Incest is nog steeds taboe maar blijft een terugkerend fenomeen

Incest is nog steeds taboe maar blijft een terugkerend fenomeen

Laatste update: 21 mei, 2018

We leven in de eenentwintigste eeuw. En toch blijft incest een fenomeen dat redelijk vaak voorkomt. Er zijn zelfs nog landen waar het legaal is. Bovendien is er weinig onderzoek over dit onderwerp uitgevoerd. Meestal ontdekken we het via het nieuws en niet uit onderzoek van deskundigen. Want incest is nog steeds taboe.

Zelfs al is het in de meeste westerse maatschappijen een taboe, toch gebeurt het nog steeds. De meest voorkomende gevallen van incest zijn vaders met hun dochters. Freud zag vele patiënten die hem vertelden over de incestueuze handelingen van hun vaders. Maar het gebeurt ook tussen broers en zussen en andere familieleden, zelfs tussen moeders en zonen.

“De mens is 1% mens en voor de rest dier, wat ons een ruime marge laat voor ondoordringbaar terrein. In termen van seks is het menselijk om incest te onderdrukken en dat is hoe men gezegd heeft dat het moet zijn. Maar wat met alle andere dingen?”

-Alexandre Kojève-

Dit is een onderwerp waarover de meeste mensen niet praten. Meestal keurt men het alleen maar af en dan is het direct einde gesprek. Maar dat verhindert niet dat het blijft bestaan. Vele mensen zijn ook verbaasd dat het niet alleen gaat over misbruik in de strikte zin van het woord. Er zijn veel verhalen over incest met wederzijdse toestemming. In bepaalde landen bestaan er zelfs groepen die de legalisering van incest promoten, zoals Zwitserland.

Het verbod op incest

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat kinderen die uit incestueuze relaties geboren worden, meer kans hebben om erfelijke aandoeningen te ontwikkelen. Want wanneer je twee lijnen van gelijksoortige genen hebt, dan vermindert dit de verscheidenheid in de erfelijke kenmerken. Dit brengt de volledige soort in gevaar omdat het de individuen op biologisch vlak verzwakt. Ze hebben het dan moeilijker om te overleven. Vanuit een genetisch standpunt is incest dus slecht voor de menselijke soort.

Freud

Sigmund Freud stelde dat incest een menselijke basisimpuls is. Hij geloofde dat we met een neiging tot incestueuze relaties geboren worden. Maar in vroege menselijke samenlevingen waar incest niet buiten de wet gesteld was, leidden seksuele relaties tussen alle leden zonder onderscheid, tot zinloos geweld. Vooral de stoere mannen van die tijd vermoordden hun eigen familieleden met als enige reden om seksuele toegang te krijgen tot de vrouwen.

De ontwikkeling van de familie-eenheid legde het trouwen buiten de groep, of seksuele relaties met individuen buiten de familie, regels op. Dit maakte het mogelijk dat sociale structuren konden opgebouwd worden zonder dat de leden elkaar systematische uitmoordden. Het was ook de drijfveer voor de ontwikkeling van de soort en voor de bloei van de cultuur. Samenlevingen ontstonden die bepaalden wat toegelaten en wat verboden was. Symbolische aspecten begonnen een rol te spelen in menselijke relaties en niet alleen instincten.

Incest in de wereld van vandaag

Vandaag zijn er met betrekking tot incest twee grote realiteiten. De eerste zijn de afschuwelijke daden van incest tegenover kinderen overal ter wereld. Helaas zijn er vele volwassenen die de kinderen in hun familie misleiden of intimideren om hun seksuele verlangens te bevredigen. Vaak waren ze zelf het slachtoffer van misbruik.

Meisje in het bos

En dan zijn er de gevallen van “incest met wederzijdse toestemming”. Er is één bekend verhaal over een meisje dat haar vader ontmoette toen ze zeventien jaar oud was. Ze begon een romantische relatie met hem, met de schijnbaar wederzijdse toestemming van beide partijen. Er zijn ook verhalen waar hetzelfde gebeurt tussen broers en zussen en andere familieleden.

Een krant vertelde het verhaal van een dertigjarige vrouw die een relatie had met haar vader. Haar psycholoog verklaarde dat “ze al tien jaar een relatie met haar vader had. Ze vertelde me dat het een mooie, bovenzinnelijke ervaring was, dat hij haar nooit kwaad deed, en dat ze het aan niemand vertelde omdat niemand het zou begrijpen. Het was hun geheim.” Uit haar psychologische evaluatie bleek dat zij in orde, normaal was.

Als we de Freudiaanse theorie volgen, dan kunnen we zeggen dat onze cultuur ons in de steek laat met zijn symbolische dwangregels van toestemming en beperking. In sommige groepen mensen triomferen de meer dierlijke individuen over de rest. Hier valt het concept van een samenleving uiteen. Er is veel scepticisme hieromtrent. Maar één ding moet duidelijk zijn: seksuele relaties tussen een volwassene en een kind zijn ontaard en verkeerd, ongeacht de omstandigheden. En als het kind een familielid is, dan zijn de psychologische gevolgen zelfs nog schadelijker. Sommige grenzen mogen nooit overschreden worden.


Deze tekst wordt alleen voor informatieve doeleinden aangeboden en vervangt niet het consult bij een professional. Bij twijfel, raadpleeg uw specialist.