Meervoudig leiderschap, een toekomstig managementmodel voor de werkplek?

Pluraal leiderschap is een theoretisch voorstel dat wijst op machtsstructuren die minder op individuen gericht zijn en meer op groepen gericht zijn.
Meervoudig leiderschap, een toekomstig managementmodel voor de werkplek?

Laatste update: 05 november, 2023

Meervoudig leiderschap is een concept dat breekt met het traditionele idee van wat een leider is. Het is in feite een veel complexere managementaanpak, omdat er meer vaardigheden bij komen kijken dan bij conventioneel leiderschap. Er wordt echter aangenomen dat het in de nabije toekomst de overheersende manier van leidinggeven zal zijn.

Het is belangrijk om op te merken dat meervoudig leiderschap ook een nieuwe manier is om macht te begrijpen. In feite is er tegenwoordig een echte behoefte om manieren te vinden om groepen collectief op te bouwen. Inderdaad, elke dag verliest het oude idee dat individuele figuren voor anderen moeten beslissen meer van zijn geldigheid.

“Samenkomen is een begin, samenblijven is vooruitgang en samenwerken is succes.

Henry Ford

Sociale en politieke veranderingen gaan veel langzamer dan individuele veranderingen. Toch zijn er veel tekenen dat de huidige maatschappij een grote transformatie ondergaat. Een deel van dit proces heeft te maken met de opmars van meervoudig leiderschap. Dat zal de komende jaren zeker worden geconsolideerd.

Pluriform leiderschap

Werkoverleg

Het essentiële idee van meervoudig leiderschap is het feit dat leiderschap niet wordt vertegenwoordigd door één individu. Daarom vereist het een andere manier van zowel het ontwerpen als het bereiken van doelen. In feite wordt de rol van leiderschap gedeeld.

Deze vorm van leiderschap houdt ook een meer collectieve manier van besluitvorming. In tegenstelling tot conventioneel leiderschap gaat het uit van de aanwezigheid van verschillende manieren van denken en handelen. Bovendien zoekt het naar middelen voor mensen om zich te combineren en samen te handelen.

Pluriform leiderschap is niet één benadering die alles leidt. In feite verzoent het verschillende perspectieven op hetzelfde principe of probleem.

Meervoudig leiderschap is ook veel transparanter. Daarom is er niet zoiets als onder-de-tafel-afspraken of geheimzinnigheid. Bij deze manier van leidinggeven wordt de macht uiteindelijk gedeeld. Men moet echter zoeken naar mechanismen zodat dit ook daadwerkelijk gebeurt en het niet bij een intentie blijft.

Werkingsmechanismen

Pluriform leiderschap is meervoudig op verschillende manieren. Ten eerste is er de uitoefening van de heersende macht zelf. Het basisprincipe hier is dat de macht om te beslissen, te handelen of anderen te verhinderen te handelen, niet aan een bepaalde figuur moet worden gegeven. Integendeel, men moet streven naar een systeem van evenwicht en tegenwicht.

Dit betekent dat het systeem besluitvormingsorganen moet omvatten, maar tegelijkertijd ook controleorganen, die beide op gedeelde basis opereren. Dit idee is de essentie van democratie. In de praktijk lukt het echter niet altijd.

In de praktijk is meervoudig leiderschap alleen succesvol als het leiderschap voldoende in staat is om te sturen, maar toch beperkt genoeg is om een machtsconcentratie te voorkomen.

Wil meervoudig leiderschap werken, dan moeten er als centrale hoofdrolspelers mensen zijn die door anderen worden geleid. Dit komt omdat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij alle leden van de groep ligt, niet slechts bij één.

Van grote individuen naar intelligente structuren

Plural leadership leads to success

Bij meervoudig leiderschap is de structuur van macht, besluitvorming en controle het belangrijkst. De leider is niet langer iemand met uitzonderlijke vaardigheden of deugden. In feite is het doel om een synergie van talenten te bereiken.

Sommige acties vereisen echter meer vaardigheden dan andere. Ook zijn er momenten die een bepaalde ervaring vereisen. Het belangrijkste doel is echter dat de verschillende leiderschappen (Spaanse link) worden gecombineerd. Dit afhankelijk van de betreffende activiteit of actie. Het is de dynamiek van de realiteit die bepaalt wie de leiding moet nemen.

Uiteraard heeft elk systeem coördinatie nodig om consistent te functioneren. In dit model zijn deze instanties ook collectief en niet individueel. Daarom is teamwerk het overheersende paradigma.

Op dit moment blijft meervoudig leiderschap een theoretisch concept. Het is echter duidelijk dat organisaties en samenlevingen geleidelijk stappen zetten in de richting van meer horizontale en participatieve vormen van macht. Hoewel het model van meervoudig leiderschap nog niet volledig tot bloei is gekomen, wijst alles erop dat we er naartoe gaan.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Kadi Montiel, O. J., & Acevedo Duque, Á. E. (2014). Liderazgo ético frente a la diversidad cultural dentro de las organizaciones con régimen disciplinario. Económicas cuc.
  • Pedraja-Rejas, Liliana, Rodríguez-Ponce, Emilio, & Rodríguez-Ponce, Juan. (2006). Liderazgo y decisiones estratégicas: Una perspectiva integradora. Interciencia31(8), 577-582. Recuperado en 20 de agosto de 2021, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442006000800007&lng=es&tlng=es.

Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.