Universum 25: een experiment met verontrustende resultaten

John Calhoun wilde de effecten van extreme drukte en bevolkingsdichtheid uitzoeken. Hij voerde een bijzonder opvallend experiment uit. Lees er hier meer over.
Universum 25: een experiment met verontrustende resultaten
Valeria Sabater

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Valeria Sabater.

Laatste update: 04 mei, 2023

Hoewel Universum 25 misschien klinkt als de titel van een sciencefictionroman, is het eigenlijk de naam van een van de belangrijkste experimenten in de sociale psychologie. In 1968 bouwde de etholoog en bioloog John Calhoun een utopisch scenario met muizen, om de effecten van overbevolking te ontdekken. Vijf jaar later werd de metropool echter verwoest.

Wat er in deze periode gebeurde toonde aan dat de effecten van voortschrijdende overbevolking op alle niveaus uiterst schadelijk kunnen zijn.

Hoewel conclusies met diermodellen niet altijd geëxtrapoleerd kunnen worden naar mensen, bieden ze vaak wel tot nadenken stemmende referenties. Laten we dus iets te weten komen over Universum 25, een experiment dat werd uitgevoerd op een boerderij in Maryland.

Universum 25 was aanvankelijk een tuin van Eden voor muizen. In de loop der jaren werd het echter een levende hel.

Muizen
Bij de meeste diersoorten leidt overbevolking tot gewelddadig gedrag

Het Universum 25-experiment

John Calhoun was een etholoog die een groot deel van zijn leven werkte voor het Amerikaanse National Institute of Mental Health. In het midden van de 20e eeuw waren overbevolking en overbevolking een bron van grote zorg voor de wetenschappelijke gemeenschap. Deze onderzoeker hield zich al sinds de jaren vijftig met deze problemen bezig.

In 1968 begon Calhoun op een landelijk terrein in Poolesville, Maryland, met het experiment dat bekend staat als Universum 25. Zijn doel was het bestuderen van gedrag in het kader van de overbevolking van een soort. Daartoe bouwde hij een ware Hof van Eden voor de muizen, met meerdere nestplaatsen en constante bronnen van voedsel en water.

Het was een soort metalen kraal met tunnels. Het mat 2,7 meter breed en 1,4 meter hoog. De muizen hadden alles wat ze nodig hadden, behalve ruimte. Laten we nu de resultaten bekijken.

Van de Hof van Eden tot uitsterven

In 1968 werden vier muizenparen in de habitat geïntroduceerd. Na verloop van tijd verdubbelde elke 55 dagen het aantal geboortes. In maand 19, vanaf het begin van het experiment, waren er 2.200 muizen. Dit voortplantingsritme werd verklaard door de afwezigheid van roofdieren en de permanente toegang tot voedsel.

Het leek een ideale samenleving. Er deden zich echter bepaalde verschijnselen voor die van groot belang zijn voor het vakgebied van de sociale psychologie. Deze waren als volgt:

 • Er ontstonden hiërarchieën. Dominante alfamannetjes beheersten de vrouwelijke harems.
 • Muizen die gevechten met de dominante mannetjes verloren, creëerden groepen ‘ontsnappers’.
 • Gevechten waren er constant. Dat was totdat de alfamannetjes stopten met het verdedigen van hun groepen vrouwtjes.
 • De vrouwtjes moesten het initiatief nemen tot verdedigingsgedrag voor hun jongen. Maar, het geweldsniveau was zo hoog dat ze uiteindelijk hun kroost in de steek lieten of verwaarloosden.
 • Tussen dag 315 en 600 trad afwijkend gedrag op dat de sociale structuur doorbrak.
 • De vrouwtjes werden agressief en velen raakten niet meer zwanger.
 • Dwangmatig seksueel gedrag trad op. Dit omvatte ook paringen tussen muizen van hetzelfde geslacht.
 • Er waren gevallen van kannibalisme.
 • De muizen stopten met het aangaan van sociale banden.
 • Vanaf dag 600 stopten ze met voortplanten en het verdedigen van hun territorium. In feite beperkten ze zich tot het uitvoeren van basistaken voor hun gezondheid, zoals voeding en verzorging.
 • De populatie, geconfronteerd met de absolute breuk van alle sociale patronen, stierf geleidelijk uit.

In 1973, minder dan vijf jaar na het begin van het experiment, ging de populatie van 2.200 muizen naar geen enkele.

De jongen die geboren werden in de chaotische omgeving die gedomineerd werd door geweld, kregen geen bescherming. Evenmin legden ze onderlinge banden. Dit leidde uiteindelijk tot totale uitsterving.

De conclusies van het experiment

Dr. Calhoun aarzelde niet om het gedrag van de muizen te antropomorfiseren. Zo classificeerde hij ze gedurende het hele experiment als jeugddelinquenten en sociale deserteurs. Later werd zijn terminologie bekritiseerd. Calhoun’s studie werd gepubliceerd in het tijdschrift, The Royal Society of Medicine (Engelse link). Hij kwam tot de volgende conclusies.

