Intelligentie is meer dan goede cijfers halen

Wat is intelligentie? De definitie van vandaag houdt rekening met bepaalde vaak genegeerde vaardigheden die jouw aanpassingsvermogen aanzienlijk kunnen vergroten of belemmeren.
Intelligentie is meer dan goede cijfers halen
Isabel Ortega

Geschreven en geverifieerd door de psycholoog Isabel Ortega.

Laatste update: 15 maart, 2023

Hoe vaak heb je in het verleden gedacht dat als je geen goede cijfers haalde dit betekende dat je niet slim was? In de westerse cultuur is het geloof dat cijfers nauw samenhangen met intelligentie en de waarde van het individu wijdverbreid. Maar op andere plaatsen, zoals in Azië, wordt inspanning als het belangrijkste gezien.

Anderzijds is er niet één concept van intelligentie, noch wordt het door alle onderzoekers vanuit hetzelfde perspectief bekeken. Howard Gardner ontwikkelde bijvoorbeeld de theorie van de meervoudige intelligenties en belichtte er acht. Dat waren taalkundige, logisch-mathematische, visueel-ruimtelijke, muzikale, lichamelijke, intrapersoonlijke, interpersoonlijke en naturalistische. Voor Gardner zijn deze soorten intelligentie in elk individu aanwezig.

Volgens zijn benadering bestaat er niet één menselijke intelligentie. Zijn theorie stelt ons in staat het potentieel van elk individu te waarderen, te begrijpen en te stimuleren. Daarom gaat hij verder dan het bekende intelligentiequotiënt (IQ) en de schijnbare metingen daarvan.

We zijn geneigd aan te nemen dat kinderen met een goede taalkundige en logisch-wiskundige intelligentie slagen op school. Ook denken we dat alle kinderen op dezelfde manier studeren. Is dit echter wel eerlijk? Zijn alle kinderen hetzelfde?

Zoals Gardner aangaf, is het niet belangrijk dat er acht verschillende soorten intelligentie zijn, zoals hij voorstelde, maar dat er niet één intelligentie of onafhankelijke cognitieve processen bestaan. Het is zelfs waarschijnlijk dat er nog meer intelligenties zijn dan de acht die Gardner voorstelde.

“Ik werd door al mijn leraren en mijn eigen vader beschouwd als een tamelijk gemiddelde jongen, nogal onder de gangbare standaard van intellect.”

Charles Darwin

Hoofd met radertjes
Er is niet één intelligentie, maar vele. Psycholoog Howard Gardner identificeerde er wel acht, maar waarschijnlijk zijn het er meer.

Intelligentie

Voor Gardner hebben we allemaal afzonderlijke specifieke vermogens. Hij gelooft dat het meten van intelligentie problemen oplevert, zeker als er geen echte consensus is om het te definiëren.

In 2007 definieerden Resing en Drenth intelligentie als “het geheel van cognitieve of intellectuele vermogens die nodig zijn om kennis te verwerven en die kennis op de juiste manier te gebruiken om problemen op te lossen die een goed omschreven doel en doel hebben.”

Het geheugen is nog zo’n vermogen dat we bezitten en dat ons helpt informatie te bewaren en terug te vinden. Maar soms verwarren we geheugen met intelligentie. Maar iemand kan zeer intelligent zijn en toch tamelijk onwetend.

Waar we geen rekening mee houden als we het over intelligentie hebben

Als we nadenken over intelligentie, houden we vaak geen rekening met het concept van zelfkennis of, in populaire termen, jezelf kennen. Je besteedt bijvoorbeeld veel tijd aan de persoon op wie je verliefd wordt, maar je besteedt nog meer tijd aan jezelf.

Maar hoeveel tijd, vriendelijkheid en geduld besteed je aan het leren kennen van anderen, en hoeveel aan hetzelfde doen met jezelf? Als je intelligent wilt zijn, moet je zelfkennis worden overgedragen op de ontwikkeling van authentieke adaptieve voordelen, zoals empathie, sociale vaardigheden of zelfbeheersing.

In de regel ontbreekt het ons aan inzicht in onze eigen emotionele toestanden en die van anderen. Dit verwijst naar emotionele intelligentie, het begrip van onze eigen emoties en die van anderen.

Emotionele intelligentie

Goleman belichtte vijf vaardigheden binnen emotionele intelligentie: zelfbewustzijn, zelfregulering, motivatie, empathie en sociale vaardigheden.

“Ten minste 80 procent van het succes op volwassen leeftijd komt voort uit emotionele intelligentie.”

Daniel Goleman

Zijn emoties belangrijker dan leren?

Zoals de psychologe en schrijfster Begoña Ibarrola beweert, is leren en het hele cognitieve proces dat plaatsvindt een binomiaal. Daarin gaan cognitie en emotie hand in hand. Vroeger dacht men dat leren alleen betrekking had op de menselijke cognitie, maar nu is bekend dat ook emoties een rol spelen.

Je emoties beïnvloeden bijvoorbeeld je geheugen, waardoor het selectiever wordt, zowel voor positieve als voor negatieve herinneringen. Je ontmoet in de loop van je leven veel mensen. Herinner je je ze allemaal of alleen degenen die hun sporen hebben nagelaten?

Het is belangrijk om jezelf te kennen en je emoties te identificeren om ‘intelligent’ te kunnen zijn tegenover alle leerstof die je in de loop van je leven opdoet.

Tegenwoordig wordt intelligentie gezien als een begrip dat verder gaat dan goede cijfers halen of academisch goed presteren. We hebben allemaal de mogelijkheid om ons in bepaalde competenties intelligent te voelen. Vaak komen we daar echter niet eens achter, omdat we onze aandacht niet richten op het ontdekken van onszelf als mens.

“Jezelf kennen is het begin van alle wijsheid.”

Aristoteles

Daarom moet je leren ‘slim’ te zijn voor je eigen bestwil en je relaties in het algemeen, en niet alleen zodat anderen je kunnen waarderen. Wellicht ook interessant voor jou

Onze neurale architectuur van intelligentie en hoe het te versterken
Verken je geest
Lees het op Verken je geest
Onze neurale architectuur van intelligentie en hoe het te versterken

De theorie van neurale architectuur van intelligentie vertelt ons dat de hersenen alle regio's gebruiken om te redeneren en creatief te zijn.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Gardner, H. (1998). “A Reply to Perry D. Klein’s ‘Multiplying the problems of intelligence by eight'”. Canadian Journal of Education 23 (1): 96–102.
  • Ramsden S, Richardson FM, Josse G, Thomas MS, Ellis C, Shakeshaft C, Seghier ML, Price CJ. (2011) Verbal and non-verbal intelligence changes in the teenage brain. Nature. 479, 113-6.
  • Resing, W., y Drenth, P. (2007). Intelligence: knowing and measuring. Amsterdam: Editor NieuwezijdsGardner, Howard.

De inhoud van Verken Je Geest is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Deze informatie vervangt niet de diagnose, het advies of de behandeling van een professional. Bij twijfel kun je het beste een betrouwbare specialist raadplegen.