Top 130 citaten over onderwijs

Onderwijs geven is niet alleen maar studeren, en dit wordt door veel beroemde figuren uit de geschiedenis verklaard. Sluit je bij ons aan voor deze verzameling zinnen over onderwijs.
Top 130 citaten over onderwijs
Sara González Juárez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Sara González Juárez.

Laatste update: 03 april, 2024

Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers voor de opbouw van het heden en de toekomst van een samenleving, zoals blijkt uit vele beroemde citaten. De menselijke kwaliteit van de individuen die de cultuur vormgeven hangt voor een groot deel af van deze instelling.

Daarom hebben we een verzameling citaten samengesteld die het belang van onderwijs benadrukken en de grote roeping weergeven van de mensen die zich inzetten om anderen te onderwijzen. Je zult je met sommige citaten zeker identificeren, zelfs als je niet in het onderwijs werkt of al vele jaren niet meer hebt gestudeerd.

De citaten van beroemde persoonlijkheden over onderwijs

Van beroemde filosofen uit de oude beschavingen tot leraren van onze tijd, ze hebben hun leven gewijd aan onderwijs. Hier zijn enkele citaten die representatief zijn voor de essentie van onderwijs:

 1. “Ik wil niet geloven. Ik wil weten. (Carl Sagan)
 2. “Ik ben geen leraar, maar ik ben een wekker. (Robert Frost)
 3. “Gezond verstand is niet het resultaat van opvoeding”. (Victor Hugo)
 4. “Het principe van opvoeding is het goede voorbeeld geven”. (Turgot)
 5. “Een onopgevoed kind is een verloren kind”. (Abraham Lincoln)
 6. “Studeer niet om iets meer te weten, maar om het beter te kennen”. (Seneca)
 7. “Goede vragen wegen zwaarder dan gemakkelijke antwoorden”. (Paul Samuelson)
 8. “Het enige dat mijn leren in de weg staat, is mijn onderwijs”. (Albert Einstein)
 9. “De geest onderwijzen zonder het hart te onderwijzen is helemaal geen onderwijs”. (Aristoteles)
 10. “Onderwijs is de kunst om onzichtbare dingen zichtbaar te maken”. (Jean-François Lyotard)
 11. “Onderwijs is geen voorbereiding op het leven; onderwijs is het leven zelf”. (John Dewey)
 12. “Onderwijs bestaat voornamelijk uit wat we afgeleerd hebben”. (Mark Twain)
 13. “Een mens bereikt zijn hoogste hoogten pas als hij is opgeleid”. (Horace Mann)
 14. “De enige persoon die opgeleid is, is degene die geleerd heeft te leren en te veranderen”. (Carl Rogers)
 15. “Opvoeding is datgene wat overleeft als het geleerde vergeten is”. (B. F. Skinner)
 16. “De opgeleide verschilt evenveel van de onopgeleide als de levende verschilt van de dode”. (Aristoteles)
 17. “Onwetendheid is de grootste vijand van een volk dat vrij wil zijn”. (Jonathan Hennessey)
 18. “Onderwijs is de enige manier om te ontsnappen aan mentale slavernij”. (Frederick Douglass)
 19. “Onderwijs is een sieraad in voorspoed en een toevluchtsoord in tegenspoed”. (Aristoteles)
 20. “Wat beeldhouwen is voor een blok marmer, is onderwijs voor de ziel”. (Joseph Addison)
 21. “Studeren zonder verlangen bederft het geheugen en behoudt niets van wat het in zich opneemt”. (Leonardo da Vinci)