1. De gedragszink

Calhoun bedacht een nieuwe term. Hij noemde de verzameling afwijkende gedragingen die in drukke omstandigheden opduiken en de sociale orde doorbreken een gedragszink. Bovendien stelde hij dat wanneer het aantal individuen dat een ruimte inneemt het evenwicht en de harmonie overschrijdt, er drie soorten reacties verschijnen:

 • Dwangmatig en irrationeel geweld.
 • Verwaarlozing van de meest basale banden. Bijvoorbeeld de zorg voor het nageslacht.
 • Terugtrekking en isolatie van sommige individuen om zich alleen te richten op hun persoonlijke hygiëne en bestaansmiddelen (voedsel). Calhoun noemde deze de ‘mooipraters’.

2. Enkele vernieuwende gedragingen

Het beroemde experiment leverde ook enkele hoopgevende gegevens op. Dit was het feit dat sommige muizen innovatief gedrag vertoonden.

Een paar van hen, geconfronteerd met een chaotische, bedreigende en afnemende context, creëerden namelijk tunnels om aan de vijandige omgeving te ontsnappen. Anderen bouwden hogere hokjes, zodat ze niet in contact hoefden te komen met de meest drukke en gewelddadige gebieden.

3. Individuen zonder status

Toen de muizen stopten met vechten over hun territoria, verloren ze hun status. Hetzelfde gebeurde met de vrouwtjes toen ze zich realiseerden dat ze niet voor hun jongen konden zorgen. De omgeving was zo vijandig dat de sociale hiërarchie uit elkaar viel. Bovendien ontstond sociaal gedrag als een weerspiegeling van hulpeloosheid en verlatenheid.

Als individuen geen volwassen sociaal gedrag vertonen, vindt de ontwikkeling van een organisatie of sociale gemeenschap niet plaats.

4. Een (twijfelachtige) analogie van de huidige wereld

John Calhoun presenteerde zijn werk over muizengedrag als een analogie voor de wereld van toen. Dit was in de jaren 70 en de bevolkingsgroei was hoog. Dr. Edmund Ramsden, van de Queen Mary Universiteit van Londen (VK), publiceerde in 2011 een interessant essay (Engelse link) over dit experiment. Hij beweerde dat:

 • Calhoun’s studies werden gepresenteerd om de noodzaak van bevolkingsbeperking te overdenken of te rechtvaardigen, vooral in de meest achtergestelde gemeenschappen.
 • Zijn experiment werd voorzichtig geïnterpreteerd. In dit verband begon een, in wezen academisch, debat over de vraag of dit soort onderzoek geëxtrapoleerd kon worden naar menselijke samenlevingen.
Twee muizen
In Universum 25 stopten de muizen met taken als voortplanting, voortplanting en de verdediging van hun territorium.

Van Universum 25 naar de menselijke wereld

Momenteel zijn, anders dan in de jaren zeventig, de geboortecijfers in de ontwikkelde landen aanzienlijk gedaald. In feite zijn we tegenwoordig een steeds ouder wordende samenleving. Bovendien is het tegenwoordig gebruikelijk dat jonge mensen geen interesse hebben in seks. Hebben we het utopische scenario van Calhoun bereikt?

Extrapolatie van het lab naar de echte wereld

Dit sociale experiment met overbevolking herinnert ons eraan dat niet alle verschijnselen die we in het lab met dieren waarnemen, kunnen worden overgebracht naar de echte wereld. In feite als een Rorschach blot: iedereen ziet wat hij gelooft.

Bovendien zijn er buiten het lab zoveel variabelen die interacties beïnvloeden dat het onmogelijk is om ze in een gecontroleerde omgeving te bestuderen.

Bovendien was het scenario dat voor deze muizen was ontworpen kunstmatig. Het was gemaakt met de duidelijke bedoeling om populatiechaos te genereren door de beschikbare ruimte af te bakenen. Misschien zou in een natuurlijke omgeving niet hetzelfde zijn gebeurd.

Er is een groter probleem dan overbevolking

Het grootste probleem van het experiment was niet zozeer de beperkte ruimte of de overbevolking, maar het verlies van functies van de individuen. Het loslaten van hun rollen veroorzaakte in feite een sociale onbalans. Als dit naar de menselijke wereld zou worden overgebracht, zouden we een soortgelijk probleem hebben.

Wanneer een groot aantal mensen niet in staat is hun functies in de samenleving te vervullen, kunnen vervreemding en sociale breuk ontstaan.Als wedaaromop een gegeven moment door omgevingsfactoren het vermogen zouden verliezen om te voldoen en complex gedrag uit te voeren, zouden er problemen ontstaan.

De huidige werkelijkheid onder ogen zien

Als mensen hebben we hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat we niet zouden repliceren wat er in het experiment van Dr. Calhoun gebeurde. We hebben namelijk technologie, medicijnen en een steeds groter wordend wetenschappelijk gebied. We hebben zelfs de mogelijkheid om nieuwe omgevingen buiten de planeet te verkennen.

In feite dient onze intelligentie als soort een doel. Dat is niets anders dan het faciliteren van innovatie om te overleven in complexe scenario’s. Het is iets wat we altijd met succes hebben gedaan.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


 • Calhoun, J.B. (1971). Space and the strategy of life. Behavior and environment. Springer.
 • Calhoun, J.B. (1973). Death squared: the explosive growth and demise of a mouse population. Proceedings of the Royal Society of Medicine.
 • Freedman, J. L. (1975). Crowding and behavior. W. H. Freedman
 • Ramsden E. From rodent utopia to urban hell: population, pathology, and the crowded rats of NIMH. Isis. 2011 Dec;102(4):659-88. doi: 10.1086/663598. PMID: 22448542.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.