De geest van een stalker

De geest van een stalker

Laatste update: 21 juli, 2016

We hebben allemaal gehoord van ‘pesten’, vaak in relatie tot kinderen en pubers op school. Misschien heb je ook weleens gehoord van ‘cyberpesten’, ofwel pesten via het internet.

Nog erger dan pesters zijn stalkers. De term verwijst naar mensen die hun slachtoffer of slachtoffers achtervolgen, bespieden en soms fysiek aanvallen. Ze trachten hun slachtoffer continue op de hielen te zitten en het kan ze niets schelen of dit ongemakkelijk is voor deze persoon of dat het dagelijkse leven van deze persoon erdoor wordt belemmerd.

Psychologen hebben verschillende persoonlijkheidstypen stalkers geanalyseerd en kwamen tot de conclusie dat er geen karaktertrek bestaat die alle stalkers met elkaar gemeen hebben. Ze achtervolgen hun slachtoffers niet altijd op dezelfde wijze en waar sommige stalkers zich concentreren op slechts één slachtoffer, kunnen andere zich weer richten op meerdere.

Als we kijken naar het psychologische aspect van stalking kunnen we stellen dat de stalker een soort plezier beleeft aan boosaardigheid, obsessie, boosheid, vijandigheid, woede, jaloezie en schuldgevoelens. Het doel van de stalker is om het leven van degene die ze willen of liefhebben binnen te dringen, zelfs als dit ongepast is. Door middel van angst, nemen ze langzaam elk aspect in het leven van hun slachtoffer over.

Volgens psychologen zijn stalkers onder te verdelen in twee algemene groepen: psychotisch en niet psychotisch. Stalkers in de eerste groep hebben een type psychologische stoornis of mentale onbalans. Naast deze twee groepen kunnen stalkers verder worden gecategoriseerd volgens de volgende karaktertrekken:

  • De afgewezen stalker: Deze stalker achtervolgt het slachtoffer uit wraak, omdat hij is afgewezen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een meisje niet met een jongen uit wil gaan.
  • De beledigde stalker: In dit geval is het doel van de stalker het bang maken van het slachtoffer vanwege iets dat er tussen hen is voorgevallen. Het motief van deze stalker kan eveneens afwijzing zijn, maar dit hoeft niet. Jaloezie en afgunst zijn veelvoorkomende oorzaken.
  • De verliefde stalker: Deze stalker is ervan overtuigd dat het slachtoffer zijn of haar zielsverwant is, de liefde van zijn of haar leven, en dat ze voor altijd bij elkaar zouden moeten zijn.
  • De huigelachtige stalker: Dit type stalker gelooft net als de verliefde stalker dat zijn slachtoffer zijn betere helft is, maar toont nog andere karakteristieken, zoals een gebrek aan sociale vaardigheden, introversie, het geloof dat hij of zij het recht heeft om intiem te zijn met wie dan ook. In dit soort gevallen van stalking heeft het slachtoffer vaak een stabiele relatie met iemand anders dan de stalker.
  • Het roofdier: Deze stalker bespioneert zijn of haar slachtoffers 24 uur per dag. Ze volgen elke beweging die hun slachtoffer maakt, onthouden elke stap, kennen alle kennissen van het slachtoffer en elke plek waar het slachtoffer naartoe gaat en soms doorzoeken ze zelfs de spullen of het vuilnis van hun slachtoffer.

Stalker

Ben ik slachtoffer van een stalker of een misbruiker?

Het is gecompliceerder dan het misschien lijkt om te stalking te herkennen, vooral als de persoon slim is en het goed doet in sociale situaties. De stalker kan, in tegenstelling tot wat we misschien denken, een leven leiden dat van buitenaf bekeken als ‘normaal’ beschouwd zou worden.

Daarnaast zijn stalkers zich over het algemeen zeer bewust dat hun gedrag als sociaal onacceptabel wordt beschouwd en zorgen er gewoonlijk voor dat ze hun slachtoffer alleen benaderen wanneer er geen getuigen zijn en dat ze hun gedrag aanpassen als deze er wel zijn.

Zodra stalkers bekend raken met hun slachtoffer(s) tonen ze vaak enige emotionele instabiliteit of onbalans, bijvoorbeeld angst, laag zelfvertrouwen, onzekerheid en/of morbide fascinatie en opwinding. Stalkers kunnen ook drugs gebruiken en last hebben van extreme stemmingswisselingen.

Enkele tekenen dat iemand jou misschien stalkt:

1 – Je wordt vaak gebeld door iemand die probeert om een hechte relatie met jou te bewerkstelligen en om deel uit te maken van jouw leven op een wijze die je niet kunt begrijpen.

2 –  Je ziet altijd dezelfde persoon op de plekken waar jij heel vaak komt: de supermarkt, een café, de kapper, herhaaldelijk op straat etc.

3 – Iemand is je beginnen te bedreigen of probeert je gedrag te beïnvloeden, ofwel verbaal ofwel fysiek.

4 – Iemand is de hele tijd bij jou in de buurt en voelt zich vrij om aanspraak te maken op jou op een wijze die eigenlijk alleen normaal zou zijn als jullie de beste en meest intieme vrienden waren.

5 – Hij of zij vertelt rond dat jullie een relatie hebben die veel intiemer is dan werkelijk het geval is.

Wees zeer voorzichtig als deze situaties op jou van toepassing zijn en als je één of meer van deze aanwijzingen herkent. Het beste wat je kunt doen is om het te vertellen tegen iemand die je vertrouwt en de juiste autoriteiten ervan op de hoogte te stellen.  


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.