7 levenswijs- en waarheden die we voortdurend vergeten

7 levenswijs- en waarheden die we voortdurend vergeten

Laatste update: 17 juni, 2017

Het blijft verbazingwekkend hoe eenvoudig we de belangrijkste levenslessen keer op keer weer vergeten, en veronachtzamen. In de loop der tijd negeren we – meer en meer – de moraal van ons existentiële verhaal, verdringen we het naar de achtergrond, en vallen we telkens terug – hoe tragisch eigenlijk – in onze oude gewoonten. Alsof er een soort geestelijke zwaartekracht bestaat die ons steeds opnieuw naar beneden drukt, naar vaste, vertrouwde grond onder de voeten, te weten: het rigide keurslijf van onze zogeheten comfortzone,  inclusief alle ondeugden en zich-schrap-zettende stagnatie die daarbij horen.

Juist daarom wilden we vandaag een aantal waar- en wijsheden met jullie delen – over het leven – die, qua ervaring, het verschil kunnen maken tussen ‘hemel’ en ‘hel’ (op aarde). Het zijn aanbevelingen en getuigenissen die – in al hun nuance – universeel toepasbaar en geldend zijn.

‘Wees bescheiden genoeg om je fouten toe te geven, intelligent genoeg om van ze te leren, en volwassen genoeg om ze recht te zetten.’

Levenswaarheden die we ons herhaaldelijk dienen te her-inneren

Waarom is het nodig om deze levenslessen zo frequent intern te ‘repeteren’? Omdat het ons helpt ons te focussen op onze doelen, die daadwerkelijk te bereiken, en om in onszelf, en onze groei, te geloven. Door je misschien wel dagelijks te bezinnen op deze pregnante en pragmatische reflecties, creëer je actief momentum voor het realiseren van je ambities.

Tegelijkertijd zal deze beoefening bijdragen aan een zich-verdiepende emotionele stabiliteit en innerlijke balans – waar op den duur een gevoel van globaal welzijn uit zal ontstaan dat de robuuste basis vormt van onze meest onvervreemdbare eigenwaarde.

1. Vergeven vereist geen verontschuldiging

Waarom willen we vaak per se en expliciet excuses horen, voordat we iemand vergeven? Waarschijnlijk omdat sommige mensen ons dusdanig gekrenkt en gepijnigd hebben dat we de gebeurtenis onmogelijk kunnen vergeten. Deze instinctieve pitbull-reflex veroorzaakt zo veel wrok dat we al gauw extreem verbeten en verbitterd raken. Zonder dat we het direct doorhebben, verstrikken we onszelf in een vicieuze cirkel van woede, haat en wraaklust.

Waarheden

Waarom is vergeving zo moeilijk? Omdat onze trots het ons belet negatieve ervaringen uit het verleden – waar anderen schuldig aan en verantwoordelijk voor waren –  achter ons, en los te laten.  Onze geest beeldt zich – overigens onterecht – in dat vergeven hetzelfde zou zijn als ‘vernedering’ of ‘onderwerping’, terwijl het in de praktijk juist onmiskenbaar een bevrijdende daad van liefde blijkt.

Door je hand over je hart te halen, en de zwarte bladzijde om te slaan, ontlast je jezelf van al die zwaar op je schouders drukkende negatieve emoties die je al lang geen dienst meer bewijzen, of dat zelfs nooit hebben gedaan. Zelfs zonder een ‘sorry’ of een ‘het spijt me’ te ontvangen, kun je wel degelijk iemand vergeven, en zo op eigen initiatief het helende transformatieproces beginnen waarin oud zeer de alchemistische brandstof wordt van je voortschrijdende verlichting.

2. Je leeft het leven dat je zelf gecreëerd hebt

Denk je dat je gewoon een pechvogel bent? Vermoed je bij voorbaat dat de wereld tegen jou gekant is? In tegenstelling tot zulke zelfbechoogelende en ontgoochelende passieve slachtoffer-overtuigingen, is je leven – in hoofdlijnen – toch echt het resultaat van, of anders op zijn minst in hoge mate beïnvloedbaar door, je eigen doen en laten. Waar wacht je (nog) op? Uiteindelijk kan alleen jij verandering brengen in je situatie.

