Veerkracht: leren van je lijden

Veerkracht: leren van je lijden

Laatste update: 03 september, 2016

Psychologen en wetenschappers over de gehele wereld hebben geprobeerd om te begrijpen hoe mensen hun ervaringen integreren en er later over reflecteren. Deze studies hebben de fundering gelegd voor onderzoek naar veerkracht.

Veerkracht is het vermogen om extreme pijn en tegenslag te overwinnen. Er zijn veel onderzoeken geweest naar veerkracht, waarbij personen betrokken waren die traumatische ervaringen hebben meegemaakt (zoals auto-ongelukken, seksueel misbruik, scheiding, verlating, ontslag enzovoort). Sommige van deze personen lieten een hoog niveau aan veerkracht zien, met meer persoonlijke en professionele kracht dan anderen.

Last Dragen

“Terwijl mijn lijden toenam, besefte ik al snel dat er twee manieren waren waarop ik kon reageren op mijn situatie: reageren met bitterheid of proberen om het lijden te transformeren tot een creatieve kracht. Ik besloot om de laatste koers te volgen.”

-Martin Luther King-

We kunnen kijken naar een aantal voorbeelden van mensen die duidelijk beschikken over veerkracht en opletten hoe deze mensen, wiens leven een goed voorbeeld voor het onze kunnen zijn, hun lijden hebben omgezet in een soort van voorrecht dat ze in hun voordeel kunnen gebruiken.

“Het is een voorrecht om een moeilijk leven te hebben geleefd.”

-Indira Gandhi-

https://youtu.be/p98KAEif3bI

De bovenstaande video’s laten de verhalen zien van Nick Vujicic en Lizzie Velásquez. Ze zijn beide motivational speakers, die publiekelijk uitleggen wat het belang is van het trotseren van wat mensen over je zeggen.

Beiden werden door veel mensen gezien als belachelijk en onbeduidend en beiden zijn belachelijk gemaakt en vernederd, maar ze hebben al die aanvallen genegeerd en lieten zien dat ze net als andere mensen zijn, in staat om hun boodschap van positiviteit en kracht over te brengen aan iedereen die gelabeld is als “anders” gedurende hun leven.

Beiden zijn geweldige voorbeelden van veerkrachtige mensen die voor moeilijke uitdagingen hebben gestaan. Verre van een defaitistische houding  of de rol van slachtoffer die de maatschappij hen probeert op te leggen aan te nemen, geloven ze dat hun levens waarde hebben en dat hun lijden niet datgene is dat op moet vallen.

De lessen die ze door hun lijdensweg hebben geleerd, zijn wat er echt toe doet. Je kunt zijn wat je wilt zijn, alleen door onvoorwaardelijk van jezelf te houden. Het gaat niet over beroemd zijn en rijkdom, het gaat over het leiden van je leven zonder constante frustratie.

Dit is waarom verzet niet hetzelfde is als veerkracht. Waar verzet stoïsch uithoudingsvermogen en een bijna passieve kracht impliceert, overstijgt veerkracht al het verzet en lijden. Wat begint als een nadeel, kan worden getransformeerd tot een sociale vaardigheid, een doelgerichtheid en een beter ontwikkelde emotionele intelligentie.

We willen dit artikel niet eindigen zonder de meeste beroemde veroordeelde persoon in de wereld te noemen: Nelson Mandela. Zijn gevangenisstraf van 27 jaar stopte hem niet om een voorbeeld te zijn, om obstakels te overwinnen en een vredige strijd te leveren voor zijn vrijheid. We moeten dit waardige voorbeeld volgen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.