Vier soorten intuïtief denken en wat ze inhouden

De gedachten die door ons hoofd gaan, zijn geclassificeerd op basis van hun aard. Heb jij je weleens afgevraagd welke soorten gedachten er bestaan?
Vier soorten intuïtief denken en wat ze inhouden

Laatste update: 04 april, 2024

Zelfs tegenwoordig is intuïtief denken nog een mysterie voor de wetenschappelijke wereld. Gelukkig zijn we er echter wel in geslaagd enige vooruitgang te boeken en een beter begrip te krijgen van dit fascinerende, onvoorspelbare deel van onze hersenen. Het bevindt zich ergens tussen onze emoties en rationaliteit, en dat is precies waarom het zo mysterieus is.

Intuïtief denken is in feite het soort denken dat je helpt de werkelijkheid in het moment te begrijpen, zonder logica of analyse. Er is ook geen taal bij betrokken. Het gaat alleen maar over tekens en sensaties. Meestal gaat het in tegen wat we zouden kunnen zien als ‘rationeel denken’.

Volgens de wetenschap gebeurt intuïtief denken in een deel van onze hersenen dat zich bevindt in de buurt van de pijnappelklier. Met andere woorden, het zit op één lijn met het midden van je voorhoofd, tussen je wenkbrauwen. Je kunt intuïtief denken echter niet gebruiken wanneer je maar wilt. Het verschijnt alleen tijdens ‘momenten van inspiratie’. Bovendien werkt het echt. Het is wat sommige mensen het ‘klinische oog’ van een dokter of het zijn van een ‘visionair’ noemen.

“Intuïtie is kijken met de ziel.”

-Dean Koontz-

Intuïtief denken en de hersenen

Intuïtief denken en wetenschap

Het onderwerp intuïtief denken heeft tot allerlei speculaties geleid. Maar omdat het zo sterk verbonden is met onze emoties, is het niet erg eenvoudig om er iets van te verifiëren. Het houdt mensen soms gewoon in de ban en zorgt ervoor dat wat ze ‘aanvoelen’ ook echt gebeurt.

Inmiddels heeft de wetenschap deze kwestie echter aangepakt. Een belangrijk programma dat het bestudeert, is het Laboratory of Brain Evolution and Behavior  (onderdeel van het National Institute of Mental Health in de Verenigde Staten), met Paul MacLean als zijn huidige directeur.

Volgens hun onderzoek komt intuïtief denken voort uit de neocortex. Dit is een speciaal deel van de hersenen dat elementen van beide hersenhelften bevat. Hoewel ze niet precies weten hoe het werkt, denken ze dat het iets te maken heeft met het onmiddellijk verwerken van kennis, ervaringen en de signalen om je heen. Het eindresultaat van die verwerking is een correcte interpretatie van de werkelijkheid.

De vier soorten intuïtief denken

Mensen hebben altijd over intuïtie gesproken als een soort ‘vonk’ die oplaait en licht werpt op onduidelijkde dingen. Zelfs Albert Einstein zei dat zijn studies veel leunen op intuïtie. Uiteindelijk zijn kunstenaars echter de mensen die er het meest op vertrouwen.

Intuïtief denken en de buitenwereld

De theorie is dat er vier verschillende soorten intuïtief denken bestaan. Dit zijn ze:

  • Emotioneel intuïtief denken. Dit heeft te maken met je vermogen om direct de persoonlijkheidstrekken of emotionele toestanden van anderen op te pikken. Je kunt zien wie ze zijn, of hoe ze zijn, zonder dat ze iets hoeven te zeggen.
  • Mentaal intuïtief denken. Deze soort houdt in dat je in staat bent onmiddellijk een antwoord te vinden op een probleem, zonder het te analyseren. Het komt vaak voor bij mensen met een baan die snelle beslissingen vereist, zoals brandweerlieden of leden van de Explosieven Opruimingsdienst.
  • Psychisch intuïtief denken. Dit betekent dat je in staat bent om het beste pad te kiezen om een ​​persoonlijke moeilijkheid te overwinnen, zonder je er mentaal al te veel voor in te hoeven spannen. Het betekent ook dat je sociale en werkgerelateerde dynamieken kunt oppikken.
  • Geestelijk intuïtief denken. Dit heeft te maken met staten van ‘verlichting’ of ‘onthullingen’. Dit zijn echter eerder ervaringen dan feiten. Boeddhisten praten meer dan wie ook over dit soort intuïtie, waardoor het een mystieke eigenschap heeft gekregen.
Intuïtief denken is de sleutel tot beter begrip van de wereld

Is het mogelijk om je intuïtie te verbeteren?

Het is voor velen van ons in de westerse wereld moeilijk om naar onze intuïtie te luisteren. We zijn allemaal verblind door rationaliteit. Hierdoor is het moeilijk voor ons om te geloven in iets dat geen logica of een ander soort wetenschappelijk systeem gebruikt. We verdrijven veel van de dingen die niet gemakkelijk te verklaren lijken. Dit is precies waarom we er zo veel moeite mee hebben om onze intuïtie te gebruiken.

Bovendien zal niet vertrouwen op jezelf ook je vermogen om intuïtief te denken blokkeren. Als je veel twijfels hebt over je subjectieve ervaringen, zullen al je intuïties worden vervuild door die twijfel. Dus in plaats van je te helpen het juiste antwoord te bereiken, raak je er juist van in de war en word je sceptisch.

De beste manier om je intuïtie te verbeteren, is om intuïtieve gedachtes vrijer te laten stromen. Een goede strategie is om goed op te letten op de eerste gedachte die in elke situatie in je opkomt. Zorg ervoor dat je het noteert voordat je je redenatieprocessen de boel laat overnemen. Laat het komen zoals je het ziet, zoals je zou doen met automatisch schrijven.

Daarna kun je je aantekeningen bekijken en zien of je eerste indruk geldig was. De enige antwoorden hierop zijn ja of nee. Als het zinvol is en je helpt een situatie goed op te lossen of te begrijpen, dan is het je intuïtie. Lijkt dit je geen fascinerende oefening? Waarom probeer je het niet gewoon een keertje? 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.