Ontsteking en depressie

Ontsteking en depressie

Laatste update: 25 oktober, 2016

Volgens een nieuw onderzoek uitgevoerd door Canadese onderzoekers, bestaat er een verband tussen hevige depressie en hersenontsteking. Het onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Archives of General Psychiatry. De bevindingen hebben belangrijke implicaties voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor depressie.

Wat is ontsteking?

Ontsteking is de natuurlijke reactie van het immuunsysteem op infectie of ziekte. Het lichaam gebruikt ontstekingen vaak om zichzelf te beschermen. Wanneer we bijvoorbeeld een spier verrekken of een bot breken, dan raakt dit gebied ontstoken. Hetzelfde principe is van toepassing op de hersenen.

Overmatige ontsteking kan echter schadelijk zijn. Er bestaat steeds meer bewijs dat ontstekingen verantwoordelijk kunnen zijn voor symptomen van depressie zoals neerslachtigheid, verlies van de eetlust en moeilijkheden met in slaap vallen.

Het onderzoek

Het nieuwe onderzoek was erop gericht te onderzoeken of ontsteking, los van andere lichamelijke kwalen, een bepalende factor zou kunnen zijn voor depressie.

Neerslachtigheid

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van Positron Emissie Tomografie (PET) om de hersenen te scannen van twintig patiënten met depressie en van nog eens twintig gezonde patiënten. De gezonde patiënten vormden de referentiegroep.

Vooral de activering van microglia werd door de onderzoekers nauwkeurig gemeten. Microglia zijn cellen in het immuunsysteem die een belangrijke rol spelen bij de inflammatoire respons van de hersenen.

De PET-scans toonden aan dat er sprake was van significante ontsteking in de hersenen van de mensen met depressie. De ontsteking bleek nog ernstiger te zijn bij de patiënten die leden aan hevigere depressie. De hersenen van de mensen die klinische depressie ervoeren, vertoonden een toename van de ontsteking van 30%.

Eerdere onderzoeken

Eerdere onderzoeken analyseerden de ontstekingsmarkers in het bloed van mensen met een depressie in een poging te zien of de ontsteking het gevolg is van de depressie of dat het een factor is die depressie verergert.

Een onderzoek dat in 2012 werd uitgevoerd door onderzoekers aan de Duke University Medical Center in Californië ontdekte een verband tussen het aantal depressieve episodes ervaren door de deelnemers aan het onderzoek en een verhoging van het niveau van een ontstekingsmarker genaamd C-reactief proteïne (CRP).

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat het aannemelijker is dat de depressie bijdraagt aan de ontsteking in het lichaam, dan dat de depressie ontstaat als gevolg van een eerdere ontsteking.

Hersenen

Deskundigen bevestigen dat deze ontdekking tot op heden het meest overtuigende bewijs levert dat de hersenen tijdens een hevige depressieve episode ontstoken raken.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.