Is opnieuw beginnen mogelijk zonder anderen te kwetsen?

Is opnieuw beginnen mogelijk zonder anderen te kwetsen?

Laatste update: 14 november, 2016

Elk jaar kiezen duizenden mensen ervoor om hun leven te veranderen, hun thuis te verlaten of zichzelf af te zonderen van hun familie. Anderen betwijfelen of ze dit wel echt moeten doen, vanwege hun verantwoordelijkheden, angst voor het onbekende of de existentiële leegte.

Wat is de motivatie achter op deze manier verdwijnen? Hoe bouwen deze mensen hun leven opnieuw op en hoe breken ze met het verleden? Wat zijn de gevolgen van het negeren van de mensen om hen heen?

Hoewel het idee van ‘alles achterlaten’ en ‘opnieuw beginnen’ in eerste instantie voor sommige mensen erg aantrekkelijk kan zijn, is de realiteit dat het opnieuw opbouwen van een vol leven met volledig nieuwe voorwaarden ontzettend moeilijk is.

Besluiten om een dergelijke radicale verandering te ondergaan zonder een basis te hebben, zal alleen maar ons gevoel dat we aan het dwalen zijn versterken en tot gevolg hebben dat we dezelfde gedragspatronen herhalen die ons al eens ongelukkig maakten in het verleden.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.