Onverdraagzame mensen hebben een aantal houdingen gemeen

Wat hebben onverdraagzame mensen met elkaar gemeen? Ben jij zelf verdraagzaam? En waar moet je op letten? Dat is waar dit artikel over gaat.
Onverdraagzame mensen hebben een aantal houdingen gemeen
Gema Sánchez Cuevas

Beoordeeld en goedgekeurd door de psycholoog Gema Sánchez Cuevas.

Geschreven door Pedro González Núñez

Laatste update: 03 juli, 2024

Hoe zie jij jezelf? Heb je ooit al een seconde stilgestaan en nagedacht over hoe andere mensen jou zien? Want er zijn bepaalde gemeenschappelijke houdingen die onverdraagzame mensen met elkaar delen. Het is dus mogelijk dat jij of ik dat ook doen. Wil je ontdekken of dit zo is?

Het is niet gemakkelijk om oprecht verdraagzaam te zijn. Dat is dan ook de reden dat we soms voor een verrassing komen te staan wanneer we van onszelf denken dat we tolerant zijn. Want we werken niet altijd genoeg aan verdraagzaamheid om onszelf echt verdraagzaam te kunnen noemen.

Het is net als Jaime Balmes zegt: “je bent niet tolerant als je onverdraagzaamheid niet kan verdragen.” De vraag is dus of jij tolerantie verdraagt.

Verdraag jij onverdraagzaamheid?

Vóór we hierin te ver gaan, vermelden we een eenvoudige oefening die Pablo Morano voorstelt, een deskundige in persoonlijke groei. Deze handleiding bevat een reeks vragen die ons een waarheidsgetrouwe graad kan geven van waar we ons op de zogenaamde tolerantieschaal bevinden.

Onverdraagzame mensen

Ben jij iemand die dingen die anders zijn, verwerpt? Zeg je onmiddellijk nee tegen ongewone, vreemde ideeën en kijk je er zelfs uiteindelijk op neer? Ben jij een persoon die zich ergert wanneer mensen met andere meningen meer kansen lijken te krijgen om hun mening te uiten? Denk jij dat iedereen op dezelfde manier als jij moet denken?

Als je op één van deze vragen ja geantwoord hebt, dan betekent dit dat je in zekere mate onverdraagzaam bent. We hebben het hier over niveau’s. Want als we een lijn zouden trekken tussen “verdraagzaamheid” en “onverdraagzaamheid”, dan bevinden we ons ergens langs deze lijn.

We bedoelen hiermee dat de antwoorden op deze vragen niet allemaal hetzelfde gewicht hebben. Ze wijzen ook niet allemaal in dezelfde richting. Want we bezitten allemaal een zekere graad van verdraagzaamheid of onverdraagzaamheid. Dit hangt af van de omstandigheden en van onze persoonlijkheid.

“Verdraagzaamheid is de bron van vrede en onverdraagzaamheid is de bron van wanorde en conflict.”

-Pierre Bayle-

Onverdraagzame mensen hebben bepaalde houdingen gemeen

Onafhankelijk van andere persoonlijke kenmerken zijn er bepaalde houdingen die onverdraagzame mensen vaak hebben. Het is een aanleg die altijd verbonden is met een starre manier van denken. We willen hier enkele van de meest zichtbare houdingen belichten…

Fanatisme

In het algemeen vertoont een onverdraagzaam persoon fanatisme wanneer hij zijn overtuigingen en standpunten verdedigt. Dit kan in een politiek of religieus gesprek gebeuren. Ze zijn dan niet in staat om te argumenteren of te discussiëren zonder een extreme gedachtegang te volgen. Want ze denken dat de manier waarop zij de dingen zien de enige manier is. Eigenlijk zullen ze proberen om hun visie op de wereld aan de anderen op te dringen.

Psychologische starheid

Onverdraagzame mensen zijn bang van alles dat anders is. Dit wil zeggen dat ze star zijn in hun psychologie. Want ze hebben het moeilijk om te aanvaarden dat andere mensen verschillende filosofieën en perspectieven kunnen hebben. Ze nemen dus afstand van alles dat niet bij hun manier van denken past. Ze zullen het niet aanvaarden. Het kan er zelfs voor zorgen dat ze zich angstig voelen.

Een betweter zijn maar eigenlijk niet alles weten

Onverdraagzame mensen hebben het gevoel dat ze zich moeten verdedigen tegen de mensen die anders zijn of anders denken. Dus gaan ze dingen mooier maken of verzinnen. Ze stellen theorieën als feiten voor en gedragen zich als kenners van onderwerpen waarover ze eigenlijk niets weten.

Bovendien aanvaarden ze geen andere gezichtspunten dan hun eigen standpunt. Ze luisteren ook niet en ze denken dat hun bekrompen houding gerechtvaardigd is. Soms gaan ze zelfs over tot beledigingen of agressiviteit als ze het gevoel hebben dat ze tegen de muur staan of geen argumenten meer hebben.

Onverdraagzame mensen

Hun wereld is eenvoudig en mist diepgang

De kijk van onverdraagzame mensen op de wereld is veel eenvoudiger dan de wereld werkelijk is. Aangezien ze niet luisteren, staan ze dus ook niet open voor andere standpunten en manieren van denken. Hun wereld is dus zwart-wit.

Dat houdt ook in dat ze dingen denken als “je staat achter mij of je bent tegen mij”… “iets is lelijk of mooi”… “juist of verkeerd.” Ze beseffen dus niet dat er tussen zwart en wit veel grijs kan zijn. Wat ze nodig hebben, is veiligheid en zekerheid, ook als het niet reëel is.

Onverdraagzame mensen klampen zich vast aan routines

In het algemeen houden ze meestal niet van onverwachte of spontane dingen. Ze houden zich stevig vast aan hun routines. Dit zijn immers dingen die ze goed kennen en die hen veiligheid en rust bieden. Want anders raken ze uitermate gemakkelijk gestrest of gefrustreerd.

Ze hebben problemen met relaties

Typisch voor onverdraagzame mensen is het gebrek aan empathie. Dit kan hen ernstige sociale problemen bezorgen. Deze mensen moeten immers corrigeren, domineren en altijd hun standpunt opdringen. Dat zorgt ervoor dat ze zich omringen met passieve mensen of mensen met weinig zelfvertrouwen. Want anders worden hun interacties onmogelijk of te ingewikkeld.

Ze zijn vaak extreem jaloers

Een onverdraagzaam persoon zal het moeilijk hebben om het succes van iemand anders te aanvaarden. Want die persoon zal zich altijd op een ander niveau bevinden en als gevolg daarvan is hun niveau dan verkeerd. Als die persoon dan ook nog eens een openere en verdraagzamere manier van denken heeft, zal de onverdraagzame persoon zich ongemakkelijk voelen. Hun angstgevoelens zullen vermeerderen omdat het vanuit hun standpunt verkeerd is. Bovendien kunnen ze diep van binnen ook jaloers zijn.

“De vijand is niet fundamentalisme, het is onverdraagzaamheid.”

-Stephen Jay Gould-

Dit zijn gemeenschappelijke houdingen die we in meer of mindere mate bij onverdraagzame mensen zien. Herken je jezelf in één van deze kenmerken? Als dat zo is, houd er dan vandaag nog mee op. Geloof ons – je zal gelukkiger zijn en je leven zal meer vervulling kennen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.