Twintig geweldige psychologische feiten

Twintig geweldige psychologische feiten

Laatste update: 03 juni, 2017

Wist jij dat…

1. De linkerkant van je gezicht heeft een krachtigere uitdrukking dan de rechter.

2. De rechterkant van je hersenen heeft te maken met het verwerken van emoties en de linkerkant met talen.

3. Als iemand zestig wordt, kun je zeggen dat hij zo’n twintig jaar slapend heeft doorgebracht.

4. De natuur schept van nature vrouwen, dat wil zeggen, automatisch. Pas als er mannelijke hormonen verschijnen ontwikkelt de foetus mannelijke kenmerken.

5. Er is een gen (het CLOCK gen) dat verschillend is in ochtendmensen en in avondmensen. Dus het is niet gewoon een kwestie van voorkeur, maar het lijkt erop dat het genetisch bepaald is of we ‘s nacht of overdag actiever zijn.

Vrouw met klokken

6. Feromonen hebben invloed op onze seksualiteitDe volgende effecten werden waargenomen in zoogdieren:

  • Lee-Boot effect: bestaat uit een punctuele vertraging of verdwijning van de estrocyclus (de menstruatiecyclus bij dieren) als zij samenleven.
  • Whitten effect: De menstruatiecycli van vrouwen worden gesynchroniseerd wanneer ze gedurende langere periode dichtbij elkaar in de buurt zijn. Dat wil zeggen, als je bij een vrouw woont of veel tijd met een vrouw doorbrengt, is het waarschijnlijk dat jullie ovulatie bijna gelijktijdig plaatsvindt.
  • Vandenberg effect: Puberteit of adolescentie ontstaat vroeger wanneer vrouwen met mannen leven.

7. Er bestaat een ziekte die dodelijke familiale slapeloosheid wordt genoemd. Het is erfelijk en mensen die eraan lijden kunnen na verloop van tijd niet meer in slaap vallen. Ze sterven meestal tussen zeven en vierentwintig maanden na het begin van de aandoening.

8. Wanneer we slapen leren we niet. Zelfs niet onbewust, in tegenstelling tot wat vaak geloofd wordt. Slaap dient als een herstelperiode voor het lichaam.

Rood

9. We hebben allemaal wel eens gehallucineerd of zijn er ontvankelijk voor. In een status van sensorische deprivatie (zoals wanneer we op een saaie weg rijden, in complete stilte, en dan opeens een stem horen). Daarbij kan het zijn dat we wanneer we wakker worden het idee hebben dat we een geluid horen dat er niet echt was (hypnopompische hallucinaties) of dat er iets gebeurd, net als je in slaap begint te vallen (hypnagogische hallucinaties).

10. Het zien van gezichten of vormen in de wolken of in vuur heeft een naam: pareidolie. Dit fenomeen reageert op de menselijke neiging om stimuli te organiseren die betekenis geven aan de dingen die je ziet. Er is een theorie die betoogt dat mensen het vermogen hebben om gezichten te herkennen tussen de bladeren om zich te beschermen tegen aanvallers.

11. Kinderdementie bestaat echt en wordt geassocieerd met aandoeningen als kinderschizofrenie en andere degeneratieve pathologieën. Deze ontstaan in de vroege levensjaren, waardoor het kind zich niet goed kan ontwikkelen, en veel verliest dat nooit meer terug zal komen. Het is een klap voor het kind en de omgeving.

Vrouw met vissen

12. Freud is niet de vader van de psychologie. Freud was een psychiater en is de oprichter van de psychoanalyse. Het is de Duitser Wilhelm Wundt die wordt erkend als de vader van de moderne psychologie.

13. Freud was verslaafd aan cocaïne en schreef het voor aan al zijn familieleden, vrienden en patiënten.

14. Het lijkt erop dat stoornissen zoals schizofrenie minder voorkomen in landelijke gebieden dan bij mensen die in steden wonen. Het schijnt dat stress er iets mee te maken heeft…

15. Depressie is sterker aanwezig bij vrouwen. Het zou kunnen zijn omdat sociaal gezien vrouwen zich minder emotioneel uit mogen drukken, of omdat er een genetisch verband bestaat tussen vrouwelijke chromosomen en deze aandoening. Of het kan zijn dat er andere problemen zijn zoals alcoholisme en verslavingen die de depressie van een man maskeren. Het zou kunnen zijn dat depressie in groepen die zonder alcohol leven zowel bij mannen als bij vrouwen hetzelfde is.

Sombere vrouw

16. De winter is het meeste depressieve seizoen, en dit lijkt te komen doordat men minder wordt blootgesteld aan de zon.

17. Zomer is echter het seizoen waarin de meeste manische staten voorkomen. Desalniettemin lijken dit punt en het bovenstaande minder duidelijk te zijn afhankelijk van de breedtegraad waar mensen zich bevinden. Dus, hoe dichter de mensen bij de evenaar zijn, hoe minder zij deze problemen ondervinden.

18. Terwijl je slaapt kun je iets ervaren dat micro-opwinding heet, waarbij je van houding veranderen.

19. Het gewicht van volwassen hersenen varieert meestal tussen de 1200 en 1400 gram.

20. Onze hersenen beginnen na dertig jaar aan massa af te nemen. Dit kan ertoe lijden dat we ons minder kunnen herinneren naarmate we ouder worden.

Je weet er vast nog wel meer! Laat ze achter in een reactie om het met ons te delen!


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.