Hoe kan stress jouw onderhandelingen beïnvloeden?

Hoe kan stress jouw onderhandelingen beïnvloeden?

Laatste update: 30 januari, 2019

Kan stress jouw onderhandelingen beïnvloeden? Iemand onder druk zetten om een beslissing te nemen en hen dwingen te kiezen voor wat wij willen, zijn onderhandelingsstrategieën die overal in de zakenwereld gebruikt worden.

Het doel is om de andere persoon in de war te brengen. Door hun aandacht af te leiden van de belangrijke elementen kunnen we hen zover krijgen dat ze doen wat wij willen. We zullen echter niet altijd de kans hebben om het volledige proces te leiden. Soms zullen we toch moeten onderhandelen.

Een onderhandelingsproces vereist meer dan alleen maar weten hoe je moet communiceren en de dingen op een handige manier uitleggen. Het is ook nodig dat we stress beheersen.

Dit is vooral belangrijk als we beslissingen haastig moeten nemen en deals snel sluiten. Als de tijd opraakt en we moeten een onmiddellijk antwoord geven, dan kunnen onze stressniveaus stijgen.

“Telkens als je een succesvolle onderneming ziet, dan heeft iemand ooit een moedige beslissing genomen.”

-Peter Drucker-

Stress tijdens onderhandelingen

We hebben gezien dat stress kan opduiken wanneer we over iets onderhandelen. Dit gebeurt vooral wanneer we het gevoel hebben dat we onder druk staan. Stress kan soms echter ook positief zijn. De sleutel is om te weten hoe we ermee moeten omgaan.

Er zijn vele onderliggende redenen die ons overweldigd kunnen laten voelen wanneer we aan het onderhandelen zijn. Een slechte onderhandeling kan gebeuren als gevolg van een misverstand met onze baas of met collega’s.

Een project dat niet op tijd afgeleverd werd en het bedrijf een slecht imago geeft of een overdreven werkbelasting zijn ook factoren die stress veroorzaken.

Stress verminderen tijdens onderhandelingen

Wanneer stress ons dus overvalt, is het eerste wat we voelen een overweldigende gewaarwording. Ideeën stapelen zich dan op in onze geest en verhinderen dat we helder kunnen denken.

In plaats van het op een ordentelijke en rustige manier te doen neemt chaos het over. Dat is ook de reden dat de kans groter is dat we in de war zullen zijn als we tegelijkertijd gestrest zijn en moeten onderhandelen. Dit kan onze beslissingen beïnvloeden.

Soms kan stress ervoor zorgen dat we proberen te ontsnappen. We beginnen dan nog meer druk te voelen. De druk wordt zo groot dat we weg willen uit de situatie.

Het kan ons zelf een gevoel van onzekerheid geven en alsof we niet weten hoe we moeten handelen of hoe we met het conflict moeten omgaan dat kan optreden. Soms gebeurt het ook dat we ons onverbiddelijk opstellen tegenover de andere persoon of onze meningen niet uiten.

“Het belangrijkste in communicatie is horen wat er niet gezegd wordt.”

-Peter Drucker-

Hoe kan je stressfactoren verminderen die jouw onderhandelingen beïnvloeden?

Als we toegeven aan stress, dan zullen de gevolgen negatief zijn. Het is dus belangrijk dat we leren met stress omgaan. Dit is nodig om te slagen en onszelf niet te laten meeslepen door de druk. Om dit te doen is het fundamenteel dat we met de volgende stappen rekening houden:

Wees goed voorbereid om te onderhandelen

Als we niet goed geïnformeerd zijn, dan is het moeilijk om op een gegronde manier meningen te weerleggen. We moeten dus voldoende kennis hebben over het onderwerp waarover we onderhandelen.

Dat betekent dus dat we de mening van andere collega’s moeten weten vóór de onderhandelingen beginnen. Dit kan ons immers ook helpen om te weten wat we tijdens de onderhandeling kunnen verwachten.

Luister actief

Actief luisteren is in elke onderhandeling een sleutelaspect. Vóór je spreekt, moet je naar de andere persoon luisteren. Wat denken zij? Welk punt willen ze maken? Het is beter om niet overhaast te werk te gaan en snel te willen spreken. Je kan beter vooraf eerst zorgvuldig luisteren.

Gebruik emotionele intelligentie

Als je je tijdens een onderhandeling gestrest begint te voelen, kan het gebeuren dat je jouw stem verheft en niet naar de andere persoon luistert. Het is dus belangrijk dat je blijft ademen, rustig blijft en jouw emoties onder controle houdt.

Tijdens een onderhandeling is het essentieel dat je jouw eigen emoties en die van de andere persoon herkent. Maak dus gebruik van jouw emotionele intelligentie.

Begin de onderhandeling opnieuw

Soms dwalen onderhandelingen af van het centrale doel. Dan kan je de onderhandeling opnieuw opstarten. Hoe doe je dit? Je kan terugkeren naar het begin of gewoon een andere dag opnieuw beginnen wanneer je je beter voelt en genoeg informatie hebt om op een succesvolle manier te onderhandelen.

Neem je tijd

Het is ook van belang dat je weet wanneer je een onderhandeling moet uitstellen of hervatten. Haastig te werk gaan zal jou totaal niet helpen.

“We mogen nooit uit angst onderhandelen. We mogen echter nooit bang zijn om te onderhandelen.”

-John F. Kennedy-

Neem je tijd

Stress kan ons in beweging brengen om onze doelen te verwezenlijken. Als stress echter afkomstig is van onafgebroken druk, dan kan stress jou op een negatieve manier beïnvloeden en jou verhinderen te schitteren.

Je moet dus weten hoe je een onderhandeling moet aanpakken. Leer hoe je je op een onderhandeling moet voorbereiden en hoe je met mogelijke conflicten moet omgaan. Het is ook belangrijk dat je de stress die ermee te maken heeft, kan beheersen. Als je dit alles toepast, dan zal het veel gemakkelijker zijn. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.