Talen leren: vijf voordelen voor je hersenen

Talen leren is de laatste jaren niet meer alleen een beroepsbehoefte. Dat komt omdat het van het versterken van je cv naar het nodig zijn voor je persoonlijke relaties en sociale interacties is gegaan.
Talen leren: vijf voordelen voor je hersenen
María Prieto

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Prieto.

Laatste update: 27 december, 2022

Talen leren is een must in deze geglobaliseerde maatschappij. Dat komt omdat het veel gemakkelijker maakt om dagelijks contact te hebben met mensen van over de hele planeet. Tot een paar jaar geleden konden alleen mensen op het hoogste niveau van een bedrijf van zulke interacties genieten.

Maar tegenwoordig is contact met buitenlanders even natuurlijk als inloggen op een sociaal netwerk. Het stelt je in staat tot interactie met de rest van de wereld.

Evenzo heeft de drastische verlaging van de lange-afstandsprijzen voor vervoer in de afgelopen jaren, vooral bepleit door de zogenaamde goedkope luchtvaartmaatschappijen, het idee van de mensen over deze vorm van reizen als het ware veranderd. Zo ging het van iets zeer exclusiefs naar nog goedkoper dan plaatselijk reizen.

Steeds meer mensen worden vloeiend in minstens twee talen. Kinderen beginnen die te leren vanaf het moment dat ze naar de kleuterschool gaan. De bedoeling is een stevige basis te ontwikkelen voor hun academische leven. Ze verwerven spelenderwijs vaardigheden en stemmen hun gehoor voor een nieuwe taal af, waardoor hun creatief vermogen en probleemoplossend vermogen toenemen.

Woordenboeken

Talen leren als volwassene

Het komt steeds vaker voor dat je leerlingen boven de 30 in taalscholen ziet. De vraag naar vreemde-talencursussen is toegenomen. Niet alleen vanwege de behoefte om de kennis van een tweede taal op hun beroeps-CV te vermelden, maar ook vanwege de cerebrale voordelen die het leren van een tweede taal met zich meebrengt.

Senioren zijn een andere leeftijdsgroep die zich bij de zoektocht naar het leren van talen heeft aangesloten. Dit komt omdat het leren van een tweede taal op oudere leeftijd een perfecte manier is om nieuwe vaardigheden in praktijk te brengen en de cognitieve vermogens zo lang mogelijk op peil te houden.

Oudere volwassenen kunnen nieuwe kennis integreren met hun uitgebreide leerervaring. Als ze eenmaal volwassen zijn, zijn hun capaciteiten om nieuwe kennis te verwerven niet meer dezelfde als toen ze jonger waren. Volwassenheid maakt de mens echter efficiënter als het gaat om het bestuderen van een tweede taal. Dit komt omdat je de leertechnieken die voor jou beter werken al kent.

Concluderend, terwijl kinderen zich van nature aanpassen aan nieuwe kennis, maken volwassenen gebruik van hun levenservaring als het op leren aankomt. Het leren van een taal is dus niet per se moeilijker naarmate je ouder wordt, het is gewoon anders.

Vijf voordelen van het leren van talen voor de hersenen

Het bevordert de concentratie

Concentratie is het vermogen om al je geestelijke of lichamelijke vermogens te gebruiken bij een bepaalde activiteit. Geconcentreerd zijn betekent dat je in staat bent te luisteren, te observeren, en alles in je op te nemen wat je interesseert. Het onthouden van woordenschat, grammatica, of vervoegingen, dat wil zeggen het leren van een taal, vereist ontvankelijk zijn en opletten.

De studie van een vreemde taal levert je een hoge mate van concentratie op bij allen die horen, vertalen of communiceren. Daarom geldt voor deze vaardigheid, net als voor elke andere cognitieve vaardigheid, dat hoe meer je ermee werkt, hoe groter het voordeel voor je hersenen.

Talen leren verbetert je cognitieve vermogens

De hersenen kunnen langer actief blijven als je je vele cognitieve vermogens op een voor jou geschikte manier oefent.

Neurologen zijn het erover eens dat hoe meer je je hersenen gebruikt, hoe minder vaak hun functies uitvallen. Een taal leren is een van de meest uitgebreide cognitieve oefeningen: het geheugen wordt geactiveerd en er ontstaan nieuwe neurale verbindingen door van de ene taal op de andere over te gaan.

Zo worden functies als taal, redeneervermogen, abstractievermogen of rekenvermogen versterkt als je een nieuwe taal leert.

Je kunt je mentale alertheid langer behouden

Recent onderzoek toont aan dat mensen die talen hebben geleerd hun mentale alertheid behouden door het verouderingsproces op bepaalde cognitieve gebieden te vertragen. Bovendien hebben personen die ten minste twee talen spreken een flexibeler brein. Zo zijn ze beter in staat zich aan verschillende situaties aan te passen en kunnen ze snel van de ene activiteit op de andere overgaan.

Lerares voor het bord

Helpt de hersenontwikkeling

Wetenschappers van de Lund Universiteit in Zweden voerden een studie uit. Ze wilden nagaan of de hersenstructuur van een groep proefpersonen enige verandering onderging. Vooral na het leren van een taal in dertien maanden. Ze vergeleken een groep universiteitsstudenten met een groep mensen die een nieuwe taal vloeiend leerden spreken.

Voordat het leerproces van de studiegroep begon, ondergingen de twee groepen een kernspinresonantietest. Dit is een niet-invasieve MRI-techniek om informatie over de hersenstructuur te verkrijgen.

Na dertien maanden studie van een nieuwe taal en het opnieuw herhalen van de MRI ontdekten ze dat, terwijl de hersenstructuur van de universiteitsstudenten onveranderd bleef, bepaalde delen van de hersenen van de studenten van de nieuwe taal gegroeid waren.

De gebieden die veranderingen vertoonden waren de hippocampus, het gebied dat direct verband houdt met het leren van talen. Ook een gebied van de temporale kwab dat te maken heeft met ruimtelijke oriëntatie en drie gebieden van de hersenschors die te maken hebben met taalvaardigheid.

Talen leren verbetert je geheugen

Het vermogen om het geheugen te verbeteren is een van de voordelen van talen leren. Het verwerven van vloeiendheid in een tweede taal dwingt je hersenen om gebieden te gebruiken die eentaligen normaal niet gebruiken.

Bovendien bevordert het spreken van twee of meer talen het ontstaan van nieuwe informatie-associatieroutes. Dit betekent nieuwe en alternatieve routes om een herinnering te bereiken.

Zo worden zowel het kortetermijngeheugen als het langetermijngeheugen versterkt met de vaardigheden die bij het leren van talen gebruikt worden. Merk tenslotte op dat talen een enorme waarde hebben op de werkplek. Maar ook, en vooral, zijn ze de sleutels tot toegang tot andere culturen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.