Kan iemand te verantwoordelijk zijn?

Verantwoordelijk zijn wordt meestal als positief beschouwd. Maar kun je ook te verantwoordelijk zijn?
Kan iemand te verantwoordelijk zijn?
María Vélez

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog María Vélez.

Laatste update: 27 december, 2022

De meesten van ons worden elke dag wakker en denken aan alle dingen die we ‘moeten’, ‘moeten doen’ of ‘zouden moeten doen’. Dit belast ons met verantwoordelijkheden en verplichtingen. Maar kan iemand te verantwoordelijk zijn?

Het is goed om verantwoordelijkheden te hebben. Het is zelfs onmogelijk om zonder ze te leven. Als je echter niet weet hoe je met alle ins en outs van je verantwoordelijkheden om moet gaan, kun je gemakkelijk in schadelijke denk- en gedragspatronen vervallen.

Een buitensporig gevoel van verantwoordelijkheid houdt verband met veel kwesties. Angst, depressie, obsessies, eetstoornissen en communicatieproblemen zijn allemaal mogelijke gevolgen van een overweldigend verantwoordelijkheidsgevoel.

Kan iemand te verantwoordelijk zijn en over alles bezorgd zijn

Karaktereigenschappen van zeer verantwoordelijke mensen

Verantwoordelijk zijn is je bewust zijn en je inzetten voor je verplichtingen. Voor iemand die zich te verantwoordelijk voelt voor dingen, kunnen er echter andere psychologische problemen spelen.

Perfectionisme

Verantwoordelijkheid omvat het willen nakomen van verplichtingen. De meeste mensen vinden het leuk om efficiënt te zijn en goede resultaten te behalen. Toch zijn sommige mensen op een zoektocht naar perfectionisme.

Het probleem hiermee is dat perfectie subjectief is. Het is alleen gebaseerd op wat elk individu als ideaal beschouwt. Perfectionisten hebben de neiging om de lat erg hoog te leggen en, totdat ze het bereiken, hebben ze het gevoel dat hun werk niet af is.

Als gevolg hiervan besteden ze veel tijd aan het proberen hun doel te bereiken en gedragen ze zich uiteindelijk op een zeer rigide en mogelijke controlerende manier. De hele tijd dat ze aan hun doel werken, lijden ze echter omdat ze het nog niet hebben bereikt.

Tegelijkertijd nemen hun gevoelens van onzekerheid en gebrek aan vertrouwen toe. Perfectionisten zijn zelden tevreden met hun resultaten, en ze beschouwen elke kleine fout als een persoonlijk falen.

Te veeleisend zijn

Mensen die erg verantwoordelijk zijn, hebben ook de neiging om overdreven veeleisend te zijn. Ze willen veel verschillende dingen tegelijk aanpakken, vaak omdat ze het gevoel hebben dat dat de enige manier is om ze op ‘de juiste manier’ te doen.

Ze zijn erg streng voor zichzelf, proberen elke tegenslag te boven te komen en elke verplichting na te komen en eisen te stellen die mogelijk onhaalbaar lijken te zijn.

Veeleisend en te verantwoordelijk zijn kan een soort valstrik worden. Het doel begint bij jezelf of anderen te overtreffen, in plaats van bepaalde verplichtingen na te komen. Als dat het geval is, voel je je gefrustreerd, beschaamd en schuldig als er zich een situatie voordoet of de resultaten niet zijn wat je verwacht.

Verwachtingen

Het hebben van verantwoordelijkheden en verplichtingen houdt in dat je aan bepaalde verwachtingen moet voldoen. Of het nu gaat om het afronden van een belangrijk werkproject of het ophalen van een pakket voor een familielid, het betekent dat iemand verwacht dat je iets doet.

Als je een verantwoordelijke en veeleisende perfectionist bent, kun je op geen enkele manier falen in je missie. Mensen die te verantwoordelijk zijn, stellen hoge eisen aan zichzelf. Zoals met alles wat we al hebben genoemd, heeft deze ogenschijnlijke positieve eigenschap een donkere kant.

Ja, hoge verwachtingen kunnen je helpen je doelen te bereiken. Maar wat als je ze niet bereikt? Dingen lopen vaak niet precies zoals je verwacht, en na al je tijd en energie erin te hebben geïnvesteerd, kan het niet voldoen aan deze verwachtingen verwoestend zijn.

Gevolgen van te verantwoordelijk zijn

Verantwoordelijkheid leidt onvermijdelijk tot het hebben van een vastliggend idee over wat juist is. Het leidt ook tot meer zorgen. Dus hoe groter de verantwoordelijkheid, hoe schadelijker de gevolgen kunnen zijn als ze niet op de juiste manier worden aangepakt.

De psychologische gevolgen van te verantwoordelijk zijn

Piekeren is simpelweg anticiperen op toekomstige gebeurtenissen. Dus als je je alleen concentreert op het al dan niet slagen, de gewenste resultaten behalen of in staat zijn om obstakels te overwinnen, wordt je angstig.

Een gezamenlijke studie van de Hiroshima Universiteit en de Universiteit van Centraal Florida, ontdekte zelfs dat verantwoordelijkheid de gemeenschappelijke noemer is van gegeneraliseerde angststoornissen en de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS).

Onderzoekers identificeerden drie hoofdtypen verantwoordelijkheid:

  • de subjectieve behoefte om voor anderen te zorgen en hen te beschermen
  • de inspanning die wordt geleverd om een oplossing voor een probleem te vinden
  • schuldgevoelens (zich verantwoordelijk voelen voor alles)

Ze ontdekten ook dat de laatste de meeste angst veroorzaakte. Het houdt namelijk in dat je constant moet nadenken over de repercussies die je acties op je omgeving hebben, wat op zijn beurt weer meer zorgen en meer verantwoordelijkheidsgevoelens veroorzaakt.

Vrouw denkt na over wat ze allemaal nog moet doen

Sociale gevolgen van te verantwoordelijk zijn

Zoals we hierboven al zeiden, eisen mensen die te verantwoordelijk zijn veel van zichzelf. Ze hebben dus ook de neiging om veel van anderen te vragen. 

Ze vinden dat iedereen zijn starre overtuigingen en beperkte perceptie van wat juist is moet delen. Het is moeilijk voor hen om het gedrag te begrijpen dat niet overeenkomt met hun eigen gedrag. Als gevolg hiervan kunnen maar weinig mensen aan hun verwachtingen voldoen.

Kortom, ja, je kunt te verantwoordelijk zijn. Mensen met een te groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben een vertekende en bekrompen kijk op de werkelijkheid. Ze nemen verplichtingen op zich die er misschien helemaal niet zijn. Ze eisen succes van zichzelf.

Als je denkt dat dit jouw persoonlijkheid beschrijft, is het belangrijk om te leren hoe je prioriteiten stelt en identificeert wat je daadwerkelijk aan kunt en waar je realistisch gezien toe in staat bent. Je moet je eigen grenzen kennen, anders zul je je bezorgd voelen en ongerustheid veroorzaken bij de mensen om je heen. Wellicht ook interessant voor jou

Mentale Jiujitsu om je negatieve denken te bestrijden
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Mentale Jiujitsu om je negatieve denken te bestrijden

Door mentale Jiujitsu kun je leren om om te gaan met negatieve gedachten en ze leren ombuigen naar rationele, gezonde gedachten.


De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.