intelligentievormen combineren, is wat ons uniek maakt. De acht soorten intelligentie waar Gardner het over had zijn:

Linguïstische intelligentie

Ook wel taalslim genoemd. Het is het vermogen om woorden op efficiënte wijze in te zetten, hierbij gebruikmakend van de structuur van taal, fonetiek, semantiek enz. Mensen zoals politici, dichters, schrijvers en journalisten zijn geneigd om dit type vaardigheden te ontwikkelen door middel van het gebruik van zowel het geschreven als het gesproken woord.

Schrijven

Logisch-mathematische intelligentie

Ook wel rekenslim genoemd. Dit type intelligentie is gerelateerd aan het vermogen om logisch te redeneren en wiskundige problemen op te lossen. De snelheid waarmee dit soort problemen worden opgelost, toont aan in welke mate een persoon over logisch-mathematische intelligentie beschikt. Wetenschappers, ingenieurs en economen onderscheiden zich vaak op dit soort gebieden.

Ruimtelijke intelligentie

Ook wel beeldslim genoemd. Dit is het vermogen om mentale beelden te creëren, te tekenen en details op te merken, samen met een zeker gevoel voor esthetiek. Dit type vermogen vinden we vaak bij schilders, fotografen, ontwerpers, publicisten, architecten, copywriters enz.

Muzikale intelligentie

Ook wel muziekslim genoemd. Dit type intelligentie is gerelateerd aan muzikale vaardigheden, zoals ritme en melodie. Het helpt ons om nieuwe geluiden te creëren, emoties en gevoelens te uiten door middel van muziek. Deze intelligentie is waarin muzikanten, zangers, componisten, orkestgeleiders, dansers enz. uitblinken.

Meisje met Gitaar

Lichamelijke-kinesthetische intelligentie

Ook wel bekend als beweegslim. Dit type intelligentie verwijst naar alles dat te maken heeft met beweging, zowel de beweging van het lichaam als van objecten en reflecties. Het wordt gebruikt bij activiteiten die coördinatie en gecontroleerd ritme vereisen. Dit vermogen is duidelijk aanwezig bij dansers, chirurgen, ambachtslieden en atleten.

Intrapersoonlijke intelligentie

Ook wel zelfslim genoemd. Deze intelligentie verwijst naar ons zelfbewustzijn, de processen gerelateerd aan het vertrouwen in onszelf en het motiveren van onszelf. Het wordt gebruikt om te begrijpen wat we doen en om onze daden te evalueren. Een sterke ontwikkeling van deze intelligentie treft men aan bij theologen, filosofen en psychologen.

Soorten Intelligentie

Interpersoonlijke intelligentie

Ook wel samenslim genoemd. Dit is het vermogen om met andere mensen om te gaan. Het omvat het vermogen om gebaren te gebruiken, je stem te controleren en gezichtsuitdrukkingen te gebruiken. Acteurs, politici, leraren en dergelijke blinken uit in deze intelligentie. Het is ontzettend waardevol voor mensen die met grote groepen werken, omdat het ze in staat stelt om problemen met anderen te bemerken en te begrijpen. Tevens helpt het hen om de groep te leiden.

Natuurgerichte intelligentie

Ook wel natuurslim genoemd. Dit is het vermogen om elementen uit de omgeving, objecten, dieren of planten te onderscheiden, classificeren en gebruiken. Mensen die over een grote mate van deze intelligentie beschikken, zijn vaak ontzettend goed in observeren, expirementeren en het uitwerken van conclusies. Voorbeelden van beroepen waarbij deze vorm van intelligentie sterk nodig is, zijn ecologen en botanici.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.