 22. “Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen”. (Nelson Mandela)
 23. (Nelson Mandela) “Onderwijs wekt vertrouwen. Vertrouwen kweekt hoop. Hoop brengt vrede. (Confucius)
 24. “We geven kinderen vaak antwoorden om te onthouden in plaats van problemen om op te lossen. (Roger Lewin)
 25. “Het is het kenmerk van een ontwikkelde geest om een gedachte te kunnen onderhouden zonder hem te accepteren”. (Aristoteles)
 26. “Sommige mensen zullen nooit iets begrijpen, omdat ze alles te snel begrijpen”. (Alexander Pope)
 27. “Lang is de weg van het onderwijzen door theorieën, kort en doeltreffend door voorbeelden”. (Seneca)
 28. “Het doel van onderwijs is het bevorderen van kennis en het verspreiden van de waarheid”. (Abraham Lincoln)
 29. “De hoogste kunst van de leraar is om het plezier van creatieve expressie en kennis op te wekken”. (Albert Einstein)
 30. “Voed een man op en je voedt een man op. Onderwijs een vrouw en je onderwijst een generatie. (Brigham Young)
 31. “Op het gebied van cultuur en kennis verlies je alleen wat je houdt; je wint alleen wat je geeft”. (Antonio Machado)
 32. “Het doel van onderwijs is om jonge mensen voor te bereiden om zichzelf hun hele leven lang te onderwijzen”. (Robert M. Hutchins)
 33. “Onderwijs is eenvoudigweg de ziel van een samenleving zoals die van de ene generatie op de volgende overgaat”. (Gilbert K. Chesterton)
 34. “Onderwijs is ons paspoort naar de toekomst, want morgen behoort toe aan de mensen die zich voorbereiden op vandaag”. (Malcolm X)
 35. “Wat de kosten van onze bibliotheken ook zijn, de prijs is goedkoop in vergelijking met die van een onwetende natie”. (Walter Cronkite)
 36. “Alleen door onderwijs kan een man een man worden. De mens is niets meer dan wat onderwijs van hem maakt. (Immanuel Kant)
 37. “Beschouw studie nooit als een verplichting, maar als een kans om door te dringen in de prachtige en wonderbaarlijke wereld van kennis”. (Albert Einstein)
 38. “Zij die kinderen goed opvoeden verdienen meer eer dan hun eigen ouders, want die hebben hen alleen het leven gegeven, deze de kunst om goed te leven”. (Aristoteles)
 39. “Vooroordelen, het is algemeen bekend, zijn het moeilijkst uit te roeien uit het hart waarvan de grond nooit is losgemaakt of bemest door opvoeding: ze groeien daar, stevig als onkruid tussen de stenen.” (Charlotte Brontë)
 40. “De universiteit moet aandringen op het oude en het vreemde. Als ze aandringt op wat haar eigen is en wat hedendaags is, is de universiteit nutteloos, omdat ze een functie uitbreidt die al door de pers wordt vervuld”. (Jorge Luis Borges)
 41. “Het concurrentievoordeel van een samenleving zal niet voortkomen uit hoe goed ze vermenigvuldiging en periodieke tafels onderwijst op haar scholen, maar uit hoe goed ze weet hoe ze verbeelding en creativiteit moet stimuleren”. (Walter Isaacson)

Citaten over onderwijs die het belang ervan weergeven

Of ze nu tussen aanhalingstekens staan of anoniem zijn, er zijn veel citaten die de relevantie van onderwijs voor de toekomst benadrukken. Laten we er een paar bekijken.