Veel mensen menen in de maling te zijn genomen door het (nood)lot, dat wil zeggen: de oorzaak van hun tegenslag en ontbering ligt – zo luidt althans de klacht – buíten henzelf. Zij spreken zichzelf stellig vrij van iedere medeplichtigheid, terwijl ze wel degelijk de macht en mogelijkheid hebben om – wat betreft hun benarde positie en omstandigheden – het tij op eigen kracht te keren.

Herpak jezelf, laat je niet intimideren, en kijk niet om. Pech bestaat niet. Eerder een latente angst om (überhaupt) risico’s, en beslissingen, te nemen. Zelfs als je tot de conclusie komt: ‘er is geen uitweg’ – is die er wel! Waag de sprong in het diepe, treed uit de schaduw van je eigen schroom, en je zult – vroeg of laat – geheid positief verrast orden.

3. Het leven is oneerlijk – accepteer het

Het leven is – helaas, helaas – niet altijd rechtvaardig. En – hoe frustrerend ook – soms is het simpelweg niet realistisch om ons, als een soort Superman (of -vrouw), op te werpen als ‘redder-in-nood’, in alle situaties waar we bij betrokken zijn, of die we om ons heen, en in de wereld, waarnemen. We kunnen omstandigheden niet mentaal zomaar eventjes afwijzen of ‘weigeren’, louter omdat ze ons niet bevallen.

We plegen ons blind en scheel te staren op het negatieve: een scheiding, een ongeluk, een ziekte, een sterfgeval. Daardoor lijken de positieve ervaringen – die ook, en zelfs in groten getale, aanwezig zijn, en waar we zo van genieten – te verdampen.

Als we ons niet ellendig willen blijven voelen, dan rest ons niets anders dan het leven in haar totaliteit onvoorwaardelijk te aanvaarden, inclusief álle goede, en álle slechte (of schrijnende) facetten, die inherent zijn aan ons bestaan. De werkelijkheid is complexer dan onze geest, en diens oordelen – dus dingen zijn zelden 100% goed, of 100% slecht. Hartenzeer naar aanleiding van een stukgelopen relatie bijvoorbeeld, hoe onplezierig aanvankelijk ook, kan uiteindelijk een zegen zijn, die voorheen onontgonnen terrein voor je blootlegt.

4. Leef in het hier en nu – dat is alles wat je hebt

Het huidige moment is het enige dat telt, en dat ons ter beschikking staat. Toch leven een boel mensen – qua aandacht en gedachten – in het verleden, of zijn geobsedeerd door toekomstprojecties. Kom alsjeblieft terug naar het heden, voordat het te laat is, voordat je jezelf vervloekt omdat je nooit ‘de tijd hebt genomen voor tijdloosheid’.

Het is bovendien geen pure noodzaak om ieder ogenblik neurotisch te anticiperen op straks, morgen en overmorgen. Natuurlijk hebben we verplichtingen en verantwoordelijkheden, maar die vereisen echt niet 24 uur per dag onze constante zorgen. Schat eens volledig op waarde wat je nu allemaal al hebt – aan vrienden, familie, bezittingen enz. Dat onmiddellijke besef maakt ons namelijk veel gelukkiger, en dankbaarder.

Als je verleden je stiekem toch weer besluipt, schud jezelf dan los, leer van je achtervolgers, en laat het rusten. Mocht je meer problemen hebben met de toekomst, die als een zwaard van Damocles boven je hoofd hangen, onthoud dan dit oude gezegde: ‘stel niet uit tot morgen, wat je vandaag kunt doen.’ Vrij vertaald: doe nu gewoon wat je kan, en vrees – ondertussen – niet wat er verder nog in het verschiet ligt.

