Borderline-persoonlijkheidsstoornis: het leven zwart-wit zien

Borderline-persoonlijkheidsstoornis: het leven zwart-wit zien

Laatste update: 05 juli, 2017

Heftige emoties, steeds terugkerende gedachten van zelfpijniging, zelfmoordpogingen, intolerantie voor frustratie, en chronische gevoelens van eenzaamheid zijn slechts enkele van de symptomen van borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Er zijn een hoop mensen die het bestaan van deze stoornis ontkennen. Dit komt doordat BPS, vanwege de brede reeks symptomen die het kan veroorzaken, niet makkelijk te herkennen is. Sommige van de symptomen komen overeen met de symptomen van andere aandoeningen, zoals depressie en angst.

“Het is heel makkelijk om de controle te verliezen…”

-Anoniem-

Mensen die van het ene uiterste naar het andere uiterste gaan

Mensen die last hebben van borderline-persoonlijkheidsstoornis gaan voortdurend van het ene uiterste naar het andere: van zich zeer goed voelen naar zich uitermate slecht voelen. Ze zijn niet in staat om een evenwicht te creëren en in stand te houden, en als dit ze wel lukt, dan is dit maar voor heel even.

Deze stoornis doet zich doorgaans al op zeer jonge leeftijd voor, meestal gedurende de adolescentie, hoewel het soms pas gediagnosticeerd wordt wanneer iemand al volwassen is. Dit komt doordat de stemmingswisselingen en emotionele ups en downs ook verklaard kunnen worden door de hormonale veranderingen die zich voordoen tijdens iemands adolescentie.

Borderline-persoonlijkheidsstoornis BPS

BPS gaat echter niet vanzelf over. Zonder de juiste diagnose, zal de stoornis zich alleen maar verder ontwikkelen en een hoop leed veroorzaken. Wil je meer te weten komen over de eigenschappen van mensen die aan deze stoornis lijden?

  • Wanneer deze mensen het gevoel hebben alsof ze in de steek worden gelaten, of dit nu werkelijk zo is of ze het zich alleen maar inbeelden, doen ze een wanhopige poging om dit te voorkomen. Dit is het moment waarop de zelfmoordbedreigingen en de zelfpijniging beginnen.
  • De relaties die ze onderhouden met andere mensen zijn zeer intens en gaan meestal gepaard met een ideaalbeeld van de andere persoon, een beeld dat later verandert in minachting.
  • Ze hebben problemen met hun identiteit en weten niet wie ze zijn, waarbij ze wanhopig proberen om hun plek in de wereld te vinden.
  • Ze zijn uitermate impulsief, waardoor ze zichzelf vaak pijn doen, lijden aan eetstoornissen en drugs innemen.
  • Veel mensen die aan borderline-persoonlijkheidsstoornis lijden geven aan dat ze een chronisch gevoel van innerlijke leegte ervaren dat ze op allerlei verschillende manieren proberen op te vullen.

“Een constant niveau van intense vernietiging…”

-Anoniem-

Dit zijn enkele van de realiteiten die mensen met borderline-persoonlijkheidsstoornis ervaren, hoewel het belangrijk is om je voornamelijk te richten op de meest opvallende: zelfpijniging. Mensen die aan BPS lijden weten niet hoe ze met hun emoties om kunnen gaan, en ze ervaren hun emoties zo intens dat zelfpijniging hun enige uitweg is.

Borderline-persoonlijkheidsstoornis BPS

Deze pijniging wordt doorgaans geuit in de vorm van problemen als eetstoornissen (weigeren om te eten of juist geregeld vreetbuien hebben en vervolgens opzettelijk alles uitspugen).

Chaotische relaties en onevenwichtige emoties

Naast de innerlijke leegte die ze voelen en de intense emoties waar ze mee om proberen te gaan, hebben mensen met BPS ook te kampen met interpersoonlijke relaties. Dit is het vlak waarop ze voortdurend tegen een muur oplopen waar ze onmogelijk overheen kunnen komen.

Deze stoornis ontwikkelt zich doorgaans tijdens de jeugd. De factoren die invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van BPS zijn mishandeling, slechte communicatie binnen het gezin, een gezin dat uit elkaar valt, verlating tijdens de jeugd of adolescentie etc.

Borderline-persoonlijkheidsstoornis BPS

Deze factoren geven allemaal een voor en na aan in hun relaties. Een voortdurende zoektocht naar de persoon die hen zal bevrijden van de leegte die ze in zichzelf ervaren, maar ook de voortdurende frustratie van het niet vinden van deze persoon. Dit zorgt er alleen maar voor dat hun relaties vroeg of laat giftig worden.

“Ik was bang, ik was kwetsbaar… mijn relaties liepen nooit goed af en dat was allemaal mijn schuld.”

-Anonieme getuigenis van iemand met BPS-

Zelfs binnen hun vriendschappen kan een leugen of bedrog al resulteren in een neerwaartse spiraal van teleurstelling die overgaat in razernij en daarna in verdriet. De situatie wordt onhoudbaar, en soms zijn mensen met BPS geneigd om zichzelf af te sluiten van de wereld om verdere teleurstelling te kunnen voorkomen.

Het is normaal dat deze mensen, oog in oog met al deze omstandigheden, angststoornissen en depressies ontwikkelen, waardoor het moeilijker wordt om borderline-persoonlijkheidsstoornis vast te stellen.

Met behulp van de juiste behandeling, kan deze stoornis onder controle worden gehouden en kunnen de mensen die er last van hebben heel goed een normaal leven leiden. De ups en downs zullen zich een stuk minder vaak voordoen, en hun relaties zullen enorm verbeteren. Ook zullen ze verantwoordelijk met hun baan om kunnen gaan (vaak zijn mensen met BPS geneigd om hun baan voortdurend op te zeggen, of doordat ze meerdere dagen gewoonweg niet in staat zijn om uit bed te komen en hun taken te volbrengen hun baan telkens te verliezen).

Borderline-persoonlijkheidsstoornis komt vaker voor dan je zou denken.

Het leven is niet zwart-wit; er zijn een hoop nuances die mensen met BPS niet waar kunnen nemen. Hun hooggevoeligheid en emotionele overbelasting zorgen ervoor dat ze tussen twee uitersten heen en weer bewegen. Hoewel het absoluut niet makkelijk is, kan de juiste behandeling hen wel helpen om vooruit te komen.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.