 1. “Onderwijs is de vrede van morgen.
 2. “Vrijheid neemt toe naarmate de geest zich opent.
 3. “Leer over de wereld en de wereld zal in jou komen.
 4. “Voorbeeld heeft meer kracht dan regels”. (Nikolaj Gogol)
 5. “Als je opvoedt in diversiteit, zal de wereld een thuis zijn voor iedereen”.
 6. “Waar de mensen opgeleid zijn, is geen plaats voor slavernij.
 7. “Een goede leraar vertelt je niet wat je moet doen, hij vraagt je waarom je het doet”.
 8. “Als de wereld vooruit gaat, is dat omdat onderwijs en cultuur evolueren.
 9. “Voed kinderen op en het zal niet nodig zijn om mensen te straffen”. (Pythagoras)
 10. “Informatie is macht, maar die macht moet voor iedereen beschikbaar zijn”.
 11. “Negen tiende van onderwijs is aanmoediging”. (Anatole France)
 12. “Een leven gewijd aan onderwijs is een van de nobelste roepingen die er is”.
 13. “Kennis geeft je de mogelijkheid om een verschil te maken”. (Claire Fagin)
 14. “De taak van de moderne opvoeder is niet het kappen van jungles, maar het bewateren van woestijnen”. (C. S. Lewis)
 15. “Wat wij leraren onderwijzen is niet wat leerlingen leren”. (Maria Acaso)
 16. “Net zoals de geschiedenis van een beschaving wordt onderwezen, moet er ook geleerd worden om deze in twijfel te trekken”.
 17. “Kinderen moet worden geleerd hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken.” (Margaret Mead)
 18. “Planten worden recht gemaakt door cultivatie; mensen door opvoeding. (Jean Jacques Rousseau)
 19. “Opvoeden is niet een levensloop geven, maar de ziel temperen voor de moeilijkheden van het leven”.
 20. “Leerlingen kennis laten slikken en braken is geen onderwijs, maar indoctrinatie”.
 21. “Als iemand je vertelt dat kennis geen plaats heeft in het onderwijs, dan zit het tekort in hem of haarzelf.
 22. “Als een kind zich niet thuis voelt als hij naar school gaat, is de school de eerste die hem opvoedt.
 23. “Een goede leraar moet de regels kennen, een goede leerling de uitzonderingen”. (Martin H. Fischer)
 24. “Niemand schrijft zonder te schrijven, net zoals niemand leert lopen zonder te lopen”. (Paulo Freire)
 25. “De waarheid zit in niemand van ons, en dat moet het eerste zijn dat in de eerste klas geleerd moet worden”.
 26. “We herinneren ons niet de leraar die ons de beste cijfers gaf, maar degene die ons graag liet nadenken”.
 27. “Een kind met een dichtbundel in zijn handen zal nooit een pistool in zijn handen hebben als hij groot is”. (Gloria Fuertes)
 28. “Verdedig je recht om te denken, want zelfs verkeerd denken is beter dan helemaal niet denken”. (Hypatia)
 29. “Hoeveel pijn zou ons bespaard zijn gebleven als al diegenen met geweren in hun handen eerst een boek hadden gehad”.
 30. “Een goed opgeleide samenleving is een kritische samenleving, die meegaat met de tijd en deze verandert in de beste versie ervan.
 31. “Een man opvoeden in verstand en niet in moraal is een bedreiging voor de samenleving”. (Theodore Roosevelt)
 32. “Op het gebied van cultuur en kennis verlies je alleen wat je houdt; je wint alleen wat je geeft”. (Antonio Machado)
 33. “De goede leraar maakt de slechte leerling goed en de goede leerling superieur”. (Maruja Torres)
 34. “De kennis die overblijft is wat ons de wereld doet begrijpen. De rest gaat verloren in het niets”.
 35. “Omdat we niet alles kunnen weten wat er over iets te weten valt, moeten we van alles een beetje weten”. (Blaise Pascal)
 36. “We werken voor kinderen, omdat kinderen weten hoe ze lief moeten hebben, omdat kinderen de hoop van de wereld zijn”. (José Martí)
 37. “Wie boeken bestudeert, weet alleen hoe de dingen zouden moeten zijn, en wie mensen bestudeert, weet hoe ze zijn”. Charles Caleb Colton
 38. “We hebben allemaal het recht om te weten, te weten dient om te participeren en we moeten participeren om een rechtvaardiger wereld op te bouwen”. (Lorenzo Milani)
 39. “De maatschappij betaalt duur voor de achterlating waarin ze haar kinderen achterlaat, net als alle ouders die hun kinderen niet opvoeden”. (Concepción Arenal)
 40. “Het is afschuwelijk die geestelijke hebzucht van hen die, als ze iets weten, niet proberen die kennis door te geven”. (Miguel de Unamuno)
 41. “Vrij zijn zij die creëren, niet zij die kopiëren, en vrij zijn zij die denken, niet zij die gehoorzamen. Onderwijzen is leren twijfelen”. (Eduardo Galeano)
 42. “Onderwijs zonder de waarden van samenleven is niets meer dan een zak waardeloze informatie. Opvoeding in waarden is fundamenteel op alle leeftijden”.
 43. “Een goede didactiek is die waardoor het denken van de ander niet onderbroken wordt en waardoor deze, bijna zonder het te merken, de goede kant op gaat” (Enrique Tierno Galván). (Enrique Tierno Galván).
 44. “De armen kunnen er niet op vertrouwen dat de overheid hen te hulp schiet in tijden van nood. Je moet vooruitkomen in je opleiding. Dan kan niemand je lot bepalen. (Charles Barkley)
Onderwijs

