Waar is het welzijn van oudere volwassenen afhankelijk van?

Waar is het welzijn van oudere volwassenen afhankelijk van?

Laatste update: 04 juni, 2018

In de afgelopen decennia heeft de wereld een obsessie rondom onze fysieke gezondheid ontwikkeld. Wetenschappers onderzoeken ziektes en komen met verschillende behandelingen om mensen mee te genezen. Ook al hebben we nog veel te ontdekken, deze vooruitgang in de wetenschap en medische wereld betekent dat de gemiddelde levensverwachting behoorlijk is gestegen in het laatste jaar. We zijn echter bij al deze verbeteringen iets heel belangrijks vergeten: het welzijn van oudere volwassenen. Gezien het feit dat we langer leven, is het dan geen goede zaak om ervoor te zorgen dat deze extra tijd van hoge kwaliteit is? Lees door om te leren hoe je je mentale gezondheid in deze levensfase kunt optimaliseren.

‘Ouder worden is vooralsnog de enige manier die we kennen waardoor we langer kunnen leven.’

-Charles Augustin Sainte-Beuve-

De rol van zelfacceptatie en autonomie in het welzijn van oudere volwassenen

Een fundamentele factor in het welzijn van oudere volwassenen is zelfacceptatie. Maar wat wil dat nou precies zeggen? Zelfacceptatie is de kennis over en de acceptatie van je positieve en negatieve kanten. Het is belangrijk om een positieve houding tegenover jezelf aan te nemen. Jezelf in een positief licht zien betekent een beter, stabieler mentaal welzijn.

Oudere volwassenen met een laag niveau van zelfacceptatie zijn vaak niet blij met zichzelf. Ze willen niet zichzelf zijn. Ze zien hun verleden ook dikwijls op een negatieve manier en piekeren vaak over wat had kunnen zijn. Maar oudere volwassenen die zichzelf accepteren als wie ze zijn, accepteren ook hun verleden.

Welzijn van oudere volwassenen

Autonomie speelt ook een belangrijke rol in de gezondheid en het geluk van oudere volwassenen. Wanneer we het woord ‘autonomie’ gebruiken, hebben we het over het vermogen om te handelen volgens je eigen normen en waarden. Door middel van autonomie kunnen ouderen sociale druk weerstaan en zijn ze minder afhankelijk van anderen bij het nemen van besluiten.

‘Het is niet de jonge man waarvan men denkt dat hij blij is, maar eerder de oude man die een goed leven gehad heeft.’

-Epicurus-

Je blik op de toekomst richten

Je doelen geven richting aan je leven. Wanneer je een bepaalde leeftijd bereikt, dient de zoektocht naar datgene dat je leven betekenis geeft als je motivatie om door te blijven gaan. Het helpt je ook om te gaan met levensverplichtingen en moeilijkere tijden die hieruit voort kunnen vloeien.

Wanneer we het hebben over levensdoelen bestaat er nog een factor die invloed uitoefent op het welzijn van oudere volwassenen: persoonlijke groei. Dit omvat open staan voor nieuwe ervaringen en de ontwikkeling van je positieve eigenschappen. In andere woorden: het is het vermogen om te groeien en te blijven evolueren. Dat doen we door onszelf uit te dagen en steeds nieuwe doelen op te stellen.

Dit verlangen om te groeien betekent ook dat je aan de toekomst denkt. Dit motiveert je ook om nieuwe houdingen en vaardigheden te ontwikkelen. Nóg een positieve bijkomstigheid van dit verlangen is dat het de vaardigheden die je al bezit, scherp houdt. Wellicht voel je je zelfs gemotiveerd om deze nog verder te verfijnen.

‘Wanneer ze me vertellen dat ik te oud ben om iets te doen, waag ik meteen een poging.’

-Pablo Picasso-

Oudere man die een foto neemt

Relaties en controle hebben over je leven

Tot slot noemen we nog een paar andere factoren die meespelen in het welzijn van oudere volwassenen. Ze zijn beide — het zijn er namelijk twee — gerelateerd aan je persoonlijke omgeving. De eerste heeft betrekking op relaties met anderen en de tweede betreft het hebben van controle over je omgeving.

Het hebben van stabiele, intieme en bevredigende relaties in deze levensfase is cruciaal om een sociaal netwerk — met al zijn voordelen — te ontwikkelen. Het is zelfs zo dat mensen die veel ondersteuning hebben, vaak erg empathisch ingesteld zijn. Ze laten zien dat ze geven om het welzijn van anderen. Ook vertrouwen ze mensen vaak redelijk gemakkelijk en worden ze gezien als warme en openhartige mensen. Hierdoor wordt het al een stuk makkelijker om sterke, langdurige relaties op te bouwen.

Als laatste willen we graag meegeven dat oudere volwassenen een bepaalde hoeveelheid controle over hun omgevingen moeten uitoefenen. Controle hebben over hoe je leven er uit ziet, is belangrijk. Mensen die het gevoel hebben een positieve invloed te hebben op hun omgeving zullen zich veiliger en gelukkiger voelen dan degenen die dat gevoel niet hebben.

De bovenstaande foto’s zijn eigendom van Nick Karvounis, Fabrizio Verrecchia en Roya Ann Miller.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.