5.  Het druk hebben is niet hetzelfde als productief zijn

Soms verwarren we (koortsachtige) bedrijvigheid met productiviteit. Het ontgaat ons dat als we effectiever zouden werken, in plaats van puur ‘druk bezig te zijn’, we meer tijd zouden overhouden voor onszelf. Als we onze uren, en energie, beter zouden in- en verdelen, en bovenal intelligenter gebruiken, dan zouden we veel minder gestrest en overwerkt zijn.

Waarheden

We ontwikkelen haast een allergische reactie zodra we níet productief zijn: een onbestemde nervositeit en bezorgdheid bekruipt ons, onwillekeurig. En deze spiraal buigt neerwaarts: we zeggen afspraken af die ons juist enige ontspanning en genot bieden (zoals etentjes of sportieve uitjes met vrienden).

Door onze professionele activiteiten doeltreffender te organiseren, en zo meer profijt te halen uit de tijd die we beroepshalve investeren, zullen we ons én prettiger voelen op de werkvloer, én meer vrije tijd overhebben om aan onszelf en onze geliefden te besteden.

6. Grote successen worden vaak voorafgegaan door debacles

Wie – als baby – leert lopen, valt en struikelt minstens duizendmaal, maar de aanhouder wint, en de triomf is daar: op eigen benen kunnen staan, zelfstandig kunnen lopen. Dit principe is algemeen van toepassing,  op alle gebieden van ons bestaan. Zonder (eerst) te falen, zouden we onze bestemming waarschijnlijk nooit bereiken. Diep van binnen geven onze mislukkingen juist extra glans en waarde aan onze prestaties.

Wie paniekerig reageert op ieder (klein) foutje – alsof dat à la minute opgelost zou moeten worden – krijgt gegarandeerd te maken met chronische, psychologische kortsluiting. We raken geblokkeerd en verlamd en durven uit schaamte geen vin meer te verroeren.

Beschouw je onbedoelde flaters als kans om je uiteindelijke doel dichter te benaderen. Zogeheten zeperds zijn niet je vijand, maar een partner. Leer van, steun, en leun op je tegenslagen, in plaats van je kop bangelijk in het zand te steken.

7. Jij bent een weerspiegeling van de mensen om je heen

Je sociale omgeving en interacties beïnvloeden je beslissingen, je gedrag, en je blik op de wereld. Wees je daarom scherp bewust van het schadelijke effect van ‘giftige persoonlijkheden‘ in je nabijheid, en hoe zij jou infecteren met hun negativiteit. Want als je niet oppast, wordt jij één van hen.

Waarheden

Zelfs als je zelf geen giftig persoon wordt, dan nog kun je wel ernstig te lijden hebben onder hun aanwezigheid en hun funeste impact op je gemoed. Je zult zelden meer (glim)lachen, je steeds vaker verdrietig voelen, en debet aan omstandigheden waar jij eigenlijk part noch deel aan hebt…

Kortom: mensen kunnen ons zowel negatief als positief beïnvloeden. Gelukkig staat het ons – tot op zekere hoogte – vrij zelf te kiezen met wie we wel, en met wie we liever niet omgaan. En mocht dat – om welke reden dan ook – niet zo zijn, dan nog is het aan ons om te bepalen in hoeverre we ons daardoor uit het lood laten slaan.

Ik ben niet veranderd. Ik heb gewoon het één en ander geleerd. Maar leren is niet veranderen – leren is groeien.

Dit waren de 7 levenswaar- en wijsheden die iedere dag hun bruikbaarheid zullen bewijzen. Herhaal ze, her-inner, als een mantra, en ontdek hoe heilzaam deze inzichten zullen zijn, in jouw leven.

Rollen en verwachtingen

Iedereen is een product van zijn opvoeding, levensomstandigheden, ervaringen, interpersoonlijke relaties en cultuur. Dat is zo, totdat we beslissen om een product van onszelf te zijn… Lees meer.