Vijf boeken over onderwijspsychologie die je moet lezen

Vijf boeken over onderwijspsychologie die je moet lezen
Alejandro Sanfeliciano

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Alejandro Sanfeliciano.

Laatste update: 27 december, 2022

In dit artikel hebben we het over boeken over onderwijspsychologie. Onderwijspsychologie bestudeert het gedrag van, en de cognitieve processen die gekoppeld zijn aan onderwijsinstellingen. De studies die onderzoekers op dit gebied hebben uitgevoerd, bieden ons strategieën en hulpmiddelen die ons kunnen helpen een ideaal onderwijssysteem te creëren.

Hoewel deze discipline nog niet erg bekend is in de reguliere samenleving, heeft het wel een groot potentieel. We kunnen meer te weten komen over dit potentieel door de beste boeken over onderwijspsychologie te lezen.

Veel theoretici hebben bijgedragen aan deze tak van de psychologie. De boeken waar we het in dit artikel over hebben, zijn geschreven in een gemeenschappelijk kader op basis van sociaal constructivisme. Dit theoretische perspectief is belangrijk omdat het ons helpt het onderwijs in de breedste zin van het woord te begrijpen.

De beste boeken over onderwijspsychologie

The Unschooled Mind van Howard Gardner

De ondertitel van het boek is: How children think and how schools should teach. Dit boek legt de intuïtieve theorieën van kinderen uit. Bovenal probeert het over te brengen hoe belangrijk het is om vroegere onderwijsmethoden los te laten om kinderen werkelijk iets te kunnen leren.

Het is een van de meest essentiële boeken over onderwijspsychologie. Het stelt ons in staat te zien dat onze huidige onderwijsmethoden maar zelden succesvol zijn. In de meeste gevallen zijn ze namelijk gericht op het onthouden van informatie en oppervlakkig leren.

Door deze manier van lesgeven ontwikkelen studenten een vorm van ‘dubbeldenk’. Dit betekent dat studenten adequaat reageren op problemen in academische contexten, maar ze in situaties in het echte leven geneigd zijn terug te vallen op hun ongefundeerde theorieën.

Foto van howard gardner

Dit boek is vooral belangrijk omdat Gardner zijn conclusies ondersteunt met veel experimenten en onderzoek. Daarnaast deelt hij ook een uitgebreide bibliografie met ons die zijn interpretaties van de resultaten ondersteunt.

Psychology and Pedagogy door Vigotsky, Luria en Leontiev

Hoewel dit boek volgens de kaft geschreven is door Vigotsky, Luria en Leontiev, is het eigenlijk een compilatie van rapporten van meerdere auteurs. Dit boek toont ons een revolutionair onderwijssysteem dat totaal anders is dan de onderwijssystemen waar we in onze huidige maatschappij aan gewend zijn.

Deze psychologen zijn van mening dat onderwijs niet gedreven moet worden door economische krachten. Het doel van onderwijs zou niet moeten zijn om een ​​beroepsbevolking te produceren. Voor hen is onderwijs een hulpmiddel om het intellectuele potentieel van een individu te ontwikkelen.

Dit boek helpt om ons onszelf te bevrijden van bepaalde dogma’s, daarom is dit een van de beste boeken over onderwijspsychologie die je maar kunt lezen.

Het verwijst naar een heleboel studies die het standpunt van de schrijvers ondersteunen: dat klaslokalen die vrij zijn van hiërarchieën, waar open debat en geïndividualiseerde instructie de prioriteit hebben, tot ongelooflijke resultaten leiden.

Chomsky on Mis-Education door Noam Chomsky

Sommige mensen zeggen dat dit boek niet tot dezelfde categorie behoort als de andere boeken over onderwijspsychologie. Dat komt omdat het voornamelijk gaat over de politieke aspecten van het onderwijs.

Toch is het een boek dat je kan helpen om het onderwijs in de brede zin van het woord te begrijpen. Noam Chomsky biedt ons een inzicht dat absoluut de moeite waard is om te lezen.

In dit boek legt hij namelijk uit hoe het systeem onderwijs gebruikt om zichzelf stabiel te houden. Hij beschrijft zijn gedachten over de fouten van het huidige onderwijssysteem, die in de ogen van sommigen misschien helemaal geen fouten zijn.

Dat komt omdat ze het systeem toestaan ​​om zichzelf in een stabiele machtsstructuur  te houden die elk individu op zijn plaats houdt.

Chomsky gebruikt de acties van de Verenigde Staten in Latijns-Amerika als voorbeeld. Hij is van mening dat propaganda en de media helpen de werkelijkheid van gebeurtenissen te vervormen. Door propaganda lijken de Verenigde Staten wel een boodschapper van gerechtigheid en waarheid.

Noam chomsky voor een schoolbord

The Culture of Education door Jerome Bruner

Bruner is een van de theoretici die een revolutie in de cognitieve psychologie is begonnen. Zijn studies maakten de weg vrij voor het opgeven van extreem mechanische en computationele perspectieven. Hij bevorderde een sociaal-culturele kijk op de feiten. Deze auteur begreep dat als je mensen wilt begrijpen, je ze niet kunt scheiden van hun sociale omgeving.

In dit boek vinden we een gedetailleerde uitleg van het sociaal-constructivistische perspectief van het onderwijs. Het laat ons zien hoe belangrijk het culturele kader is en hoe het verschillende onderwijssystemen beïnvloedt. Het is een heel interessant perspectief, omdat het ons helpt te begrijpen hoe dit soort factoren het onderwijs beïnvloeden.

Dit is een fundamenteel boek omdat het ons leert hoe cultuur en onderwijs onze realiteit creëren. Het stelt ook het idee voor dat zowel cultuur als educatie de drijfveer is achter sociale verandering.

Experience and Education door John Dewey

John Dewey was een van de vaders van de onderwijspsychologie. Ondanks het feit dat zijn werken inmiddels al ongeveer 100 jaar oud zijn, blijven sommige van zijn ideeën over het onderwijs zeer revolutionair.

In Experience and Education toont de auteur ons een reconstructie van de onderwijsmodellen van zijn tijd op basis van een constructivistisch paradigma. Zijn onderwijsmodel is voornamelijk gericht op een concept dat centraal staat in zijn pedagogische gedachten: de continuïteit van de ervaring.

Voor hem is onderwijs alleen correct als het toekomstige onderwijservaringen bevordert. Als onderwijs stagnatie inhoudt, dan is het geen onderwijs.

Experience and Education is een van de beste boeken over onderwijspsychologie. Het boek is misschien niet erg breed, maar het bekritiseert wel traditionele en progressieve educatieve modellen.

Waarom zou je boeken over onderwijspsychologie moeten lezen?

Je moet deze boeken over onderwijspsychologie zeker eens lezen als je meer over dit onderwerp te weten wilt komen. Ook kun je jezelf op deze manier bekend maken met de standpunten die sommige theoretici hebben aangaande kwaliteitsvol onderwijs.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.