Reflecties op onderwijs en hoop

Veel mensen leggen de last van een betere toekomst bij onderwijs. Opleiding en leren (en afleren) ligt echter in ieders handen. Hier zijn enkele citaten over onderwijs, niet over scholen maar over persoonlijke ontwikkeling, die zullen leiden tot een fatsoenlijke toekomst voor alle mensen:

 1. “Er is geen leeftijd om te leren en geen leeftijd om een beter mens te worden”.
 2. Onwetendheid is de moeder van angst” (Herman Melville).
 3. “Wees degene die leert hoe te cultiveren, niet degene die wortels geeft.
 4. “Liefde geven is op zich al onderwijs geven. (Eleanor Roosevelt)
 5. “Een goed opgeleid persoon zal vriendelijkheid nooit verwarren met zwakte.
 6. “Wie leert past zich aan de wereld aan, wie opgeleid is transformeert haar” (Eleonor Roosevelt).
 7. “Het grootste gevaar dat de toekomst voor ons in petto heeft is apathie”. (Jane Goodall)
 8. “Het huwelijk kan wachten, onderwijs niet”. (Khaled Hosseini)
 9. “Elke keer leren we iets. Het belangrijkste is om dat leren te gebruiken om te groeien”.
 10. “Goed onderwijs is onderwijs dat de hersenen, de ziel en het hart laat groeien.
 11. “Kennis geeft je de mogelijkheid om een verschil te maken”. (Claire Fagin)
 12. “Regeringen leren nooit. Alleen mensen leren. (Milton Friedman)
 13. “Wie veel leest en veel wandelt, ziet veel en weet veel”. (Miguel de Cervantes)
 14. “Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het aansteken van een vuur”. (William Butler Yeats)
 15. “Onderwijs is de sleutel om de gouden deur van de vrijheid te openen”. (George Washington)
 16. “Wat heeft het voor zin om onderwijs te bieden dat niet degenen omvat die buiten de norm vallen?
 17. “Planten worden recht gemaakt door cultivatie, mensen door opvoeding”. (Jean Jacques Rousseau)
 18. “Leer van de wijzen en onderwijs van de onwetenden: de wetenschap van het goede verdient het om verspreid te worden”. (Cato)
 19. “Voor mij is onderwijs een van de belangrijkste vitaminen voor de ziel. (Muriel Spark)
 20. “Een goede opvoeding is juist de bron van al het goede in de wereld”. (Immanuel Kant)
 21. “Onderwijs is een betere waarborg voor vrijheid dan een staand leger”. (Edward Everett)
 22. “Het is mogelijk om te leren gelukkig te zijn, maar het is veel belangrijker om te leren gelukkig te zijn met anderen”.
 23. “Hoe triest zou het leven zijn zonder de hoop die gevestigd is op degenen die nog een verschil kunnen maken”.
 24. “De beste intellectuele inspanning die je ooit in je leven zult leveren, is het begrijpen van degenen die anders zijn dan jij”.
 25. “Er is geen barrière, geen slot, geen grendel die je kunt opleggen aan de vrijheid van mijn geest.” (Virginia Woolf)
 26. “Studeer alsof je nooit genoeg kunt leren, alsof je bang bent om te vergeten wat je geleerd hebt”. (Confucius)
 27. “Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo onwetend was dat ik niet iets van hem kon leren”. (Galileo Galilei)
