Tijd om verder te gaan en je verdriet te zuiveren

Wanneer een rampzalige gebeurtenis je waarden aantast, heb je de neiging om verbaasd te reageren. Dan is het tijd om verder te gaan.
Tijd om verder te gaan en je verdriet te zuiveren

Laatste update: 18 januari, 2022

“Een oudere monnik en een jonge monnik waren samen op reis. Op een gegeven moment kwamen ze bij een rivier met een sterke stroming. Toen de monniken zich klaarmaakten om de rivier over te steken, zagen ze ook een heel jonge en mooie vrouw die probeerde over te steken. De jonge vrouw vroeg of ze haar konden helpen naar de overkant te steken.

De twee monniken keken elkaar aan omdat ze allebei geloften hadden afgelegd om nooit een vrouw aan te raken.

Dan, zonder een woord te zeggen, pakte de oudere monnik de vrouw, droeg haar naar de overkant van de rivier, zette haar zachtjes op de andere kant, en ging verder met zijn reis.

De jongere monnik kon niet geloven wat er net was gebeurd. Nadat hij zich weer bij zijn metgezel had gevoegd, was hij sprakeloos en er ging een uur voorbij zonder dat er een woord tussen hen werd gewisseld.

Er gingen nog twee uur voorbij, toen drie. Ten slotte kon de jongere monnik zich niet langer inhouden en flapte hij eruit: “Als monniken mogen we geen vrouw aanraken, hoe kun je die vrouw dan over de rivier dragen?”

De oudere monnik keek hem aan en antwoordde: “Broeder, ik heb haar aan de andere kant van de rivier neergezet, waarom draag jij haar nog?”

Zen fabel

Tijd om verder te gaan en je verdriet te zuiveren

Wanneer een belangrijke gebeurtenis je meest essentiële waarden raakt, heb je de neiging om met volledige verbazing te reageren.

Tijd om verder te gaan

Soms schenden bepaalde dingen die thuis of op het werk gebeuren, je vriendschappen of je familierelaties, je genegenheid, emoties en zelfs je waardigheid op een uiterst diepgaande manier volledig. Je kunt je verlamd, lusteloos, verbrijzeld of zelfs verdoofd voelen.

Om deze reden heb je de neiging om je hart af te sluiten, zodat je geen pijn meer hoeft te lijden. Inderdaad, als je het slachtoffer van een dergelijke catastrofale gebeurtenis bent geweest, heeft alles de neiging om uiteen te vallen. In feite zijn je angsten overdreven, stapelen je twijfels zich op en neemt je hoop af.

Je vergeet je overtuigingen en chaos heerst binnenin je. Hierdoor verlies je het vertrouwen en zonder vertrouwen blijft er weinig over. Niets is hetzelfde. In het begin probeer je het tijd te geven, maar dit is een vergissing. In feite zit er niets anders op dan een volledige opruiming te hebben en je emoties weer op orde te brengen.

Daarom moet je het stof van je afschudden, alles weggooien waar je niets aan hebt, zelfs als dit pijnlijk blijkt te zijn, en ontsnappen. Probeer een nieuw, schoon en helder pad te vinden dat je weghaalt van al deze chaos.

Kortom, je moet je verdriet zuiveren. Het is tijd om verder te gaan. Een ander alternatief zou zijn om op dezelfde manier verder te gaan, alsof er niets was gebeurd, zonder over dingen te praten of na te denken. In dit geval zouden je onderdrukte emoties en gedachten uiteindelijk woede en wrok opstapelen totdat je uiteindelijk met een nieuwe ramp te maken krijgt, zowel intern als extern.

Een backpacker die denkt dat het tijd is om verder te gaan

Tot slot

Het is absoluut noodzakelijk om het puin te verzamelen en een louterende schoonmaak te ondernemen, het is tijd om verder te gaan. In feite moet je jezelf intern ontsmetten. Zo kun je op een gezonde manier naar je lijden kijken. Je moet ook je eigen geweten respecteren en ook het geweten van degenen die je op de rand van een ramp hebben gebracht.

Dat komt omdat alleen door de chaos te ordenen, je je angsten vergeet. Inderdaad, al je onzekerheid en wantrouwen zullen verdwijnen. Ten slotte, hoewel je je herinneringen niet kunt wissen , hebben ze in ieder geval niet langer de macht om je pijn te doen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.