Supervoorspellers: mensen die toekomstige gebeurtenissen voorspellen

Supervoorspellers zijn niet 100% nauwkeurig met hun voorspellingen, maar ze komen meestal aardig in de buurt. In tegenstelling tot wat velen denken, zijn het meestal anonieme mensen, met een heel open geest en tegelijk heel methodisch.
Supervoorspellers: mensen die toekomstige gebeurtenissen voorspellen
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 02 augustus, 2022

In de regel houden we van informatie die ons een beter idee geeft van wat er in de toekomst zal gebeuren. Daarom zien we alles wat de onzekerheid vermindert als een beloning of bekrachtiging. Sommigen van ons vertrouwen op ons gezond verstand, anderen raadplegen horoscopen, en nog veel meer zitten gewoon te wachten en hopen. Aan de andere kant zijn er de supervoorspellers, een groep denkers die iedereen verbazen met hun vermogen om de toekomst te voorzien.

Supervoorspellers zijn geen waarzeggers, en ze hebben ook geen uitzonderlijke krachten. Het zijn gewone mensen die een manier gevonden hebben om zich in verschillende verschijnselen te verdiepen, ze grondig te leren kennen, en vast te stellen wat er in de toekomst met ze zal gebeuren. Hoe doen ze dat echter?

Dit was de vraag die Philip Tetlock (Engelse link), een Canadese psycholoog, in 1987 stelde. In die tijd leek het erop dat een kernoorlog op het punt stond uit te breken. Daarom wijdde Tetlock zich aan het verzamelen van de prognoses van de deskundigen en ontdekte dat die mislukt waren.

Desalniettemin waren veel andere anonieme proefpersonen in staat geweest te voorzien wat er zou gaan gebeuren. Dit waren de supervoorspellers.

Voor supervoorspellers zijn overtuigingen hypothesen die getest moeten worden, geen schatten die bewaakt moeten worden.”

-Philip Tetlock-

Vrouw denkt na
Supervoorspellers hebben een bijzonder vermogen om zich in verschijnselen te verdiepen en ze te analyseren en te voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren.

Een onthullend vervolg

In 1987 begon Phillip Tetlock aan de moeilijke taak om de voorspellingen van 300 deskundigen bijeen te brengen. Dit waren, over het algemeen, mensen die op de televisie verschenen of voor prestigieuze publicaties schreven. Het soort intellectuelen dat we geneigd zijn te raadplegen als er twijfels zijn over bepaalde zaken.

Uiteindelijk, en denkend dat hij verschillende supervoorspellers voor was, slaagde Tetlock erin het niet onaanzienlijke aantal van 27.500 voorspellingen bijeen te brengen. Vervolgens deed hij het moeilijkste: hij wachtte. In feite liet hij 18 lange jaren voorbijgaan. Toen zette hij de voorspellingen van de deskundigen tegenover de ruwe werkelijkheid.

Hij ontdekte wat hij gevreesd en tegelijk verwacht had. De juiste voorspellingen waren gering en zwak, terwijl de onjuiste veel voorkwamen. Het opvallendste was dat hoe beroemder en beruchter de voorspellers waren, hoe minder hun successen. Betekende dit dat niemand gebeurtenissen met een voldoende mate van geldigheid kon voorspellen?

Een herhalingsexperiment

Tegen 2011 was Tetlock toe aan een ambitieuzer experiment. Deze keer bracht hij in totaal 20.000 analisten bijeen. Aan sommigen gaf hij informatie over de methoden die beschikbaar zijn om voorspellingen te doen. Anderen leidde hij op in het berekenen van waarschijnlijkheden. Terwijl sommigen alleen moesten werken, moesten anderen dat in een groep doen.

Allen kregen vragen over geopolitieke gebeurtenissen van belang. Bijvoorbeeld een mogelijke gewapende inval in Irak of de economische toekomst van Griekenland. Het gezamenlijke werk kreeg de naam The Good Judgment Project.

De onderzoeker ontdekte dat training ervoor had gezorgd dat velen hun voorspellingen hadden verbeterd. Bovendien gaf teamwerk veel betere resultaten dan individueel werk. De constante bleef echter: de grote deskundigen konden de gebeurtenissen niet voldoende voorzien.

Ditmaal waren er personen die als supervoorspellers werden geclassificeerd. Zowel Tetlock als andere geleerden stelden toen een vraag: hoe doen ze dat? Het antwoord dat tot nu toe gegeven is, hangt samen met het soort denken dat ze hanteren.

Man denkt na
Supervoorspellers zien een verschijnsel vanuit verschillende invalshoeken.

De oude vossen

De filosoof Isaiah Berlin schreef in de 19e eeuw een essay waarin hij intellectuelen in twee groepen verdeelde: egels en vossen. De eersten zagen de wereld door een theorie of een leer, zoals in het geval van Plato, Marx, en Hegel, onder anderen.

Vossen daarentegen waren eclectisch en namen graag verschillende perspectieven aan om een verschijnsel te analyseren. Shakespeare, Aristoteles, en Balzac waren vossen.

Het bleek dat supervoorspellers geen vossen waren. Ze gokten niet, maar gebruikten liever meerdere modellen om het verschijnsel vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ze waren sceptisch, voorzichtig, en scrupuleus in hun beweringen. Om dezelfde reden waren ze niet beroemd. Dit soort mensen waren geen showmannen.

Dit is wat de super-voorspellers gemeen hadden:

  • Ze gingen goed om met statistiek en ook waarschijnlijkheden.
  • Ze hadden een groot reflecterend vermogen. Zo analyseerden ze bijvoorbeeld hun eigen analyses en deden er wat langer over om conclusies te trekken.
  • Zij controleerden herhaaldelijk wat ze naar voren brachten, op zoek naar eventuele fouten.
  • Ze waren geweldige onderzoekers en verdiepten zich volledig in het onderwerp dat aan de orde was. In feite voerden ze grondig onderzoek uit als voorfase van al hun werk.
  • Ze wisten hoe ze moesten afleren en waren niet getrouwd met theorieën, doctrines, of conclusies. Bovendien wisten ze nieuwigheden op te sporen die het panorama veranderden. Ze wisten zich ook los te maken van modellen die geen efficiëntie toonden.

Conclusie

Het is duidelijk dat supervoorspellers mensen zijn die intensief en uitvoerig gebruik maken van hun intellectuele vermogens. Het zijn ook uiterst methodische mensen. Roger Babson behoorde tot die groep. Hij was de intellectueel die tegen alle grote economen inging en de Grote Crash van 1929 in de Verenigde Staten aankondigde.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Tetlock, P. E. (2003). Thinking the unthinkable: Sacred values and taboo cognitions. Trends in cognitive sciences, 7(7), 320-324.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.