 28. “Onderwijs is een sieraad voor de gelukkigen en een toevluchtsoord voor de ongelukkigen”. (Democritus)
 29. “Onderwijs eindigt niet met een diploma; iemand moet zijn leven wijden aan het uitbreiden van zijn geest. (Anoniem)
 30. “Het intellectuele, het morele en het religieuze lijken met elkaar samen te hangen in een harmonieus geheel. (Ada Lovelace)
 31. “De meest invloedrijke van alle opvoedkundige factoren is het gesprek thuis met een kind.” (William Temple)
 32. “Een korreltje goede ervaring op negenjarige leeftijd is veel meer waard dan een cursus moraal op twintigjarige leeftijd”. (J. Nievo)
 33. “Voor welke vrijheid we ook vechten, het moet een vrijheid zijn die gebaseerd is op gelijkheid. (Judith Butler)
 34. “De menselijke geschiedenis wordt steeds meer een race tussen onderwijs en catastrofe”. (H.G. Wells)
 35. “Het is waar dat een beetje leren gevaarlijk is, maar het is niet erger dan totale onwetendheid”. (Pauline Phillips)
 36. “Een staat die vrouwen niet opvoedt en traint is als een man die alleen zijn rechterarm traint”. (Jostein Garder)
 37. “Het tijdperk van de helden is voorbij. Nu is het onderwijs en collectiviteit wat de wereld beweegt, en dat is een groot geluk”.
 38. “Onderwijs gaat over het verbeteren van het leven van anderen en de wereld achterlaten als een betere plek dan je hem gevonden hebt. (Marian Wright Edelman)
 39. “We hebben allemaal het recht om te weten, weten is meedoen en we moeten meedoen om een eerlijkere wereld op te bouwen”. (Lorenzo Milani)
 40. “Kennis is macht. Informatie is vrijheid. Onderwijs is de voorwaarde voor vooruitgang, in elke samenleving, in elk gezin”. (Kofi Annan)
 41. “Ik verkies het gezelschap van boeren, omdat ze niet genoeg opgeleid zijn om verkeerd te redeneren”. (Michel de Montaigne)
 42. “De belangrijkste taak van onderwijs zou moeten zijn om kinderen te helpen en voor te bereiden om hun huidige realiteit te veranderen in een betere toekomstige realiteit”. (Bruno Bettelheim)
 43. “In de mate dat we allemaal opgeleid en geïnformeerd zijn, zullen we beter voorbereid zijn om om te gaan met de problemen die ons kunnen verdelen”. (Caroline Kennedy)
 44. “Een goed opgeleide man ent zichzelf grondig in tegen verbijstering, denkt voor zichzelf en probeert zijn gedachten, in spraak of op papier, iets van stijl mee te geven.” (Alan K. Simpson)
 45. “Hoger leren houdt in luisteren met de geest, echt leren houdt in luisteren met de geest, lager leren houdt in luisteren met het oor.” (Lao Tse)

Onderwijs jezelf voor de toekomst

Met al deze citaten heb je een keuze wanneer je het belang van onderwijs en opleiding krijgen wilt benadrukken. Je zult weten dat niet alles draait om studeren op school, dat niet alleen academici waarde hebben.

Daarom hopen we dat je met deze citaten over onderwijs tot dezelfde conclusie bent gekomen als wij: een samenleving is waardeloos als haar leden er geen belang bij hebben om de beste versie van zichzelf te bereiken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.