Waarom is klassenmanagement essentieel?

Waarom is klassenmanagement essentieel?
Alejandro Sanfeliciano

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Alejandro Sanfeliciano.

Laatste update: 27 december, 2022

Effectief klassenmanagement maximaliseert de leermogelijkheden van kinderen. Een verzadigde, complexe en potentieel chaotische klasomgeving kan daarentegen leiden tot problemen die het leerproces van de leerlingen kunnen verstoren. Onderwijspsychologen zijn daarom van mening dat het bevorderen van een positieve klasomgeving ontzettend belangrijk is.

Om een ​​klaslokaal te kunnen beheren, moeten we eerst weten hoe de dingen binnen het klaslokaal werken. Met het oog hierop zullen we de kenmerken uitleggen die problemen kunnen veroorzaken in de klas.

De zes kenmerken van Walter Doyle

Psycholoog Walter Doyle creëerde zes kenmerken die de complexiteit van een klaslokaal weerspiegelen. Daarnaast legde hij uit hoe deze kenmerken zich verhouden tot de manifestatie van problemen. Inzicht in deze kenmerken zal ons helpen te begrijpen hoe klaslokalen werken en hoe leraren deze zouden moeten beheren.

  • Klaslokalen zijn multidimensionaal: klaslokalen zijn het kader van vele activiteiten. Er vinden academische activiteiten plaats (lezen, schrijven, rekenen, enz.) en sociale activiteiten (spelletjes, praten met vrienden, enz.).
  • Deze activiteiten vinden tegelijkertijd plaats: in een klas gebeuren activiteiten tegelijkertijd. Eén groep leerlingen is misschien aan het schrijven terwijl een andere groep een taak bespreekt met de leraar. Of misschien valt de ene leerling de ander lastig terwijl anderen met elkaar praten.
Klassenmanagement
  • Dingen gebeuren snel: dingen gebeuren snel in klaslokalen en vereisen vaak een onmiddellijke reactie. Zoals ervaren leraren weten, kunnen voor je het weet veel conflicten tegelijkertijd optreden. Twee leerlingen kunnen bijvoorbeeld ruzie maken over een notitieblok.
  • Gebeurtenissen zijn vaak onvoorspelbaar: hoewel leraren een grondige planning maken van goed georganiseerde dagelijkse activiteiten, doen zich altijd wel onvoorziene gebeurtenissen voor. Misschien gaat er een alarm af, doet een computer het niet, gaat de verwarming stuk, enz.
  • Er is weinig privacy: omdat klaslokalen openbare plaatsen zijn, zien leerlingen alles wat er gebeurt. De manier waarop de leraar de klas beheert, wordt voortdurend door de klas beoordeeld. Waardeoordelen over de eerlijkheid of onrechtvaardigheid van de acties van de leraar zullen van invloed zijn op de klas.
  • Klaslokalen hebben geschiedenissen: leerlingen hebben herinneringen aan wat er bij eerdere gelegenheden in de klas is gebeurd. Begrijpen hoe het verleden de toekomst beïnvloedt, is daarom essentieel om inzicht te krijgen in het functioneren van een klaslokaal. Het is dan ook belangrijk dat leraren weten hoe ze hun klaslokalen moeten beheren om een goede toekomstige leeromgeving te bewerkstelligen.

Klassenmanagement: hoe beheer je een klas?

Een leraar moet de eerste dagen en weken van het schooljaar gebruiken om te proberen zijn klas te beheren. Gedurende deze periode moet hij twee zeer belangrijke dingen doen:

  • Praten met de klas over de regels en procedures in de klas om samenwerking te bevorderen.
  • De leerlingen actief laten deelnemen aan alle leeractiviteiten. Op deze manier bevorder je een positieve leeromgeving.
Klassenmanagement

Klassenmanagement vereist het hele jaar door inspanning

Een goede start zal echter niet genoeg zijn. Gedurende het schooljaar is het ontzettend belangrijk dat de leraar reageert op alle behoeften van de klas. Als dit niet gebeurt, zullen disciplinaire problemen het leerproces van de leerlingen belemmeren. Om aan deze behoeften te voldoen, moeten leraren twee hoofddoelen voor ogen houden:

  • De leerlingen helpen om meer tijd te besteden aan leren en minder tijd aan zinloze activiteiten. Sterker nog, het beheer van lestijd is essentieel voor zowel de leraar als de leerlingen. Er kunnen veel afleidingen zijn in de klas die ervoor zorgen dat leerlingen hun tijd verspillen en zo hun leerproces belemmeren. De leraar moet leerlingen dan ook aanmoedigen gemotiveerd te blijven en geen andere activiteiten te verkiezen boven het leren.
  • Voorkomen dat leerlingen problemen ontwikkelen. Leerlingen zijn gevoelig voor academische en emotionele problemen. Een koud en afstandelijk klaslokaal kan ervoor zorgen dat ze zich niet verbonden voelen. Bovendien moeten we niet vergeten dat de aanwezigheid van een ontwikkelingsachterstand of -stoornis van invloed is op zowel individuele als groepsprestaties. Klassenmanagement bestaat dan ook tevens uit het bevorderen van een positieve omgeving waarin leerlingen zich prettig en gemotiveerd voelen.

Als laatste moet er een beoordelingssysteem zijn om vast te stellen of een leraar deze doelen in gedachten houdt of niet. Continue en uitgebreide evaluaties helpen leraren om mogelijke fouten te zien en stellen hen in staat deze snel te corrigeren.

Het zou onverantwoord zijn om niet adequaat te controleren of het klassenmanagement in overeenstemming is met de behoeften van de leerlingen. Wellicht ook interessant voor jou

De “puzzelklas”, een terugkeer naar integratie op school
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
De “puzzelklas”, een terugkeer naar integratie op school

De "puzzelklas" is een soort klas waarin de leerlingen onderwezen worden in sociale integratie, samenwerking en empathie.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.