Je leven zal veranderen zodra je stopt met wachten

Je leven zal veranderen zodra je stopt met wachten

Laatste update: 07 februari, 2017

Vaak wordt ons verteld dat het wachten altijd de moeite waard is, dat we geduld moeten hebben omdat goede dingen onze kant op zullen komen. We zouden echter nooit zover moeten gaan dat we ons leven op ‘pauze’ zetten, waarbij we het heden aan ons voorbij laten gaan.

Volgens een onderzoek dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Boston Globe is vooral de jongere bevolking altijd op zoek naar onmiddellijke voldoening, omdat het ze ontbreekt aan geduld op de korte termijn. Met betrekking tot toekomstige vooruitzichten en het bereiken van doelen is ‘de behoefte aan urgentie’ echter minder intens. We zijn in staat om ontzettend lang te wachten tot ‘ons moment’ daar is…

Je leven zal beginnen te veranderen zodra je stopt met wachten en begint om je verwachtingen aan te passen aan de realiteit. Wij moeten de actieve auteurs zijn van ons heden, de makers van nieuwe gedachten en emoties die weer andere vernieuwende handelingen voortbrengen.

Ogen Dicht

Wanneer het wachten een vrijwillige keuze wordt

Sommige mensen brengen hun hele leven door in die eeuwige wachtkamer waarin alles kan worden gedroomd, maar niets ooit daadwerkelijk wordt bereikt. Weer andere mensen kunnen vertraging als het aankomt op hun beloningen of vitale doelen juist absoluut niet verteren.

Het is duidelijk dat we niet allemaal op dezelfde manier omgaan met deze wachttijden. Sommige mensen worden ongeduldig en wanhopig, terwijl anderen zich er prima thuis voelen. In het laatste geval kunnen we aannemen dat er enigszins sprake is van wat sommige mensen een ‘modern kwaad’ noemen, te weten de neiging tot uitstellen.

Uitstellen is het systematisch opschorten van de taken die we moeten doen. Het is een sociaal en psychologisch fenomeen dat niet altijd gewoon maar getuigt van luiheid. Het is de gewoonte van het vertragen of opschuiven van activiteiten of projecten, waarbij gewacht wordt tot de toekomst het zal uitzoeken en oplossen.

Mensen die dingen altijd maar uitstellen zijn geneigd om de tijd die ze nog hebben voor het voltooien van een bepaalde taak of een bepaald project te overschatten. Ze denken dat het beter is om te wachten op de juiste tijd en het juiste moment. En dit moment is natuurlijk nooit ‘hier en nu‘.

We moeten in gedachten houden dat ook mensen die ontzettend actief zijn soms dingen uitstellen, mensen die het bijvoorbeeld heerlijk vinden om ideeën te bedenken, maar deze nooit uitvoeren. Dit komt doordat wanneer het moment daar is, ze alweer van gedachten zijn veranderd en een ander doel voor ogen hebben.

Dingen komen nooit vanzelf. Het lot mag ons soms dan misschien geluk schenken, maar dit is geen gewone zaak. De toekomst lost dingen niet op als wij nu het moment niet grijpen en actie ondernemen. Stop met wachten en je zult zien dat jouw realiteit al snel zal veranderen.

In Jouw Handen

Zet je leven niet op ‘pauze’, wees de architect van jouw eigen realiteit

Lev Tolstoj mag dan ooit gezegd hebben “alles komt op tijd voor degene die weet hoe hij moet wachten“, maar in werkelijkheid kan het ‘op pauze zetten’ van je leven ervoor zorgen dat je terechtkomt in een staat van frustratie en hulpeloosheid.

Een onderzoek dat in 1997 gepubliceerd werd in het tijdschrift Psychological Science waarschuwt ons dan ook hoe gevaarlijk het kan zijn om dingen uit te stellen of op te schuiven of om te wachten tot de toekomst ons onze doelen vanzelf aanreikt.

We moeten onze eigen realiteit zelf vormgeven. En daarom is het belangrijk dat we de volgende opvattingen in gedachten houden:

  • Richt je verwachtingen niet langer alleen maar op de dag van morgen. Hiermee bedoelen we niet dat je geen rekening moet houden met de toekomst. We bedoelen dat je om je dromen te verwezenlijken moet handelen in het ‘hier en nu’.
  • Verwacht niet langer zo veel van andere mensen. Het hebben van hoge verwachtingen van de mensen om je heen zal alleen maar zorgen voor leed. Verwacht resultaten van jezelf, neem een realistische houding aan tegenover je omgeving en sta het jezelf toe om ontvankelijk te zijn in plaats van veeleisend ten opzichte van de mensen om je heen.
  • Zoiets als een perfect leven bestaat niet, een leven waarin je gelukkig kunt zijn wel. Met deze overtuiging vatten we wederom samen hoe gevaarlijk het is om hoge verwachtingen te hebben. Perfectie bestaat niet. Wat wel bestaat, is een prachtige balans waarin jij jezelf kunt zijn en trots kunt zijn op wat je hebt.
  • Train je vermogen om te handelen en te beslissen zonder bang te zijn. Als jij het hoofdpersonage bent in jouw eigen verhaal, dan zal dit je dwingen om de voortdurende veranderingen die onbevreesd moeten worden doorgevoerd zelf vorm te geven.
Manen

Soms besteden we onze tijd aan het dromen over een toekomst die, wanneer deze dan eindelijk daar is, ons niets nieuws brengt. En dus wachten we opnieuw, waarbij we onszelf in gedachten wederom volledig richten op de denkbeeldige toekomst. In plaats van gefrustreerd te raken, zouden we in staat moeten zijn om de veranderingen nu al te laten beginnen, om een plan te bedenken, om uit onze comfortzone te stappen, om elke keer wanneer we dit maar kunnen de maan aan te raken met onze vingertoppen… Eén ding is in ieder geval zeker: we zouden altijd hoog moeten inzetten.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.