Vijf verschillen tussen narcisme en zelfvertrouwen

Vijf verschillen tussen narcisme en zelfvertrouwen

Laatste update: 23 oktober, 2019

David Levithan zei ooit: “Narcisme. Je kunt niet geloven dat ik geen hele hoge spiegel bezit.” In werkelijkheid is narcisme het zoeken naar de legaliteit van het zijn, evenals naar zelfvertrouwen. Het is daarom makkelijk om narcisme en zelfvertrouwen te verwarren. Er zijn echter onoverkomelijke verschillen tussen de twee, en we zullen dit artikel hieraan wijden.

Narcisme en zelfvertrouwen streven beide op de een of andere manier naar de legitimatie van het zijn. Dus waar zit het verschil? Waarom worden ze zo gemakkelijk verward? Het is eenvoudig, terwijl het narcisme legitimiteit zoekt door een goed imago, doet het zelfvertrouwen dat door een eenvoudig, onvoorwaardelijk bestaan.

Verschillen tussen narcisme en zelfvertrouwen

Volgens bovenstaande redenering is het duidelijk dat narcisme en zelfvertrouwen tegenstellingen zijn in hun motivaties en de vormen die ze creëren. Laten we eerst eens kijken naar twee psychologen die aan deze verwarring hebben gewerkt – Pilar Mallor en Manuel Villegas.

Meisje dat zichzelf aanbidt in de spiegel

In hun onderzoek vinden we duidelijke verschillen tussen narcisme en zelfvertrouwen, ondanks het bestaan van gedragingen die op het eerste gezicht hetzelfde kunnen lijken. Hoe maken we onderscheid tussen deze gedragingen? Lees verder…

De narcist heeft een overdreven perceptie van zichzelf

Het belangrijkste verschil tussen een narcistische persoon en een persoon met veel zelfvertrouwen is het zelfbeeld. Narcisten beschikken over een overdreven en verdraaid gevoel van belang. Mensen met veel zelfvertrouwen ervaren aan de andere kant innerlijke tevredenheid die minder opgeblazen is, maar wel meer legitiem.

De narcist zoekt welzijn en zekerheid door een overdreven zelfbeeld, wat in werkelijkheid verwrongen zelfperceptie is. Hij laat een echt intern vacuüm zien waarin zich een onveilige persoon kan verschuilen.

Anderzijds baseert een persoon met een hoog gevoel van eigenwaarde zijn welzijn op bevredigende relaties. Hij hecht niet te veel belang aan zijn zelfbeeld. Zelfverzekerd zijn betekent dat je successen niet hoeft te overdrijven of in de schijnwerpers hoeft te zetten ten overstaan van anderen, maar dat je ze gewoon graag viert.

“Denk je niet dat het raar is als iemand overal foto’s van zichzelf heeft? Het is alsof hij probeert te bewijzen dat hij bestaat.”

-Candace Bushnell-

Assertiviteit tegen de behoefte aan aandacht

Een persoon met veel zelfvertrouwen is assertief. Hij weet hoe hij moet luisteren en kiest zelf wanneer hij moet praten. Hij doet dit met kennis van zaken en voegt altijd waarde toe aan het gesprek. Deze mensen beschikken over emotionele en sociale intelligentie. Bovendien zijn ze geduldig en weten ze dat ze, wanneer ze aan de beurt zijn, een geldige mening zullen hebben.

Narcisten hebben echter, gezien de exorbitante aanbidding van hun zelfbeeld, aandacht nodig. Ze zullen altijd proberen in de schijnwerpers te staan. Het middelpunt van de belangstelling. Iedereen laten weten dat ze er zijn. Zij hebben voortdurende aanbidding van anderen nodig.

Empathie

Nog een manier waarop narcisten en mensen met zelfvertrouwen van elkaar verschillen is in hun vermogen om empathisch te zijn. Een persoon met een gezond gevoel van eigenwaarde kan door sociale interactie het geduld en de empathie ontwikkelen die essentieel zijn om actief te kunnen luisteren.

Twee mensen die via hun hoofden aan elkaar verbonden zijn

Terwijl een narcist alleen aan zichzelf en zijn image denkt. Daarom is een persoon met een gezond gevoel van eigenwaarde in een betere positie om met anderen in contact te komen. Door geen behoefte te hebben om anderen te behagen, wordt het makkelijker om jezelf in anderen te verplaatsen. Dit zal het makkelijker voor je maken om verschillende standpunten, ideologieën en gevoelens te begrijpen.

Egoïsme en samenwerking

Een andere sleutel waarmee we een narcist kunnen onderscheiden van een persoon met een gezond gevoel van eigenwaarde is egoïsme. Het is gemakkelijk om te denken dat iemand die alleen aan zichzelf denkt, gewoon veel zelfliefde heeft. In werkelijkheid is deze persoon echter zo vol van zelf-twijfel dat hij zijn eigen ergste vijand is.

Terwijl een persoon met een hoog gevoel van eigenwaarde weet wanneer en hoe hij vrijgevigheid moet tonen en coöperatief is, is de narcist daartoe niet in staat. Als hij er niet beter van wordt, is het moeilijk voor hem om een inspanning te leveren.

“Wat de pijn van jaloezie zo acuut maakt, is dat ijdelheid het alleen maar kan ondersteunen.”

-Stendhal-

Arrogantie versus compassie

Arrogantie is ook een verschil tussen narcistische mensen en mensen met een gezond gevoel van eigenwaarde. Terwijl de eerste geen blijk geeft van medeleven met anderen, behalve misschien met zichzelf, kunnen mensen met voldoende zelfvertrouwen echt van anderen houden en een gevoel van waarde hebben. Ze waarderen de prachtige uitdaging van het helpen van anderen.

Twee meisjes die boos zijn op elkaar

Dus, de narcist, in zijn arrogantie, is meestal agressief, jaloers, en moet anderen domineren om zich goed te voelen. Hij kan kritiek niet accepteren en zal geneigd zijn het persoonlijk op te vatten, hoe neutraal het ook is. Hij zal niet leren van zijn fouten, omdat hij veel moeite heeft om ze in te zien en vooral te accepteren.

Narcistische mensen en mensen met veel zelfvertrouwen lijken op het eerste gezicht erg op elkaar. Na verloop van tijd zien we echter duidelijk de verschillen tussen deze twee persoonlijkheden. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.