Schizofrenie bij kinderen is in het heden een uitdaging voor de toekomst

Geestelijke gezondheid is een onderwerp waar nauwelijks in de wereld over gesproken wordt zonder dat er zoveel taboe op rust. Nu is het belangrijk om aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid van kinderen, omdat sommige signalen vaak onopgemerkt kunnen blijven.
Schizofrenie bij kinderen is in het heden een uitdaging voor de toekomst
Sergio De Dios González

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Sergio De Dios González.

Geschreven door Raquel Lemos Rodríguez

Laatste update: 10 februari, 2024

Schizofrenie is een stoornis die zich zelden in de kinderjaren begint te vertonen. Maar helaas zien we ook sommige gevallen van schizofrenie bij kinderen optreden.

Schizofrenie bij kinderen bestaat dus. Net als volwassenen ervaren deze kinderen hallucinaties en wanen die verward kunnen worden met “spelletjes” of “denkbeeldige vrienden.”

Bovendien zal een vroegtijdige tussenkomst net als bij volwassenen de verwachting omtrent de verdere ontwikkeling van de stoornis enorm verbeteren. Het is dus een goed idee de specifieke kenmerken te kennen van schizofrenie bij kinderen.

Een diagnose van deze stoornis moet altijd door een specialist gesteld worden. Wanneer de diagnose vroegtijdig gesteld is, dan kan dit de invloed die het op het leven van een kind heeft, erg verminderen. Maar om dit te doen moet je een echte race tegen de klok beginnen.

Schizofrenie bij kinderen komt niet erg veel voor, vandaar het bestaande gebrek aan kennis.

 Share

Schizofrenie bij kinderen

Wat zijn de oorzaken van schizofrenie bij kinderen?

Net als vele andere stoornissen heeft schizofrenie bij kinderen een heel belangrijk genetisch aspect. Er is met andere woorden een grotere kans als ook andere personen in de familie deze stoornis hebben.

Sommige studies hebben schizofrenie bij kinderen ook in verband gebracht met een familiegeschiedenis van angststoornissen of van ADHD.

Toch zijn er ook andere omstandigheden waarmee deze stoornis te maken kan hebben. Als er bijvoorbeeld complicaties bij de geboorte waren, dan kan dit leiden tot een abnormale neurologische ontwikkeling.

Schizofrenie wordt een chronische aandoening tijdens de kindertijd. Elke vorm van behandeling zal dus levenslang zijn.

 Share

Hoe kunnen we weten of een kind deze stoornis heeft? Om deze diagnose te stellen moet een persoon nagaan of hij stemmen hoort die meestal negatief of onaangenaam zijn. Hij moet ook controleren of hij dingen ziet, zoals mensen, voorwerpen of kleuren die er eigenlijk niet zijn.

Het is belangrijk dat je aan deze dingen echt aandacht besteedt. Want ouders kunnen de waarschuwingssignalen verwarren met “denkbeeldige vriendjes.” Het laatste woord omtrent de diagnose ligt in elk geval bij de specialist.

De ontwikkeling en de verwachting omtrent verbetering van schizofrenie bij kinderen

Zoals we in het begin al vermeld hebben, heeft schizofrenie bij kinderen geen erg hoopvolle prognose. Dit komt omdat hoe vroeger deze stoornis optreedt, hoe groter  de invloed meestal is op het leven van de patiënt. Het zal ook hun levensstijl meer bepalen, dus in dit geval, het leven van het kind.

Bovendien is het in de kinderjaren dat kleintjes beginnen te praten, te stappen en hun motorische functies te ontwikkelen. In het geval van schizofrenie bij kinderen zal dit allemaal aangetast worden.

Deze kinderen zullen beginnen met rare gezichten te trekken en rare lichaamshoudingen aan te nemen. Ze kunnen het ook moeilijk hebben om met anderen om te gaan en om ideeën op een samenhangende manier uit te drukken.

Schizofrenie bij kinderen

Dat is de reden waarom deze stoornis een negatieve invloed kan hebben op de ontwikkeling van andere processen zoals taal, motorische vaardigheden of het sociale proces. Kinderen met deze diagnose zullen moeilijkheden ervaren om zichzelf op een natuurlijke manier uit te drukken. Of ze zullen dit wel doen en vreemde dingen zeggen, zelfs al kijk je met een open geest omdat je weet wat voor gekke dingen kinderen op die leeftijd kunnen doen of zeggen.

De behandeling van schizofrenie bij jonge kinderen

Hoe kan de psychologie een kwestie als deze aanpakken? Eerst zal geprobeerd worden om de achteruitgang die door deze aandoening veroorzaakt wordt met medicatie af te remmen. Het idee is om het kind in evenwicht te brengen en de symptomen te beheersen.

De behandeling met medicatie zal het voor de psycholoog ook mogelijk maken om in de best mogelijke omstandigheden met het kind te werken. Door de symptomen onder controle te houden, zal het kind een veel meer ontvankelijke houding hebben.

Zodra de medicatie aangepast is, is het belangrijk het kind te leren om een onderscheid te maken tussen zijn hallucinaties en de werkelijkheid. Ze zullen ook werken aan de motorische en de taalvaardigheden. Op die manier zorgen ze ervoor dat de achterstand in de ontwikkeling, als er daarvan al sprake is, zo klein mogelijk zal zijn.

Ook de sociale interactie mag niet verwaarloosd worden. Want de kinderen die aan schizofrenie lijden, moeten de middelen verwerven die ze nodig hebben om met andere kinderen van hun leeftijd om te gaan.

De psychologen werken ook met de ouders. Ze leren hen positieve reacties aan, die ze kunnen gebruiken in situaties die als gevolg van de stoornis kunnen optreden. Het is namelijk erg belangrijk om in de sociale omgeving van het kind bewustzijn aan te moedigen.

Men is al begonnen met de diagnose van schizofrenie bij kinderen vast te stellen op de vroege leeftijd van één jaar.

Schizofrenie bij kinderen

Het belang van een vroegtijdige diagnose

Vooral op een jonge leeftijd is een vroegtijdige diagnose enorm belangrijk. Laat de symptomen niet erger worden voor je dan pas een deskundige raadpleegt en nagaat wat er gebeurt. Als je het op die manier doet, dan zal de achteruitgang veel groter zijn. Bovendien zullen ook de verwachtingen wat betreft verbetering drastisch verminderen.

Bekijk het niet als “het spel van een kind.” Want misschien zal je na verloop van tijd beseffen dat het een duidelijk waarschuwing was dat er iets verkeerd was.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.