Positieve herinneringen kunnen je helpen om depressie te bestrijden

Positieve herinneringen kunnen je helpen om depressie te bestrijden

Laatste update: 19 juni, 2019

Je leuke momenten herinneren kan helpen om je beter te voelen. Positieve herinneringen kunnen echt krachtig zijn voor jouw geestelijk welzijn. Het zal je niet alleen helpen om je emoties beter te regelen. Ze kunnen ook een positief effect hebben op een depressie die het gevolg is van stress.

Een groep wetenschappers heeft een experiment op laboratoriummuizen uitgevoerd om dit effect te onderzoeken. Ze ontdekten dat het kunstmatig opnieuw activeren van goede herinneringen een depressie als gevolg van stress kan onderdrukken. Laten we eens dieper ingaan op hun bevindingen.

Kunstmatig teweeggebrachte positieve herinneringen

Deze studie toonde het verband aan tussen positieve herinneringen en depressie. Het werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Onderzoekers van het RIKEN-MIT Center for Neural Circuit Genetics, het RIKEN Brain Science Institute in Japan en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben deze studie uitgevoerd.

Het onderzoek voerden ze uit in het Tonegawa Laboratorium. Susumu Tonegawa is de directeur van het RIKEN Brain Science Institute en professor aan het MIT. In 1987 kreeg hij de Nobelprijs voor zijn ontdekking van de diversiteit in antilichamen. De studie waarover dit artikel gaat, pakt de kwestie aan of een positieve herinnering een negatieve kan overschrijven.

Kunstmatig teweeggebrachte positieve herinneringen

Om deze vraag te beantwoorden maakten de onderzoekers gebruik van gentechnologie. De doelstelling was om muizen te creëren waarin ze geheugencellen konden markeren terwijl herinneringen geschapen werden.

Nadien zouden ze dan in staat zijn om met een optische vezel deze herinneringen opnieuw te activeren. Deze optische vezel straalt een blauw licht uit en is op dezelfde plaats ingeplant. Het onderzoeksteam kon de geheugencellen dan activeren die tijdens vorige ervaringen gecreëerd werden.

Om het systeem uit te testen stelden ze mannelijke muizen bloot aan een positieve ervaring. In dit geval was een vrouwelijke muis zien de positieve ervaring. Ze creëerden dan een herinnering aan deze gebeurtenis. Daarna stelden ze de muizen bloot aan een stressvolle ervaring die tot een toestand leidde die lijkt op depressie.

Terwijl de muizen depressief waren, gebruikten de onderzoekers de lichten om de gyrus dentatus (of getande winding, is een deel van de hippocampus) bij sommige muizen te stimuleren. Op die manier activeerden ze de cellen van de positieve ervaring opnieuw.

Positieve herinneringen opslaan is essentieel

Tot hun verrassing was er sprake van een verbetering van de depressieve gemoedstoestand bij de muizen. Daarnaast stelden ze ook vast dat nog twee andere hersengebieden samenwerkten met de gyrus dentatus om de positieve herinneringen opnieuw te activeren: de nucleus accumbens en de basolaterale kern van de amygdala.

Anderzijds wilden de onderzoekers ook nagaan of deze vorm van herstel van een depressie blijvende veranderingen in de hersencircuits kon inhouden. Ze wilden dus met andere woorden weten of dit zelfs zonder de lichtstimulatie zou blijven duren.

Met dit doel voor ogen dienden de wetenschappers de gyrus dentatus gedurende meer dan vijf dagen chronische lichttherapie toe. Ze ontdekten dat dit een garantie bood voor een duurzame her-activering van de positieve herinneringen.

De muizen die deze therapie kregen, waren bestand tegen de negatieve effecten van een depressie als gevolg van stress. Dit laat vermoeden dat het opslaan van positieve ervaringen in het geheugen kan helpen om de gemoedstoestand te verbeteren.

We kunnen deze herinneringen dus gebruiken om de negatieve effecten van stress te onderdrukken of te overschrijven. Dit kan een nieuwe manier betekenen om het gemoed onder controle te houden.

Wat betekenen deze resultaten?

De resultaten van het onderzoek

De resultaten van dit onderzoek hebben belangrijke gevolgen voor stemmingsstoornissen zoals depressie. Bovendien geven de bevindingen ook meer inzicht in stress.

Wetenschappers begrijpen de interactie tussen positieve of negatieve ervaringen en de overeenstemmende herinneringen nog steeds niet heel goed. Toch openen deze bevindingen de weg naar nieuwe aandachtsvelden op vlak van de therapie bij stemmingsstoornissen.

Het onderzoek stelt dat positieve herinneringen de effecten van een depressie als gevolg van stress kunnen veranderen. Toch stelden de onderzoekers ook dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Wellicht ook interessant voor jou

Uchronieën, de mogelijkheid om het verleden te veranderen
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Uchronieën, de mogelijkheid om het verleden te veranderen

Uchronieën zijn alternatieve beschrijvingen van de geschiedenis waarin het verleden veranderd wordt. Het is een vorm van fictie.