Jouw mening een stem geven is goed

maart 9, 2019

Tijdens de vlucht van New York naar Portland in 1978 hield één van de bemanningsleden zich stil en gaf zijn mening niet over bepaalde mankementen van het vliegtuig. Hij wilde de piloot en de co-piloot niet tegenspreken. Helaas eindigde deze vlucht in een tragedie. Jouw mening geven kan dus van levensbelang zijn.

We krijgen stress als we niet akkoord zijn met anderen of op een andere manier denken. Dat heeft te maken met het feit dat we sociale wezens zijn die ons goed voelen wanneer we tot een groep behoren.

Het is ook de reden waarom jouw mening geven soms beangstigend kan zijn. We willen immers niet afgewezen worden of iemand beledigen. We willen ook geen onstabiliteit in onze omgeving aanmoedigen.

Wie ben ik echt?

Uit angst dat mensen ons zullen afwijzen of uitsluiten, houden we ons soms in om onze mening te uiten. Dit zorgt er echter voor dat we afdwalen van wie we werkelijk zijn. Het kan ook tot stilstand leiden in een groep of in een gemeenschap. Een groep kan niet evolueren als al zijn leden altijd overeenkomen.

“Onze ellendige soort is zo gemaakt dat diegenen die op het veel bewandelde pad lopen altijd stenen gooien naar die mensen die een nieuwe weg tonen.”

-Voltaire-

De grote doorbraken in de wereld waren mogelijk dankzij de mensen die beslisten om hun stem te verheffen en hun mening te uiten, ook wanneer andere mensen niet akkoord waren met hen.

Als Martin Luther King zijn mening niet gegeven had over rassendiscriminatie, dan zouden de burgerrechten nooit veranderd zijn. Een ander perfect voorbeeld is Nelson Mandela. Door de geschiedenis heen zijn er nog vele anderen geweest.

Jouw mening een stem geven is een daad van moed

Er is moed voor nodig om jouw mening een stem te geven, vooral wanneer het in tegenspraak is met de mening van anderen. Mensen gaan op zoek naar wederzijdse identificatie door middel van consensus.

De mensen die een risico vormen voor de groep, worden vaak afgewezen of toch minstens in het begin. Deze afwijzing gaat van kleine gebaren van afkeuring tot uitsluiting uit de groep.

Jouw mening geven is moedig

Meerderheden hebben altijd de neiging om zichzelf op te dringen. Wanneer je jouw mening een stem geeft die die van hen uitdaagt, dan zet je jezelf in het schijnwerper. En wanneer we ons in de minderheid voelen, ervaren we vast en zeker psychologische druk. Dat is de reden waarom je moedig moet zijn om jouw mening te uiten.

Dit is een bijna instinctieve kwestie. Menselijke wezens hebben andere menselijke wezens nodig om te overleven. Jouw lichamelijke en psychologische overleving hangt ervan af. Je zal het immers moeilijk hebben om in leven te blijven als je volledig alleen bent. Om tegen de meerderheid in te gaan moet je dat overlevingsinstinct trotseren. En dat is niet gemakkelijk.

Enkele onderzoeken over dit onderwerp

In de jaren ’50 heeft Solomon Asch, een Amerikaanse psycholoog, meerdere experimenten uitgevoerd omtrent groepsdruk en zijn effecten. Hij heeft aangetoond dat zich wegtrekken van de meerderheid heel moeilijk is om te doen.

In zijn experimenten drongen enkele undercover wetenschappers foutieve antwoorden op aan anderen. Wat was het resultaat? Minder dan 37% van de bestudeerde individuen gaven er de voorkeur aan om de antwoorden van de meerderheid te volgen, ook al geloofden ze dat ze niet juist waren.

Onderzoeken over het onderwerp

Enkele jaren later onderzocht de neuro-economist Gregory Berns hoe de hersenen veranderden wanneer iemand zich van de meerderheid afzonderde.

Hij kwam tot de conclusie dat het niet eens zijn met iets, de activiteit in de amygdala liet stijgen. De amygdala verwerkt emoties als bijvoorbeeld angst. De mensen die de groep volgden, vertoonden echter lager stressniveaus.

Het belang van onenigheid

Het is emotioneel gemakkelijker om je aan een groep aan te passen dan een mening te geven die ingaat tegen de meerderheid. Als we ons echter gedragen als een kudde schapen die alleen maar anderen volgen, dan dragen we waarschijnlijk bij aan de bestendiging van totalitarisme. Er zal dan ook geen sprake zijn van collectieve vooruitgang.

De onderzoeker Charlan Nemeth van de universiteit van Californië, Berkeley heeft bewezen dat jurybeslissingen veel eerlijker waren wanneer iemand van de juryleden het niet eens was met de meerderheid. Deze onenigheden zorgen er vaak voor dat mensen de feiten en de omstandigheden opnieuw gaan overwegen.

Wanneer iemand de mening van de meerderheid in vraag stelt, dan zullen de mensen die met de meerderheid akkoord zijn, zich gedwongen voelen om meer bewijs te verzamelen zodat ze hun standpunt kunnen bewijzen. En dit is iets positiefs.

Het belang van onenigheid

Jouw mening een stem geven is dus heel belangrijk. Je moet wel trouw zijn aan jezelf. Misschien heb je het mis. Dat heeft echter geen belang. Het meest fundamentele is dat je jouw geweten jou laat leiden. Je eist jouw recht opnieuw op om anders te denken.

Als sociale soort is het belangrijk dat we leren luisteren naar de mensen die op een andere manier denken. We moeten ons richten op de meest geldige argumenten zonder te denken hoeveel mensen er wel of niet akkoord mee zijn.

  • Delgado Herrera, O. (2006). El grupo de referencia y su influencia en el comportamiento del consumidor. Saberes. Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales (2003-2014), 4, 20.