Wat is de 'broken windows theory?'

Wat is de 'broken windows theory?'

Laatste update: 31 mei, 2018

De broken windows theory stelt dat onvolmaaktheden in een omgeving mensen het gevoel geven dat er geen wet en orde bestaat. En wanneer er geen wet en orde is, kunnen mensen doen wat ze willen. Als er geen regels zijn, mag alles, zoals vandalisme en het vernietigen van de eigendommen van anderen.

Stel je voor dat je op de stoep een sigaret rookt. Wanneer je sigaret op is, waar gooi je hem dan weg? Als je op een schone stoep loopt waar vrijwel geen afval op te zien is, is het waarschijnlijk dat je geneigd zult zijn om te wachten tot je een prullenbak tegenkomt.

Als de straat echter bezaaid is met sigaretten, zul je waarschijnlijk helemaal geen behoefte voelen om op zoek te gaan naar een prullenbak. Dan gooi je je peuk gewoon op de grond bij de rest. Tenminste, dit is wat studies beweren.

Gebroken ruit dat dicht is gemaakt, vanwege de broken windows theory

De broken windows theory en kapotte autoramen

Professor Phillip Zimbardo, die een van de meest erkende experimenten binnen de sociale psychologie uitvoerde, het Stanford-gevangenisexperiment, voerde opnieuw een even waardevol – maar minder bekend – experiment uit. Voor dit experiment liet hij twee verlaten auto’s achter op straat. Het enige verschil was dat de ene auto werd achtergelaten in een onrustige wijk in een arm district en de andere in een straat in een rijke buurt.

Misdaad begint zich voor te doen wanneer een gemeenschap tekenen van aftakeling vertoont en het niemand wat lijkt te kunnen schelen.

Wat is er met de auto’s gebeurd? Nou, eigenlijk precies wat je zou denken dat er zou gebeuren. De auto in de onrustige wijk werd binnen enkele uren vernield, terwijl de andere auto intact bleef. De meest logische conclusie was dat armoede en marginalisering de misdaad veroorzaakten. Maar in plaats daarvan bleef professor Zimbardo – sceptisch over de voor de hand liggende verklaring – onderzoek doen.

Zijn volgende stap was om de auto te veranderen. Hij brak de ramen van de auto in de rijke buurt. Wat gebeurde er toen? Precies hetzelfde als wat er was gebeurd met de auto in de gemarginaliseerde wijk. Binnen een paar uur verkeerden beide auto’s in dezelfde staat.

Sloppenwijk met huizen met gebroken ruiten, vanwege de broken windows theory

Wat was zijn conclusie? De broken windows theory. Marginalisatie op zichzelf was niet de enige oorzaak van vandalisme. Integendeel, ook de omgeving speelde een belangrijke rol. De gebroken ramen van de auto gaven een beeld van achteruitgang, onverschilligheid en onvoorzichtigheid, waardoor de illusie ontstond dat er geen wet, orde of regels waren. Het gebroken glas, zoals de omgeving van de arme wijk, bracht het gevoel over dat alles mogelijk was.

De broken windows theory en de kapotte ramen van de metro

De broken windows theory zorgde ervoor dat er een intiatief werd gelanceerd om een ​​van de gevaarlijkste plaatsen in New York te veranderen: de metro. De metrostations werden opgeknapt, opgeschoond en de graffiti werd verwijderd. Het personeel begon zelfs de kleinste diefstallen aan te pakken. En ze zorgde ervoor dat iedereen die de metro gebruikte ervoor betaalde. Als gevolg daarvan werd de metro een veiligere plek.

Als we toestaan ​​dat kinderen gewelddadige houdingen als normaal kunnen gaan zien, zullen ze uitgroeien tot volwassenen die meer geweld accepteren.

Na het succes met de metrostations koos de stad van New York ervoor om een ‘zero tolerance’ beleid te initiëren. Dit hield in dat het overtreden van de wet en bepaalde gedragsregels strikt verboden werd. Ook moedigde dit beleid netheid en orde in zijn gemeenschappen aan. Dit lijkt misschien controversieel, maar uiteindelijk zorgde dit ervoor dat de criminaliteit in New York daalde.

Nette huizen die geen gebroken ramen hebben, en waar de broken windows theory ook niet op van toepassing is

De broken windows theory en kapotte ramen thuis

Zoals je hebt kunnen zien, kunnen we gemakkelijk raden wat er gebeurt als een raam breekt en niemand het repareert. Als een buurt symptomen van achteruitgang begint te vertonen, is de volgende stap wetsovertreding of vandalisme.

Onze omgeving beïnvloedt ons. Een schone omgeving, zonder gebreken, kan bijdragen aan betere gemeenschappen. Bovendien kan de broken windows theory worden toegepast op elke omgeving. Zelfs de keuken. Bijvoorbeeld als je de borden meerdere dagen in de gootsteen laat liggen zonder ze te wassen…

Volgens deze theorie zal het niet bestraffen van zelfs de kleinste overtreding (illegaal parkeren, te hard rijden, door rood rijden) leiden tot meer overtredingen en ernstigere misdaden.

De broken windows theory stelt dat kleine problemen kunnen leiden tot het overtreden van wetten. Het toestaan ​​van een kleine diefstal kan leiden tot meer diefstal, zelfs tot corruptie. Het stellen van duidelijke regels en het maken van uitzonderingen op de regel kan een oplossing zijn. Zolang deze oplossing maar niet te laat komt. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.