Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Laatste update: 29 oktober, 2017

Sommige mensen proberen de wereld te verbeteren zonder eerst ook maar voor even naar zichzelf te kijken. Je kent ze wel, die ‘redders in nood’, die alleen de horizon kunnen zien, en dromen van grootsheid, maar blind zijn voor de meest dringende realiteiten. Het ontbreekt ze aan de alledaagse nederigheid om hun ware tekortkomingen op te merken en zo missen ze de kans op authentieke revolutie.

Lev Tolstoj zei, en sloeg hiermee de spijker behoorlijk op de kop, dat de meeste mensen wel willen dat de wereld verandert, maar dat maar ontzettend weinig mensen beginnen door zichzelf te veranderen. Grote transformaties komen voort uit eenvoudige veranderingen in de houding, stille vooruitgang, observatie, en actie.

“Veel kleine mensen, in kleine plaatsjes, die kleine dingen doen, kunnen de wereld veranderen.”

-Eduardo Galeano-

Ernest Hemingway schreef ooit eens over een onderwerp dat vandaag de dag behoorlijk relevant is. Hij vroeg zich af waarom sommige mensen, nadat ze een positie van autoriteit verkrijgen, volledig het contact verliezen met de realiteit, met hun meest intieme behoeften. Wanneer ze de mogelijkheid krijgen om werkelijk goede dingen te doen voor de maatschappij, muteren ze in een soort die vraagt om verder onderzoek.

Hemingway vroeg zich af welk type ‘besmettelijk figuur’ corruptie veroorzaakt zodra hij eenmaal macht bereikt heeft, en hetzelfde vragen wij ons ook af. Waarom brengen mensen die het vermogen hebben om de wereld te verbeteren, de wereld uiteindelijk schade toe?

Vrouw Huilt Zee Aan Tranen

De wereld veranderen zodat deze aan de eigen behoeften voldoet

‘Ik zal de wereld veranderen, uiteraard, maar wel zodat deze op mij aansluit. Ik zal veranderingen maken, uiteraard, maar alleen veranderingen die aan mijn verwachtingen voldoen en die hun weerklank vinden in mijn egoïsme.’ Laten we beginnen door de mentaliteit te bespreken van mensen die, wanneer zij de top bereiken, zich volledig loskoppelen van echte problemen tot ze volledig opgaan in vergetelheid en onbeduidendheid.

De Griekse mythologie, wijs als altijd, reflecteert op het menselijke karakter, diens hoofdzonden, en psychologische breuken. De term hybris, of hoogmoed, werd gebruikt wanneer helden de ethische grenzen overschreden en misdaden begingen na het bereiken van roem, bekendheid en rijkdom.

Hybris kon ontzettend gevaarlijk zijn, omdat wanneer de held de goden durfde uit te dagen en durfde te pronken met zijn krachten door middel van gewelddadige, gemene en egoïstische daden, Nemesis, de godin van de gerechtigde wraak, dan zou verschijnen. Wanneer de machtige en corrupte held werd gestraft, keerde alles weer terug naar zijn subtiele balans. In het echte leven, ver buiten het domein van Olympus, zijn de dingen echter behoorlijk anders.

Duivel Met Lang Wit Haar Kijkt In Spiegel

Mensen die macht verkrijgen en die de wereld willen veranderen alleen maar zodat ze er zelf beter van worden, worden hier niet altijd voor gestraft. Integendeel, meestal vergaren ze juist een hoop volgers, mensen die misbruik maken van de kans om de machtige leider te steunen zodat ook zij kunnen profiteren.

In plaats van te veranderen, blijft de wereld dan ook vastzitten in deze realiteit waarin zich alleen maar nog meer tekortkomingen en behoeften ontwikkelen en waarin mensen de hoop verliezen omdat de rechtvaardigheid zo ontzettend ver te zoeken is.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

In onze maatschappij, zien we vaak tegenstrijdig gedrag. Er zijn mensen die waarden als respect, gelijkheid en solidariteit verdedigen en verheerlijken, maar die tevens expert zijn in het vernederen van de mensen in hun directe omgeving. Er zijn ook mensen die hun prioriteiten niet op orde hebben. Ze zetten hun zinnen op professionele projecten en negeren hun families volledig.

Iedereen ziet en begrijpt de wereld op zijn eigen manier, dit spreekt voor zich, maar degenen die zichzelf afzonderen van wat werkelijk belangrijk is beginnen de weg kwijt te raken. Mensen wiens woorden en daden niet met elkaar overeenkomen creëren een afwijkende en onsamenhangende realiteit. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze details om een betere wereld te kunnen creëren.

We nodigen je uit om te reflecteren op de volgende strategieën om een positievere en hoopvollere wereld op te bouwen:

Drie Witte Duiven

Sleutels om de wereld te verbeteren

Niemand kan een betere wereld creëren als hij het niet belangrijk vindt om eerst zelf een beter persoon te zijn. Het is noodzakelijk om de ziel te reinigen van het ego (hybris), wrok, wantrouwen, jaloezie en vooringenomenheid, zaken waarvan mensen zich niet altijd bewust zijn dat ze ermee te maken hebben. Het is een innerlijke reis waar helaas niet iedereen bereid toe is.

  • Leer jezelf kennen en onderhoud je innerlijke tuin. Dit is de eerste stap op de ladder. Om respect te oogsten, moet je nederigheid zaaien. Om empathie als middel te gebruiken, moet je jezelf wat genegenheid tonen.
  • De tweede stap is om intuïtief te zijn als het aankomt op de behoeften van je dierbaren. Het is altijd mooi om iets goeds te doen zonder hiervoor iets terug te verwachten, maar onthoud, als je nobelheid biedt, eis je respect.
  • Om de wereld te veranderen, moet jouw gevoel voor rechtvaardigheid gebaseerd zijn op compassie. Er is geen ruimte voor macht, sabotage, agressie, of discriminatie.
  • Doe elke dag iets goeds. Negeer jezelf niet, maar zorg ervoor dat je elke avond met een goed geweten naar bed kunt. Dit zal zowel jouw dierbaren als volledig vreemden blij maken.

Samenwerken met je gemeenschap, zorgen voor het milieu, en deel worden van een NGO zijn allemaal manieren om het algemeen belang te helpen. Tevens mogen we de toekomstige generaties niet negeren. Voed je kinderen goed op en breng waarden op ze over zodat ook zij als ze volwassen worden de wereld kunnen verbeteren. This might interest you...

10 lessen in leiderschap die ik van mijn moeder heb geleerd
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
10 lessen in leiderschap die ik van mijn moeder heb geleerd

Je weet natuurlijk al dat je veel lessen van je moeder leert, maar wist je dat er ook lessen zijn die je ook kunt toepassen op leiderschap?