Hoe kan martial arts ons tot betere mensen maken?

Vechtsporten zijn eeuwenoude sporten die lichaam en geest kunnen verrijken.
Hoe kan martial arts ons tot betere mensen maken?

Laatste update: 28 februari, 2024

Martial arts is eigenlijk een spiritueel gebruik. Misschien lijkt het tegenstrijdig. Hoe kan het namelijk dat vaardigheden en technieken die eigenlijk voor vechtsport ontworpen zijn, tegelijkertijd het pad vrij maken voor persoonlijke ontwikkeling? Als we hier vanuit het juiste standpunt naar kijken, kunnen we dat echter leren inzien.

De geest heerst over alles. Dit is een fundamenteel principe binnen de krijgskunst. Het lichaam is enkel in staat om bepaalde vaardigheden aan te leren als we onze geest van tevoren goed trainen. Idealen die geassocieerd worden met groei en vrede (zowel intern als extern) begeleiden deze beoefening.

Binnen de martial arts gaat men er van uit dat het voornaamste gevecht plaatsvindt tegen onszelf en onze beperkingen. Training draait in dit geval om zelfkennis en datgene overwinnen wat ons potentieel onderdrukt. Elke nieuwe prestatie is het resultaat van een innerlijk proces dat uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen.

“Een duizendtal vijanden verslaan is goed, maar de samoerai die zichzelf verslaat, is de grootste krijger die er is.”
-De Dhammapada

Martial arts in de praktijk

De geschiedenis en legende van martial arts

We kennen de oorsprong van martial arts nog niet echt. We weten alleen dat sinds de mensheid uit verschillende groepen heeft bestaan, er ook oorlogen zijn geweest. Het precieze moment waarop martial arts is ontstaan kan alsnog niet worden vastgesteld.

In China bestaat echter een legende die hierover gaat. Volgens deze legende zou een Indiase monnik genaamd Bodhidharma naar het zuiden van China zijn gekomen rond 475 na Christus. Hij spendeerde 9 jaar al mediterend in een grot. Toen hij deze grot achterliet, vond hij een Shaolinklooster. Hij was meteen geschokt door de verschrikkelijke toestand van de monniken die hier leefden.

Ze mediteerden continu, maar vergaten voor hun lichamen te zorgen. Bodhidharma creëerde daarom een regime omtrent lichaamsbeweging voor hen. Het idee hierachter was echter niet alleen om hun fysieke toestand te verbeteren. Het was ook de bedoeling dat ze zichzelf tegen bandieten leerden verdedigen, omdat het gebied daar vol mee zat. Het regime werd gaandeweg verder ontwikkeld en veranderde in datgene dat nu bekend staat als martial arts.

Man die martial arts beoefent

Filosofie van martial arts

De echte waarde van het bestuderen van martial arts is niet het aanleren van vechtvaardigheden. Het gaat om het leerproces omtrent innerlijke deugden. In deze wereld leren we alleen fysieke vaardigheden aan na een spirituele ontwikkeling. Pas wanneer je hierbij een zeker niveau hebt bereikt, kun je deze lichaamsvaardigheden echt onder de knie krijgen.

Elke techniek en elke beweging wordt geassocieerd met de innerlijke belevingswereld van de beoefenaar. Bijvoorbeeld:

  • De benen en voeten stellen energiebanen voor. Deze bezitten zowel creatieve als verwoestende krachten.
  • De handen en de armen hebben te maken met intuïtie, dynamieken en balans.

Binnen martial arts is strijd een extreme situatie waarin iemands ware vermogen zich laat blijken. De aangeleerde waarden en vaardigheden worden in de praktijk toegepast met één ultiem doel: in leven blijven. Niet alleen jijzelf, maar ook mensen die je wellicht probeert te beschermen in zo’n situatie.

Vrouw die martial arts beoefent

Spiritualiteit en Zen

Hoewel er verschillende soorten martial arts ontstaan, verwerken de meeste traditionele vormen ook het boeddhistische Zen in hun scholingen. Dit symboliseert een zoektocht naar een sleutel die past op het slot dat ons allen verbindt. Het is ook een continue oefening in het opzij zetten van alle uitingen van egoïsme. Dat kunnen gedachten zijn, maar natuurlijk ook handelingen.

Zen in martial arts wordt gebaseerd op 4 niveau’s van gewaarwording en actie:

  • Controle over externe objecten. Het doel hiervan is om het effect van objecten op ons bewustzijn te neutraliseren. Zo kunnen ze ons niet beïnvloeden.
  • Controle over het fysieke lichaam. Hierbij gaat het om het trainen van het lichaam om de geest onder elke omstandigheid te gehoorzamen.
  • Controle over emoties. Het doel hiervan is om een innerlijke balans te bereiken door de beoefening van meditatie.
  • Afwijzing van het ego. Dit is de moeilijkste les. Het omvat het compleet vergeten van jezelf, waarbij je bindingen en begrenzingen loslaat.

Zoals je kunt zien helpt martial arts zijn beoefenaren om te groeien en completer te worden. In de hedendaagse wereld betekent het beoefenen hiervan niet dat je een kluizenaar hoeft te zijn. Je hoeft je in dit proces dus niet te verbergen van de buitenwereld. Wel zou het een interessante oplossing kunnen zijn voor mensen die niet de gewenste resultaten bereiken bij conventionele, psychologische therapieën.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.