The Shift: een film die uitnodigt tot zelfreflectie

De film, The Shift, bevat grote spirituele leringen die persoonlijke groei bevorderen. In feite helpt het je je ware wezen te ontmoeten.
The Shift: een film die uitnodigt tot zelfreflectie

Laatste update: 02 augustus, 2022

The Shift is een film van de regisseur, Michael A. Goorjian. De hoofdpersoon is Wayne Dyer, auteur van het beroemde zelfhulpboek, Your Erroneous Zones.

Tijdens de film treedt Dr. Wayne Dyer op als gids en spiritueel leraar voor bepaalde mensen die hij in zijn werk ontmoet. Door zijn gesprekken en ervaringen doet hij hen inzien dat het leven geen rivier is die de stroom volgt. In feite is het zijn doel dat iedereen zijn eigen pad vindt en zijn ‘ware zelf’ ontdekt.

Hij laat hen inzien dat alles in hun leven weer betekenis kan krijgen als ze naar zichzelf weten te luisteren en de koers durven te nemen die hun hart voor hen heeft uitgestippeld. Dat ze allemaal in staat zijn de verandering teweeg te brengen als ze echt het gevoel hebben dat ze niet zijn waar ze willen zijn.

Vrouw ligt in het gras

De drie verhalen van The Shift

De film schetst drie verschillende verhalen. Ze gaan allemaal over hoofdpersonen die de richting van hun dromen kwijt zijn en hun leven leeg voelen.

Een toegewijde moeder

Het eerste geval is dat van een moeder die zo toegewijd was aan haar gezin dat ze vergat haar eigen leven te leiden. Jarenlang gaf ze alles voor het welzijn van haar gezin, maar liet haar eigen dromen, hobby’s, verlangens en interesses aan de zijlijn staan. Gedurende de film wordt ze zich hiervan bewust en leert ze hoe ze haar leven kan hervinden.

Als mensen verdienen we allemaal onze individuele ruimte. Het is de plaats waar je jezelf realiseert. In feite realiseer je jezelf (Spaanse link) . Tijd voor jezelf nemen is essentieel. Als je geen tijd voor jezelf maakt door overwerk of het moeten zorgen voor anderen, zul je je na verloop van tijd leeg gaan voelen.

Een ongelukkig huwelijk

Het tweede verhaal betreft een comfortabel huwelijk. Het echtpaar is gewend aan een hoge levensstandaard. In feite lijken ze alles te hebben, maar uiteindelijk komen ze tot het besef dat rijkdom geen geluk brengt.

Dat komt omdat we niet zijn wat we hebben. Anders zou je, als je op een dag je bezittingen kwijtraakt, met niets achterblijven. In dit verhaal leert het echtpaar de kleine dingen te waarderen. Ze ontdekken dat hun grootste rijkdom verborgen ligt in de eenvoud en de kleine details van het leven.

Een toegewijde professional

Het derde verhaal gaat over een ambitieuze filmregisseur die vergeten is in het heden te leven en zich gewoon uitsluitend op zijn werk concentreert. Zijn toekomst en zijn nog te behalen successen zijn de enige dingen die zijn leven bezighouden. Dat verlangen om uitsluitend voor zijn werk te leven heeft ertoe geleid dat hij het huidige moment, ‘het nu’, heeft laten wegglippen.

Richtlijnen om tot vervulling te komen

Blije vrouw aan zee

The Shift herinnert ons eraan dat we allemaal van een vol leven kunnen genieten. Echter, hoe doe je dat?

  • Leef bewust, geniet van het huidige moment in zijn geheel. Om dit te doen moet je in het moment aanwezig zijn en je gedachten niet laten afdwalen.
  • Zet je ego opzij. Onthoud dat je noch je werk, noch je rijkdom bent. Als je van binnenuit leeft, vanuit je spirituele wezen dat zich richt op hoe je bent, zonder etiketten of bezittingen, dan begint je welzijn in je te stromen.
  • Geef perfectie op. Je hoeft niet volmaakt te zijn. Inderdaad, mensen zijn nooit volmaakt. Daarom is het niet nodig perfect te zijn om gelukkig te zijn.
  • Je bent niet je reputatie. Als je leeft naar wat anderen van je denken, verlies je je vrijheid. Iedereen is immers vrij te denken wat hij wil en het mag je manier van leven niet beïnvloeden. Reputatie is iets ongrijpbaars, door anderen geschapen, en waaraan je niet te veel belang moet hechten. Wat essentieel is, is niet wat er aan de buitenkant gebeurt, maar wat er binnen in je gebeurt.
  • Luister naar jezelf zonder jezelf te veroordelen. Bij het nemen van beslissingen bemoeit je ego zich er meestal mee. Met andere woorden, het perfectionistische deel van je komt aan het licht dat je eraan herinnert dat ‘normaal’ zijn betekent dat je bepaalde dingen moet doen. Als je echter je ego ervan weerhoudt zich op deze manier te bemoeien, begint alles natuurlijk te stromen en voel je je goed. Dit is waar je ware dromen liggen.

Conclusie

The Shift is zeker een film die je tot nadenken stemt. Hij zal je doen afvragen of je bent waar je wilt zijn, of je echt leeft of dat je je dromen en geluk laat ontsnappen. Het zal je er ook aan herinneren dat je de schepper van je eigen leven bent en dat alles weer betekenis kan krijgen als je iets doet om het op je eigen bijzondere en persoonlijke manier te sturen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.