Sons of Anarchy en een cultuur van geweld

Sons of Anarchy en een cultuur van geweld
Gema Sánchez Cuevas

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Laatste update: 24 november, 2018

Sons of Anarchy is een Amerikaanse televisieserie die het verhaal vertelt van de motorclub Samcro. Ze leven in Charming, een klein stadje in het noorden van Californië. Ze hebben Charming overgenomen. In ruil voor het uitvoeren van hun onwettige activiteiten bieden ze bescherming en rust aan de mensen die daar leven.

Als gevolg van de rivaliteit tussen andere motorbendes kunnen ze een leven leiden dat losstaat van de criminaliteit om hen heen. Dit komt tot uiting in een soort sociaal contract tussen de club en de bewoners van Charming.

Samcro handelt in wapens van de IRA, een Ierse terreurgroep. De motorclub heeft vele jaren lang banden onderhouden met de IRA. Aanvankelijk was Samcro een groep die op een legale manier hulp en vrije tijd bood om met vrienden door te brengen.

Het werd echter geleidelijk een groep misdadigers. Door de reeks Sons of Anarchy heen onthult Samcro zijn geschiedenis en helpt ons om op die manier de oorspronkelijke waarden van Samcro te begrijpen.

Het ontstaan van motorclubs

De eerste MC’s werden na het eind van de Tweede Wereldoorlog opgericht toen Amerikaanse troepen in de Verenigde Staten toekwamen. De verschillende legerdivisies hadden als kameraden ervaringen gedeeld. Hun kameraadschap tijdens de strijd zorgde voor unieke ervaringen in hun leven. Toen de oorlog eindigde, verdween dit alles echter.

Velen van hen misten hun oorlogsleven, vooral omdat hun dagelijks leven ondraaglijk geworden was. Leden van een motorclub hebben het gevoel dat ze niet passen in de burgerwereld. Ze voelen zich gemarginaliseerd. Ze hebben dingen gezien die niemand anders ervaren heeft. Bovendien hebben ze ook nauwe banden met elkaar gesmeed.

Sons of Anarchy

Deze mannen verlangden echter naar hun nieuwe plek in de maatschappij. Tegelijkertijd verwierpen ze het ook. Ze vormden de MC om die momenten in de oorlog opnieuw te beleven. Motorfietsen waren een vervoersmiddel dat velen kochten omdat ze minder kostten dan auto’s.

Omdat velen van hen een motorfiets hadden, begonnen ze dus meer tijd samen door te brengen. Elke wapenbroeder en bloedbroeder was uitgenodigd om deel te nemen aan uitstapjes, wandelingen en andere plannen van de MC.

Na rellen in de stad Hollister in de jaren ’50 scheidden sommige van deze motorrijders zich af van het traditionele leven van een motorrijder en vormden de beroemde 1%. De American Biker Association (AMA) zei dat 99% van de motorrijders voldeed aan de regels.

Dat betekende dat 1% van de motorrijders niet akkoord ging met de opgelegde sociale normen. Ze werden de Outlaws (vogelvrij verklaarden).

De cultuur van geweld in Sons of Anarchy

Geweld lijkt eigen te zijn aan de maatschappij zelf. Het lijkt een sociaal fenomeen te zijn, gebruikt door een groep die zijn idealen aan andere groepen oplegt. Geweld binnen een culturele context verwijst naar een reeks waarden en normen die gebaseerd zijn op geweld.

In die zin kunnen we geweld begrijpen als een middel om problemen op te lossen. We bestendigen dan gedrag dat dergelijk gedrag opnieuw stimuleert. Het gevolg is dat de mate van geweld alleen maar stijgt. In de reeks kunnen we gemakkelijk zien dat het elke keer nodig is om meer agressiviteit te gebruiken zodat men de controle kan behouden.

Hoe komt dit? De reden is dat die gedragingen die voordien “niet zo ernstig waren,” een onevenredig gewelddadige reactie krijgen. Dat veroorzaakt een nog grotere onderdrukking door de andere partij omdat zij een zelfs nog gewelddadigere reactie bedwingen.

Geweld is eveneens een uiting van respect of opleggen van gezag. In een hiërarchisch systeem overstijgt de eer van het individu en van de club alles. De voorzitter, de leider van de groep moet niet alleen de club in de juiste richting leiden.

Hij moet de club ook begeleiden in de juiste sociale richting. Ze moeten zorgen dat de samenhang in de club bewaard blijft en dat de regels die de samenhang ondersteunen, gerespecteerd worden.

Het belang van de familie in Sons of Anarchy

Het belang van de familie

Het fundament van de motorclub zijn de familiewaarden. Ze zijn niet gewoon vrienden of kameraden maar broeders. Dat betekent dus dat ze deelnemen aan de socialisatie van hun kinderen. Die worden geboren in een milieu waarbij ze voorbestemd zijn om in de voetsporen van hun ouders te treden.

De familie is verantwoordelijk voor de opvoeding van de Sons of Anarchy en voor het bekrachtigen van hun idealen. De kinderen gaan niet naar school omdat ze “geen deel” uitmaken van de maatschappij. De waarden of regels waarmee ze geleid worden, zijn anders.

Dit schept unieke begrippen en ideeën die aangepast zijn aan hun werkelijkheid en overgedragen worden van generatie op generatie. Deze beperking van leren zonder een socialisering toe te laten die verdergaat dan de grenzen van de “familie” verhindert nieuwe generaties om hun visie te verruimen.

De rol van vrouwen

Apart van de motorclub zelf vormen de vrouwen een groep. Ze maken deel uit van de club. Toch behouden ze de traditionele rol die vrouwen door de geschiedenis heen in de maatschappij opnemen: echtgenote en moeder. Op die manier weerspiegelt Sons of Anarchy die vorm van geweld die altijd ten aanzien van het vrouwelijke geslacht bestaan heeft.

Een vrouw moet de vaste vriendin of echtgenote van een clublid worden om deel te kunnen uitmaken van Samcro. Behalve dat, is ze er gewoon om de onmiddellijke verlangens van de man te bevredigen. De vrouw staat voortdurend ter beschikking van de man.

De vrouw is ook de persoon die voor harmonie in de groep zorgt. In deze rol moet ze vele functies vervullen. Samcro hecht veel belang aan de relatie van de vrouw met het clublid. Dat komt omdat ze binnen het familieconcept vinden dat je niet verdient om deel uit te maken van de club als je niet alles aan de club geeft.

Tot slot kunnen we zeggen dat Sons of Anarchy probeert de levensstijl en de waarden te tonen die vele “motorclubs” verenigen. Het gevoel van marginalisatie na de oorlog heeft ertoe geleid dat ze zich van de maatschappij verwijderd hebben en de maatschappij ontkennen. Ze hebben van hun motorfietsen hun leven gemaakt en dat is wat hen definieert. 


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.